Analyse ausgewählter Lehrwerke für polnische Deutschlerner unter übersetzerischem Aspekt

master
dc.abstract.enThe topic of this paper focuses on translational analysis of polish students’ textbooks. This work is about the importance of translation in learning a foreign language and also about texts used in German textbooks and their analysis.The first chapter introduces the concept of the term “translation”, its definition and the problems connected with it. Translation is generally defined as a recreation or reproduction of a text into another language. There are three kinds of translation due to its typology: literal, non-literal and free. Because of its reference between the native and target language, translations are divided into interliguistic, intralingual and intersemiotic. Another important aspect is the appliance of translating during the foreign language classes, what still remains in conflict. Some specialists claim, that translating should take place on classes because it can accelerate the learning process, and by comparing the two language systems, enables better control over the foreign one. Others say that it slows down the process of learning and that it leads to interferential mistakes. Second chapter is about a concept of equivalence and its kinds. According to Werner Koller, there are five kinds of equivalence: denotative, connotative, pragmatic, textual, formal and aesthetic equivalence. Otto Kade stresses four kinds of equivalence: One-to-one, one-to-several, one-to-part and one-to-none. Another issue is a matter of teaching German in Poland. In XVI century, German language was taught by the governesses and masters of language. In XVII the first language cathedrals were introduced. Nowadays German is the second – right after English – most used language in the world. Another important thing is the appliance of technical texts and concretes in teaching German. Those texts should be related to everyday life, which students are consistently confronted with.Third chapter presents an analysis of German textbooks, the text included and translational exercises. German textbooks and reviews have been divided by topic, and their texts apply to specific issues from everyday life. The reviews are often full of translational exercises, which are about translating sentences and phrases from German to Polish and the other way round. The German textbooks do not include translational exercises because the main role of its texts and exercises is perfecting of the four language skills: reading, listening, writing and speaking.pl
dc.abstract.otherThe topic of this paper focuses on translational analysis of polish students’ textbooks.pl
dc.abstract.plTematem niniejszej pracy jest analiza tłumaczeniowa podręczników do nauki języka przeznaczonych dla polskich uczących się. Praca traktuje o roli tłumaczenia w nauce języka obcego a także o tekstach stosowanych w podręcznikach do nauki języka niemieckiego oraz ich analizie.W pierwszym rozdziale pracy zostało przedstawione znaczenie pojęcia „tłumaczenie” oraz problemy i próby jego zdefiniowania. Tłumaczenie jest głównie określane jako odtworzenie lub reprodukcja tekstu w drugim języku. Istnieją trzy rodzaje tłumaczeń według podziału na ich typologizację: dosłowne, niedosłowne i wolne. Ze względu na stosunek pomiędzy językiem wyjściowym i docelowym dzieli się tłumaczenia na interlingwalne, itralingwalne i intersemiotyczne. Kolejnym ważnym aspektem jest zastosowanie tłumaczenia na lekcji języka obcego, co pozostaje kwestią sporną do dziś. Niektórzy specjaliści uważają, iż tłumaczenie powinno mieć miejsce na zajęciach języka obcego, ponieważ prowadzi do szybszej nauki języka oraz porównaniu obydwu systemów językowych jak również do kontroli opanowania języka obcego. Inni są zdania, że tłumaczenie spowalnia uczenie języka obcego i prowadzi do powstania błędów interferencyjnych. Drugi rozdział pracy traktuje o pojęciu ekwiwalencji oraz jej rodzajach. Wg Wernera Kollera istnieje pięć rodzajów ekwiwalencji: denotatywna, konotatywna, tekstowo-normatywna, pragmatyczna oraz formalnie-estetyczna. Otto Kade wyróżnia cztery rodzaje ekwiwalencji: całkowitą, fakultatywną, aproksymatywną oraz zerową. Kolejną kwestią jest historia nauki języka niemieckiego w Polsce. W XVI wieku języka niemieckiego uczyli guwernanci oraz mistrzowie języka. W XVIII wieku zostały otwarte pierwsze katedry języka niemieckiego w Polsce. Dziś język niemiecki zajmuje drugie po języku angielskim miejsce na świecie. Kolejnym ważnym aspektem jest zastosowanie tekstów fachowych