Dyplomacja współczesna a działalność wywiadowcza służb specjalnych w Rzeczypospolitej Polskiej

licenciate
dc.abstract.enThe bachelor’s thesis examines the impacts and correlations between the foreign service and diplomatic duties in polish abroad offices and the work of the central intelligence officers. The paper shows the influence between the polish ministry, The Foreign Ministry and the Ministry of the Interior and Administration. The central intelligence officers who work in the polish embassies and consulate around the world, have a great excess to valuable information’s and sources, which can provide them with materials and essential data, from the secret service perspective. Due to this, Poland receives, by encrypted post, important messages about what is happening in other countries and regions of the world. The information’s includes direct and indirect notifications which can constitute danger for the safety and sovereignty to the state. This occupation is however unclassified due to safety issues, and no one, expect the officers working in the agency, knows about the names, nicknames, addresses and places of other coworkers and information contact. The diplomatic immunity and other benefits which are provided for the employees diplomats who have a diplomatic status, protect the intelligence officers.pl
dc.abstract.plPraca licencjacka bada zależności pomiędzy służbą zagraniczną i wypełnianiem obowiązków dyplomatycznych w polskich placówkach zagranicznych a działalnością rezydentów wywiadu. Ukazany jest wpływ i odziaływanie ministerstw Spraw Zagranicznych i Spraw Wewnętrznych i Administracji a Agencją Wywiadu. Funkcjonariusze wywiadu, pracujący w polskich ambasadach i konsulatach na świecie mają dostęp do wielu cennych informacji i źródeł, które dostarczają im materiały oraz dane istotne z perspektywy wywiadowczej. Dzięki temu państwo polskie otrzymuje, drogą szyfrowanej łączności ważne wiadomości, o tym co obecnie dzieje się na świecie oraz co może potencjalnie stanowić pośrednio lub bezpośrednio zagrożenie dla bezpieczeństwa i suwerenności państwa. Są to jednak etaty niejawne i nikt, po za samym rezydentem i najwyższymi osobami piastującymi najwyższe stanowiska w wywiadzie nie zna danych personalnych funkcjonariuszy. Zarówno personalia jak i miejsca, daty współpracowników, kontaktów informacyjnych są tajne. Immunitet dyplomatyczny i inne korzyści wynikające z posiadania statusu dyplomatycznego ułatwiają pracę dla prowadzenia działań i operacji wywiadowczych, które niosą za sobą ryzyko łamania prawa w państwie przyjmującym.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBajor, Piotrpl
dc.contributor.authorMierzejewska, Kingapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerBajor, Piotrpl
dc.contributor.reviewerTyszkiewicz, Adrian - 132469 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T15:05:20Z
dc.date.available2020-07-27T15:05:20Z
dc.date.submitted2018-07-10pl
dc.fieldofstudydyplomacja współczesnapl
dc.identifier.apddiploma-122490-238195pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/226931
dc.languagepolpl
dc.subject.enSpecial forces. Modern diplomacy. Secret intelligence. Agency. Embassy. Conslate. Diplomatic Immunity. Ministry of Foreign Affairs. The Ministry of Internal Affairs and Administration. Poland. central intelligence officers.pl
dc.subject.plWywiad. Służby specjalne. Dyplomacja. Rezydent. Agencja Wywiadu. Werbowanie. Szyfrant. Depesze. Centrala Wywiadu. Departament I. Agent. Funkcjonariusz Wywiadu. Oficer wywiadu. Ambasada. Konwencja Wiedeńska. Stosunki dyplomatyczne. Konsulaty. Poczta konsularna. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ministerstwo Spraw wewnętrznych i administracji. Ośrodek szkolenia kadr wywiadu. Poseł. Immunitet dyplomatyczny.pl
dc.titleDyplomacja współczesna a działalność wywiadowcza służb specjalnych w Rzeczypospolitej Polskiejpl
