Motywowanie pracowników a zaangażowanie w pracę na przykładzie firmy Contact Point

master
dc.abstract.enTo thrive in today's market, as well as be successful and achieve the best results, there is need for well-motivated, engaged in their work employees who will perform their tasks as good as they can. The purpose of this dissertation is to show how motivation by employer affects the commitment and efficiency of employees. The paper presents theories of motivation, the factors that motivate employees and the meaning and essence of job satisfaction. The research method used in the study was the online survey, which examined whether the atmosphere at work and interest of employer have an impact on employee engagement and effectiveness, what motivating factors are the most desired by employees and whether the possibility of training and continuous improvement of their qualifications affects the effective work. To investigate the actual involvement of employees was used questionnaire UWES.pl
dc.abstract.plAby dobrze prosperować na dzisiejszym rynku, a także odnosić sukcesy oraz osiągać jak najlepsze wyniki potrzeba dobrze zmotywowanych, zaangażowanych w swoją pracę pracowników, którzy będą jak najlepiej wykonywać powierzone obowiązki. Celem poniższej pracy jest pokazanie w jaki sposób motywowanie przez pracodawcę wpływa na zaangażowanie i efektywność pracowników. W pracy przedstawiono teorie motywacji, czynniki, które motywują pracowników oraz sens i istotę satysfakcji z pracy. Metodą badawczą zastosowaną w pracy była ankieta internetowa, która badała czy atmosfera w pracy i zainteresowanie pracodawcy mają wpływ na zaangażowanie i efektywność pracownika, jakie środki motywujące są najbardziej pożądane przez pracowników oraz czy możliwość szkoleń i ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji ma wpływ na efektywną pracę. Do zbadania faktycznego zaangażowania pracowników został użyty kwestionariusz UWES.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJaworek, Magdalena - 173360 pl
dc.contributor.authorSynowiecka, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerJaworek, Magdalena - 173360 pl
dc.contributor.reviewerRosiński, Jerzypl
dc.date.accessioned2020-07-25T04:35:18Z
dc.date.available2020-07-25T04:35:18Z
dc.date.submitted2014-10-28pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudypsychologia w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-90905-167033pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199141
dc.languagepolpl
dc.subject.enefficiency – motivation – development – engagementpl
dc.subject.plefektywność –motywacja – rozwój - zaangażowaniepl
dc.titleMotywowanie pracowników a zaangażowanie w pracę na przykładzie firmy Contact Pointpl
dc.title.alternativeMotivating employees and the commitment to work on the example of the company Contact Point.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
To thrive in today's market, as well as be successful and achieve the best results, there is need for well-motivated, engaged in their work employees who will perform their tasks as good as they can. The purpose of this dissertation is to show how motivation by employer affects the commitment and efficiency of employees. The paper presents theories of motivation, the factors that motivate employees and the meaning and essence of job satisfaction. The research method used in the study was the online survey, which examined whether the atmosphere at work and interest of employer have an impact on employee engagement and effectiveness, what motivating factors are the most desired by employees and whether the possibility of training and continuous improvement of their qualifications affects the effective work. To investigate the actual involvement of employees was used questionnaire UWES.
dc.abstract.plpl
Aby dobrze prosperować na dzisiejszym rynku, a także odnosić sukcesy oraz osiągać jak najlepsze wyniki potrzeba dobrze zmotywowanych, zaangażowanych w swoją pracę pracowników, którzy będą jak najlepiej wykonywać powierzone obowiązki. Celem poniższej pracy jest pokazanie w jaki sposób motywowanie przez pracodawcę wpływa na zaangażowanie i efektywność pracowników. W pracy przedstawiono teorie motywacji, czynniki, które motywują pracowników oraz sens i istotę satysfakcji z pracy. Metodą badawczą zastosowaną w pracy była ankieta internetowa, która badała czy atmosfera w pracy i zainteresowanie pracodawcy mają wpływ na zaangażowanie i efektywność pracownika, jakie środki motywujące są najbardziej pożądane przez pracowników oraz czy możliwość szkoleń i ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji ma wpływ na efektywną pracę. Do zbadania faktycznego zaangażowania pracowników został użyty kwestionariusz UWES.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Jaworek, Magdalena - 173360
dc.contributor.authorpl
Synowiecka, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Jaworek, Magdalena - 173360
dc.contributor.reviewerpl
Rosiński, Jerzy
dc.date.accessioned
2020-07-25T04:35:18Z
dc.date.available
2020-07-25T04:35:18Z
dc.date.submittedpl
2014-10-28
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
psychologia w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-90905-167033
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199141
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
efficiency – motivation – development – engagement
dc.subject.plpl
efektywność –motywacja – rozwój - zaangażowanie
dc.titlepl
Motywowanie pracowników a zaangażowanie w pracę na przykładzie firmy Contact Point
dc.title.alternativepl
Motivating employees and the commitment to work on the example of the company Contact Point.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Reguly
5
Krakow
3
Brzeg Dolny
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Gnojnica
1
Sosnowiec
1

No access

No Thumbnail Available