oraz rzeczowe w nauczaniu języka niemieckiego. Teksty te powinny dotyczyć sytuacji z życia codziennego, z którymi uczniowie są ciągle konfrontowani.Trzeci rozdział przedstawia analizę podręczników do nauki języka niemieckiego pod kątem tekstów, które w nich występują oraz ćwiczeń tłumaczeniowych. Podręczniki jak również repetytoria do nauki języka niemieckiego zostały podzielone tematycznie a teksty dotyczą konkretnych tematów z życia codziennego. W repetytoriach często mają zastosowanie ćwiczenia tłumaczeniowe, które polegają na tłumaczeniu zdań lub wyrażeń z języka niemieckiego na polski lub odwrotnie. W podręcznikach do nauki niemieckiego nie występują ćwiczenia tłumaczeniowe, ponieważ główną rolą tekstów oraz zadań jest ćwiczenie czterech sprawności językowych: czytania, słuchania, pisania oraz mówienia.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.contributor.advisorBarański, Jacek - 127227 pl
dc.contributor.authorGola, Małgorzatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerKaleta-Wojtasik, Sławomira - 128596 pl
dc.contributor.reviewerBarański, Jacek - 127227 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T10:26:57Z
dc.date.available2020-07-24T10:26:57Z
dc.date.submitted2012-09-28pl
dc.fieldofstudyfilologia germańskapl
dc.identifier.apddiploma-69184-134989pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/182356
dc.languagegerpl
dc.subject.entranslation analysis, textbooks, polish learners of Germanpl
dc.subject.otherAnalyse, Lehrwerke, übersetzerischer Aspekt, Deutschlernerpl
dc.subject.planaliza tłumaczeniowa, podręczniki dla uczących się języka niemieckiegopl
dc.titleAnalyse ausgewählter Lehrwerke für polnische Deutschlerner unter übersetzerischem Aspektpl
dc.title.alternativeAnaliza tłumaczeniowa wybranych podręczników dla polskich uczących się języka niemieckiegopl
dc.title.alternativeTranslational analysis of selected textbooks for polish learners of Germanpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The topic of this paper focuses on translational analysis of polish students’ textbooks. This work is about the importance of translation in learning a foreign language and also about texts used in German textbooks and their analysis.The first chapter introduces the concept of the term “translation”, its definition and the problems connected with it. Translation is generally defined as a recreation or reproduction of a text into another language. There are three kinds of translation due to its typology: literal, non-literal and free. Because of its reference between the native and target language, translations are divided into interliguistic, intralingual and intersemiotic. Another important aspect is the appliance of translating during the foreign language classes, what still remains in conflict. Some specialists claim, that translating should take place on classes because it can accelerate the learning process, and by comparing the two language systems, enables better control over the foreign one. Others say that it slows down the process of learning and that it leads to interferential mistakes. Second chapter is about a concept of equivalence and its kinds. According to Werner Koller, there are five kinds of equivalence: denotative, connotative, pragmatic, textual, formal and aesthetic equivalence. Otto Kade stresses four kinds of equivalence: One-to-one, one-to-several, one-to-part and one-to-none. Another issue is a matter of teaching German in Poland. In XVI century, German language was taught by the governesses and masters of language. In XVII the first language cathedrals were introduced. Nowadays German is the second – right after English – most used language in the world. Another important thing is the appliance of technical texts and concretes in teaching German. Those texts should be related to everyday life, which students are consistently confronted with.Third chapter presents an analysis of German textbooks, the text included and translational exercises. German textbooks and reviews have been divided by topic, and their texts apply to specific issues from everyday life. The reviews are often full of translational exercises, which are about translating sentences and phrases from German to Polish and the other way round. The German textbooks do not include translational exercises because the main role of its texts and exercises is perfecting of the four language skills: reading, listening, writing and speaking.
dc.abstract.otherpl
The topic of this paper focuses on translational analysis of polish students’ textbooks.
