Przygotowanie matek do opieki nad noworodkiem

licenciate
dc.abstract.enThe preparation of mothers for taking care of the newborn is a very important aspect in the further care of the child. Every mother should ensure that her theoretical knowledge in this matter is at an appropriate level. The aim of the study is to assess the state of knowledge of women about infant's care. The study group is consisted of 100 women in childbirth who had their first or subsequent child. The study method was the diagnostic survey, in which a questionnaire developed by organizing several was used. Women having their first child lay down their knowledge at the level of good, while women with another child on the step above, that is very good. The main source of the mother's knowledge were books accounted for 32% of whole group, and family / friends 27%. The desire to expand your knowledge about infant care showed 75% of respondents.pl
dc.abstract.plPrzygotowanie matek do opieki nad noworodkiem stanowi bardzo istotny aspekt w późniejszej pielęgnacji dziecka. Każda matka powinna zadbać, aby jej wiedza teoretyczna w tej kwestii była na odpowiednim poziomie. Celem pracy jest ocena stanu wiedzy kobiet na temat opieki nad noworodkiem. Badaniem objęto grupę 100 położnic, które urodziły pierwsze lub kolejne dziecko. W pracy posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, w której wykorzystano autorsko opracowany kwestionariusz ankiety. Kobiety posiadające pierwsze dziecko określały swoją wiedzę na poziomie dobrym, natomiast kobiety z kolejnym dzieckiem o stopień wyżej, czyli bardzo dobrze. Główne źródło wiedzy matek, stanowiły książki- 32% oraz rodzina/ znajomi 27%. Chęć poszerzenia swojej wiedzy na temat opieki nad noworodkiem wykazało 75% respondentek.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorPrażmowska, Barbara - 133217 pl
dc.contributor.authorGonkiewicz, Ewelinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerMadetko, Renata - 130788 pl
dc.contributor.reviewerPrażmowska, Barbara - 133217 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T00:42:37Z
dc.date.available2020-07-25T00:42:37Z
dc.date.submitted2014-07-09pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-87037-147376pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195621
dc.languagepolpl
dc.subject.enNewborn, taking care of the newborn, the mother's preparationpl
dc.subject.plnoworodek, opieka nad noworodkiem, przygotowanie matekpl
dc.titlePrzygotowanie matek do opieki nad noworodkiempl
dc.title.alternativeThe preparation of mothers to take care of the newborn.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The preparation of mothers for taking care of the newborn is a very important aspect in the further care of the child. Every mother should ensure that her theoretical knowledge in this matter is at an appropriate level. The aim of the study is to assess the state of knowledge of women about infant's care. The study group is consisted of 100 women in childbirth who had their first or subsequent child. The study method was the diagnostic survey, in which a questionnaire developed by organizing several was used. Women having their first child lay down their knowledge at the level of good, while women with another child on the step above, that is very good. The main source of the mother's knowledge were books accounted for 32% of whole group, and family / friends 27%. The desire to expand your knowledge about infant care showed 75% of respondents.
dc.abstract.plpl
Przygotowanie matek do opieki nad noworodkiem stanowi bardzo istotny aspekt w późniejszej pielęgnacji dziecka. Każda matka powinna zadbać, aby jej wiedza teoretyczna w tej kwestii była na odpowiednim poziomie. Celem pracy jest ocena stanu wiedzy kobiet na temat opieki nad noworodkiem. Badaniem objęto grupę 100 położnic, które urodziły pierwsze lub kolejne dziecko. W pracy posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, w której wykorzystano autorsko opracowany kwestionariusz ankiety. Kobiety posiadające pierwsze dziecko określały swoją wiedzę na poziomie dobrym, natomiast kobiety z kolejnym dzieckiem o stopień wyżej, czyli bardzo dobrze. Główne źródło wiedzy matek, stanowiły książki- 32% oraz rodzina/ znajomi 27%. Chęć poszerzenia swojej wiedzy na temat opieki nad noworodkiem wykazało 75% respondentek.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Prażmowska, Barbara - 133217
dc.contributor.authorpl
Gonkiewicz, Ewelina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Madetko, Renata - 130788
dc.contributor.reviewerpl
Prażmowska, Barbara - 133217
dc.date.accessioned
2020-07-25T00:42:37Z
dc.date.available
2020-07-25T00:42:37Z
dc.date.submittedpl
2014-07-09
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-87037-147376
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195621
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Newborn, taking care of the newborn, the mother's preparation
dc.subject.plpl
noworodek, opieka nad noworodkiem, przygotowanie matek
dc.titlepl
Przygotowanie matek do opieki nad noworodkiem
dc.title.alternativepl
The preparation of mothers to take care of the newborn.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
94
Views per month
Views per city
Warsaw
16
Bydgoszcz
11
Lublin
8
Laczna
7
Wroclaw
7
Krakow
6
Lodz
5
Marszow
2
Tychy
2
Bielsko-Biala
1

No access

No Thumbnail Available