dc.title.alternativeModern diplomacy and secret intelligence activity of the special forces in Polandpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The bachelor’s thesis examines the impacts and correlations between the foreign service and diplomatic duties in polish abroad offices and the work of the central intelligence officers. The paper shows the influence between the polish ministry, The Foreign Ministry and the Ministry of the Interior and Administration. The central intelligence officers who work in the polish embassies and consulate around the world, have a great excess to valuable information’s and sources, which can provide them with materials and essential data, from the secret service perspective. Due to this, Poland receives, by encrypted post, important messages about what is happening in other countries and regions of the world. The information’s includes direct and indirect notifications which can constitute danger for the safety and sovereignty to the state. This occupation is however unclassified due to safety issues, and no one, expect the officers working in the agency, knows about the names, nicknames, addresses and places of other coworkers and information contact. The diplomatic immunity and other benefits which are provided for the employees diplomats who have a diplomatic status, protect the intelligence officers.
dc.abstract.plpl
Praca licencjacka bada zależności pomiędzy służbą zagraniczną i wypełnianiem obowiązków dyplomatycznych w polskich placówkach zagranicznych a działalnością rezydentów wywiadu. Ukazany jest wpływ i odziaływanie ministerstw Spraw Zagranicznych i Spraw Wewnętrznych i Administracji a Agencją Wywiadu. Funkcjonariusze wywiadu, pracujący w polskich ambasadach i konsulatach na świecie mają dostęp do wielu cennych informacji i źródeł, które dostarczają im materiały oraz dane istotne z perspektywy wywiadowczej. Dzięki temu państwo polskie otrzymuje, drogą szyfrowanej łączności ważne wiadomości, o tym co obecnie dzieje się na świecie oraz co może potencjalnie stanowić pośrednio lub bezpośrednio zagrożenie dla bezpieczeństwa i suwerenności państwa. Są to jednak etaty niejawne i nikt, po za samym rezydentem i najwyższymi osobami piastującymi najwyższe stanowiska w wywiadzie nie zna danych personalnych funkcjonariuszy. Zarówno personalia jak i miejsca, daty współpracowników, kontaktów informacyjnych są tajne. Immunitet dyplomatyczny i inne korzyści wynikające z posiadania statusu dyplomatycznego ułatwiają pracę dla prowadzenia działań i operacji wywiadowczych, które niosą za sobą ryzyko łamania prawa w państwie przyjmującym.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Bajor, Piotr
dc.contributor.authorpl
Mierzejewska, Kinga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Bajor, Piotr
dc.contributor.reviewerpl
Tyszkiewicz, Adrian - 132469
dc.date.accessioned
2020-07-27T15:05:20Z
dc.date.available
2020-07-27T15:05:20Z
dc.date.submittedpl
2018-07-10
dc.fieldofstudypl
dyplomacja współczesna
dc.identifier.apdpl
diploma-122490-238195
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/226931
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Special forces. Modern diplomacy. Secret intelligence. Agency. Embassy. Conslate. Diplomatic Immunity. Ministry of Foreign Affairs. The Ministry of Internal Affairs and Administration. Poland. central intelligence officers.
dc.subject.plpl
Wywiad. Służby specjalne. Dyplomacja. Rezydent. Agencja Wywiadu. Werbowanie. Szyfrant. Depesze. Centrala Wywiadu. Departament I. Agent. Funkcjonariusz Wywiadu. Oficer wywiadu. Ambasada. Konwencja Wiedeńska. Stosunki dyplomatyczne. Konsulaty. Poczta konsularna. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ministerstwo Spraw wewnętrznych i administracji. Ośrodek szkolenia kadr wywiadu. Poseł. Immunitet dyplomatyczny.
dc.titlepl
Dyplomacja współczesna a działalność wywiadowcza służb specjalnych w Rzeczypospolitej Polskiej
dc.title.alternativepl
Modern diplomacy and secret intelligence activity of the special forces in Poland
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
144
Views per month
Views per city
Warsaw
56
Krakow
7
Wroclaw
4
Lodz
3
Bialystok
2
Czerwionka-Leszczyny
2
Dublin
2
Gdansk
2
Lomianki
2
Poznan
2

No access

No Thumbnail Available