dc.abstract.plpl
Tematem niniejszej pracy jest analiza tłumaczeniowa podręczników do nauki języka przeznaczonych dla polskich uczących się. Praca traktuje o roli tłumaczenia w nauce języka obcego a także o tekstach stosowanych w podręcznikach do nauki języka niemieckiego oraz ich analizie.W pierwszym rozdziale pracy zostało przedstawione znaczenie pojęcia „tłumaczenie” oraz problemy i próby jego zdefiniowania. Tłumaczenie jest głównie określane jako odtworzenie lub reprodukcja tekstu w drugim języku. Istnieją trzy rodzaje tłumaczeń według podziału na ich typologizację: dosłowne, niedosłowne i wolne. Ze względu na stosunek pomiędzy językiem wyjściowym i docelowym dzieli się tłumaczenia na interlingwalne, itralingwalne i intersemiotyczne. Kolejnym ważnym aspektem jest zastosowanie tłumaczenia na lekcji języka obcego, co pozostaje kwestią sporną do dziś. Niektórzy specjaliści uważają, iż tłumaczenie powinno mieć miejsce na zajęciach języka obcego, ponieważ prowadzi do szybszej nauki języka oraz porównaniu obydwu systemów językowych jak również do kontroli opanowania języka obcego. Inni są zdania, że tłumaczenie spowalnia uczenie języka obcego i prowadzi do powstania błędów interferencyjnych. Drugi rozdział pracy traktuje o pojęciu ekwiwalencji oraz jej rodzajach. Wg Wernera Kollera istnieje pięć rodzajów ekwiwalencji: denotatywna, konotatywna, tekstowo-normatywna, pragmatyczna oraz formalnie-estetyczna. Otto Kade wyróżnia cztery rodzaje ekwiwalencji: całkowitą, fakultatywną, aproksymatywną oraz zerową. Kolejną kwestią jest historia nauki języka niemieckiego w Polsce. W XVI wieku języka niemieckiego uczyli guwernanci oraz mistrzowie języka. W XVIII wieku zostały otwarte pierwsze katedry języka niemieckiego w Polsce. Dziś język niemiecki zajmuje drugie po języku angielskim miejsce na świecie. Kolejnym ważnym aspektem jest zastosowanie tekstów fachowych oraz rzeczowe w nauczaniu języka niemieckiego. Teksty te powinny dotyczyć sytuacji z życia codziennego, z którymi uczniowie są ciągle konfrontowani.Trzeci rozdział przedstawia analizę podręczników do nauki języka niemieckiego pod kątem tekstów, które w nich występują oraz ćwiczeń tłumaczeniowych. Podręczniki jak również repetytoria do nauki języka niemieckiego zostały podzielone tematycznie a teksty dotyczą konkretnych tematów z życia codziennego. W repetytoriach często mają zastosowanie ćwiczenia tłumaczeniowe, które polegają na tłumaczeniu zdań lub wyrażeń z języka niemieckiego na polski lub odwrotnie. W podręcznikach do nauki niemieckiego nie występują ćwiczenia tłumaczeniowe, ponieważ główną rolą tekstów oraz zadań jest ćwiczenie czterech sprawności językowych: czytania, słuchania, pisania oraz mówienia.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.contributor.advisorpl
Barański, Jacek - 127227
dc.contributor.authorpl
Gola, Małgorzata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Kaleta-Wojtasik, Sławomira - 128596
dc.contributor.reviewerpl
Barański, Jacek - 127227
dc.date.accessioned
2020-07-24T10:26:57Z
dc.date.available
2020-07-24T10:26:57Z
dc.date.submittedpl
2012-09-28
dc.fieldofstudypl
filologia germańska
dc.identifier.apdpl
diploma-69184-134989
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/182356
dc.languagepl
ger
dc.subject.enpl
translation analysis, textbooks, polish learners of German
dc.subject.otherpl
Analyse, Lehrwerke, übersetzerischer Aspekt, Deutschlerner
dc.subject.plpl
analiza tłumaczeniowa, podręczniki dla uczących się języka niemieckiego
dc.titlepl
Analyse ausgewählter Lehrwerke für polnische Deutschlerner unter übersetzerischem Aspekt
dc.title.alternativepl
Analiza tłumaczeniowa wybranych podręczników dla polskich uczących się języka niemieckiego
dc.title.alternativepl
Translational analysis of selected textbooks for polish learners of German
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available