Upadek i odrodzenie: Nordycki Ragnarök w kulturze popularnej na przełomie XX i XXI wieku

master
dc.abstract.enThis dissertation concentrates around the analysis of Ragnarök motif, the end of the world in Norse mythology, in selected popular culture texts in relation to the Poetic Edda. It is the original source, in which this motif appears for the first time and today’s authors relate to it in theirs stories.In the dissertation the structural method was used, with application of the term “function” formulated by Vladimir Propp and developed by Roland Barthes. An important element of the research is the application of the theory of Mircea Eliade, an anthropologist and cultural historian, to the rituals of passage. Other aspects that were analyzed are: the nature of adaptation techniques used by artists; the attractiveness of the theme of the Nordic end of the world, both among recipients and creators; and the timeliness validity of Scandinavian myths.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca magisterska poświęcona jest analizie motywu Ragnaröku, końca świata w mitologii nordyckiej, w wybranych tekstach kultury popularnej w odniesieniu do Eddy Poetyckiej. To właśnie ona jest oryginalnym źródłem, w którym motyw ten pojawia się po raz pierwszy i to z niej czerpią dzisiejsi twórcy. W rozprawie została wykorzystana metoda strukturalna przy użyciu pojęcia funkcji sformułowanego przez Władimira Proppa i rozwiniętego przez Rolanda Barthesa. Istotnym elementem badania jest zastosowanie teorii Mircei Eliadego, antropologa i historyka kultury, na temat rytuałów przejścia. Kolejnymi aspektami, które zostały poddane analizie są: charakter zabiegów adaptacyjnych wykorzystywanych przez artystów, atrakcyjność tematu nordyckiego końca świata zarówno wśród odbiorców jak i twórców oraz aktualność skandynawskich mitów.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWiącek, Elżbieta - 132604 pl
dc.contributor.authorKoniecko, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerBanaś, Monika - 127199 pl
dc.contributor.reviewerWiącek, Elżbieta - 132604 pl
dc.date.accessioned2020-11-01T23:40:54Z
dc.date.available2020-11-01T23:40:54Z
dc.date.submitted2020-10-29pl
dc.fieldofstudyrelacje międzykulturowepl
dc.identifier.apddiploma-146163-208901pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252334
dc.languagepolpl
dc.subject.enRagnarök, Ragnarok, Norse mythology, Scandinavian mythology, mythology, popculture, popular culturepl
dc.subject.plRagnarök, Ragnarok, mitologia nordycka, mitologia skandynawska, mitologia, popkultura, kultura popularnapl
dc.titleUpadek i odrodzenie: Nordycki Ragnarök w kulturze popularnej na przełomie XX i XXI wiekupl
dc.title.alternativeThe fall and rebirth: Norse Ragnarök in popular culture at the turn of the 20th and 21st centurypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This dissertation concentrates around the analysis of Ragnarök motif, the end of the world in Norse mythology, in selected popular culture texts in relation to the Poetic Edda. It is the original source, in which this motif appears for the first time and today’s authors relate to it in theirs stories.In the dissertation the structural method was used, with application of the term “function” formulated by Vladimir Propp and developed by Roland Barthes. An important element of the research is the application of the theory of Mircea Eliade, an anthropologist and cultural historian, to the rituals of passage. Other aspects that were analyzed are: the nature of adaptation techniques used by artists; the attractiveness of the theme of the Nordic end of the world, both among recipients and creators; and the timeliness validity of Scandinavian myths.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca magisterska poświęcona jest analizie motywu Ragnaröku, końca świata w mitologii nordyckiej, w wybranych tekstach kultury popularnej w odniesieniu do Eddy Poetyckiej. To właśnie ona jest oryginalnym źródłem, w którym motyw ten pojawia się po raz pierwszy i to z niej czerpią dzisiejsi twórcy. W rozprawie została wykorzystana metoda strukturalna przy użyciu pojęcia funkcji sformułowanego przez Władimira Proppa i rozwiniętego przez Rolanda Barthesa. Istotnym elementem badania jest zastosowanie teorii Mircei Eliadego, antropologa i historyka kultury, na temat rytuałów przejścia. Kolejnymi aspektami, które zostały poddane analizie są: charakter zabiegów adaptacyjnych wykorzystywanych przez artystów, atrakcyjność tematu nordyckiego końca świata zarówno wśród odbiorców jak i twórców oraz aktualność skandynawskich mitów.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wiącek, Elżbieta - 132604
dc.contributor.authorpl
Koniecko, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Banaś, Monika - 127199
dc.contributor.reviewerpl
Wiącek, Elżbieta - 132604
dc.date.accessioned
2020-11-01T23:40:54Z
dc.date.available
2020-11-01T23:40:54Z
dc.date.submittedpl
2020-10-29
dc.fieldofstudypl
relacje międzykulturowe
dc.identifier.apdpl
diploma-146163-208901
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252334
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Ragnarök, Ragnarok, Norse mythology, Scandinavian mythology, mythology, popculture, popular culture
dc.subject.plpl
Ragnarök, Ragnarok, mitologia nordycka, mitologia skandynawska, mitologia, popkultura, kultura popularna
dc.titlepl
Upadek i odrodzenie: Nordycki Ragnarök w kulturze popularnej na przełomie XX i XXI wieku
dc.title.alternativepl
The fall and rebirth: Norse Ragnarök in popular culture at the turn of the 20th and 21st century
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
75
Views per month
Views per city
Wroclaw
15
Warsaw
9
Gdansk
5
Poznan
5
Bydgoszcz
2
Katowice
2
Krakow
2
Zielona Góra
2
Dublin
1
Gdynia
1

No access

No Thumbnail Available