Funkcjonowanie poznawcze recydywisty na podstawie badań w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu

master
dc.abstract.enThe cognitive functioning includes processes that enable an individual to receive information from the surrounding reality and transform it in order to gain control over his or her own actions and constructive adaptation to environmental conditions. This phenomenon is the subject of research on cognitive psychology. The cognitive processes produce distortions in individuals engaging in criminal behavior. Deviant patterns of behavior are determined by a specific way of thinking. It manifests itself in eight cognitive patterns: mollification, cutting off, entitlement, power orientation, sentimentality, superoptimism, cognitive indolence, and discontinuity. This variety of criminal thinking style clarifies the way of individual’s justification, indulgence, escaping liability, breaking applicable social rules and intruding on others. The main purpose of this work was to examine the cognitive functioning of recidivist. Therefore, research was carried out using the Glenn Walters Style Inventory of Thinking in the adaptation of Magdalena Rode.pl
dc.abstract.plFunkcjonowanie poznawcze obejmuje procesy, dzięki którym jednostka ma możliwość odbioru informacji z otaczającej rzeczywistości oraz przekształcaniu ich w celu uzyskania kontroli nad własnym działaniem i konstruktywnej adaptacji do warunków środowiskowych. Zjawisko to stanowi przedmiot badań psychologii poznawczej. U jednostek dopuszczających się zachowań przestępczych procesy poznawcze ulegają zniekształceniom. Dewiacyjne sposoby postępowania zdeterminowane są specyficznym sposobem myślenia. Przejawia się ono w ośmiu wzorach poznawczych: uśmierzaniu, odcięciu, roszczeniowości, zorientowaniu na siłę, sentymentalności, hiperoptymizmu, indolencji poznawczej i braku ciągłości działania. Tego rodzaju myślenie przestępcze służy jednostce w usprawiedliwianiu, pobłażaniu sobie, unikaniu odpowiedzialności, łamaniu obowiązujących zasad społecznych i narzucaniu się innym. Głównym celem niniejszej pracy było zbadanie funkcjonowania poznawczego recydywisty. W związku z tym zostały przeprowadzone badania przy użyciu Inwentarza Stylów Myślenia Glenna Waltersa w adaptacji Magdaleny Rode.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSztuka, Mariusz - 132259 pl
dc.contributor.authorMotyka, Klaudiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerSztuka, Mariusz - 132259 pl
dc.contributor.reviewerSzwejka, Łukaszpl
dc.date.accessioned2020-07-27T23:02:20Z
dc.date.available2020-07-27T23:02:20Z
dc.date.submitted2019-06-26pl
dc.fieldofstudypedagogika resocjalizacyjnapl
dc.identifier.apddiploma-131589-249633pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234234
dc.languagepolpl
dc.subject.enrecidivism, prison, cognitive functioning, criminal thinking styles, cognitive distortionpl
dc.subject.plrecydywizm, zakład karny, funkcjonowanie poznawcze, przestępcze style myślenia, zniekształcenia poznawcze,pl
dc.titleFunkcjonowanie poznawcze recydywisty na podstawie badań w Zakładzie Karnym w Nowym Sączupl
dc.title.alternativeCognitive functioning of recidivist. Based on study of Nowy Sącz Prison.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The cognitive functioning includes processes that enable an individual to receive information from the surrounding reality and transform it in order to gain control over his or her own actions and constructive adaptation to environmental conditions. This phenomenon is the subject of research on cognitive psychology. The cognitive processes produce distortions in individuals engaging in criminal behavior. Deviant patterns of behavior are determined by a specific way of thinking. It manifests itself in eight cognitive patterns: mollification, cutting off, entitlement, power orientation, sentimentality, superoptimism, cognitive indolence, and discontinuity. This variety of criminal thinking style clarifies the way of individual’s justification, indulgence, escaping liability, breaking applicable social rules and intruding on others. The main purpose of this work was to examine the cognitive functioning of recidivist. Therefore, research was carried out using the Glenn Walters Style Inventory of Thinking in the adaptation of Magdalena Rode.
dc.abstract.plpl
Funkcjonowanie poznawcze obejmuje procesy, dzięki którym jednostka ma możliwość odbioru informacji z otaczającej rzeczywistości oraz przekształcaniu ich w celu uzyskania kontroli nad własnym działaniem i konstruktywnej adaptacji do warunków środowiskowych. Zjawisko to stanowi przedmiot badań psychologii poznawczej. U jednostek dopuszczających się zachowań przestępczych procesy poznawcze ulegają zniekształceniom. Dewiacyjne sposoby postępowania zdeterminowane są specyficznym sposobem myślenia. Przejawia się ono w ośmiu wzorach poznawczych: uśmierzaniu, odcięciu, roszczeniowości, zorientowaniu na siłę, sentymentalności, hiperoptymizmu, indolencji poznawczej i braku ciągłości działania. Tego rodzaju myślenie przestępcze służy jednostce w usprawiedliwianiu, pobłażaniu sobie, unikaniu odpowiedzialności, łamaniu obowiązujących zasad społecznych i narzucaniu się innym. Głównym celem niniejszej pracy było zbadanie funkcjonowania poznawczego recydywisty. W związku z tym zostały przeprowadzone badania przy użyciu Inwentarza Stylów Myślenia Glenna Waltersa w adaptacji Magdaleny Rode.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Sztuka, Mariusz - 132259
dc.contributor.authorpl
Motyka, Klaudia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Sztuka, Mariusz - 132259
dc.contributor.reviewerpl
Szwejka, Łukasz
dc.date.accessioned
2020-07-27T23:02:20Z
dc.date.available
2020-07-27T23:02:20Z
dc.date.submittedpl
2019-06-26
dc.fieldofstudypl
pedagogika resocjalizacyjna
dc.identifier.apdpl
diploma-131589-249633
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234234
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
recidivism, prison, cognitive functioning, criminal thinking styles, cognitive distortion
dc.subject.plpl
recydywizm, zakład karny, funkcjonowanie poznawcze, przestępcze style myślenia, zniekształcenia poznawcze,
dc.titlepl
Funkcjonowanie poznawcze recydywisty na podstawie badań w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu
dc.title.alternativepl
Cognitive functioning of recidivist. Based on study of Nowy Sącz Prison.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
29
Views per month
Views per city
Bydgoszcz
5
Gliwice
3
Olsztyn
2
Szczecin
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Jawor
1
Kalisz
1
Katowice
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available