Zapożyczenia z języka klasycznego w wybranych chińskich umowach transportowych

licenciate
dc.abstract.enThis thesis presents the evolution of the Chinese language, the most commonly used meanings of certain function characters in the Classical Chinese language, examples of their usages in sentences and the most frequently used classical borrowings, as well as their meanings in transport contracts, i.e: 按 àn, 于yú, 由yóu, 自 zì, 将jiāng, 而ér, 及jí, 并bìng, 未wèi, 本běn, 此cǐ, 以yǐ, 与yǔ, 为wéi. Some of them currently fulfil the same function as in the Classical Chinese language, while others have different meanings in classical texts and in transport contracts. The presence of classical borrowings in contemporary specialist texts stems from the continuity of written Chinese, which has changed less than the spoken language.pl
dc.abstract.plW niniejszej pracy zostały przedstawione etapy rozwoju języka chińskiego, najczęściej występujące znaczenia poszczególnych znaków funkcyjnych w klasycznym języku chińskim i przykłady ich użycia w zdaniach oraz przykłady najczęściej używanych klasycyzmów i ich znaczenia w umowach transportowych, tj.: 按 àn, 于yú, 由yóu, 自 zì, 将jiāng, 而ér, 及jí, 并bìng, 未wèi, 本běn, 此cǐ, 以yǐ, 与yǔ, 为wéi. Niektóre z nich pełnią współcześnie taką samą funkcję, jak w języku klasycznym, a inne mają różne znaczenie w tekstach klasycznych i tekstach z dziedziny logistyki. Obecność klasycyzmów we współczesnych tekstach specjalistycznych wynika z ciągłości języka pisanego w Chinach, który zmieniał się w mniejszym stopniu niż język mówiony.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorGrzybek, Joannapl
dc.contributor.authorPalanytsia, Sofiiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerGrzybek, Joannapl
dc.contributor.reviewerSarek, Katarzynapl
dc.date.accessioned2020-07-27T16:24:55Z
dc.date.available2020-07-27T16:24:55Z
dc.date.submitted2018-06-29pl
dc.fieldofstudyfilologia orientalna - sinologiapl
dc.identifier.apddiploma-123791-215091pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/228141
dc.languagepolpl
dc.subject.enthe Chinese languange, evolution of the Chinese language, Classical Chinese, specialized language, transport contracts, classical borrowingspl
dc.subject.pljęzyk chiński, ewolucja języka chińskiego, klasyczny język chiński, język specjalistyczny, umowy transportowe, klasycyzmypl
dc.titleZapożyczenia z języka klasycznego w wybranych chińskich umowach transportowychpl
dc.title.alternativeLoanwords from Classical Chinese in Chinese transport contractspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis presents the evolution of the Chinese language, the most commonly used meanings of certain function characters in the Classical Chinese language, examples of their usages in sentences and the most frequently used classical borrowings, as well as their meanings in transport contracts, i.e: 按 àn, 于yú, 由yóu, 自 zì, 将jiāng, 而ér, 及jí, 并bìng, 未wèi, 本běn, 此cǐ, 以yǐ, 与yǔ, 为wéi. Some of them currently fulfil the same function as in the Classical Chinese language, while others have different meanings in classical texts and in transport contracts. The presence of classical borrowings in contemporary specialist texts stems from the continuity of written Chinese, which has changed less than the spoken language.
dc.abstract.plpl
W niniejszej pracy zostały przedstawione etapy rozwoju języka chińskiego, najczęściej występujące znaczenia poszczególnych znaków funkcyjnych w klasycznym języku chińskim i przykłady ich użycia w zdaniach oraz przykłady najczęściej używanych klasycyzmów i ich znaczenia w umowach transportowych, tj.: 按 àn, 于yú, 由yóu, 自 zì, 将jiāng, 而ér, 及jí, 并bìng, 未wèi, 本běn, 此cǐ, 以yǐ, 与yǔ, 为wéi. Niektóre z nich pełnią współcześnie taką samą funkcję, jak w języku klasycznym, a inne mają różne znaczenie w tekstach klasycznych i tekstach z dziedziny logistyki. Obecność klasycyzmów we współczesnych tekstach specjalistycznych wynika z ciągłości języka pisanego w Chinach, który zmieniał się w mniejszym stopniu niż język mówiony.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Grzybek, Joanna
dc.contributor.authorpl
Palanytsia, Sofiia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Grzybek, Joanna
dc.contributor.reviewerpl
Sarek, Katarzyna
dc.date.accessioned
2020-07-27T16:24:55Z
dc.date.available
2020-07-27T16:24:55Z
dc.date.submittedpl
2018-06-29
dc.fieldofstudypl
filologia orientalna - sinologia
dc.identifier.apdpl
diploma-123791-215091
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/228141
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
the Chinese languange, evolution of the Chinese language, Classical Chinese, specialized language, transport contracts, classical borrowings
dc.subject.plpl
język chiński, ewolucja języka chińskiego, klasyczny język chiński, język specjalistyczny, umowy transportowe, klasycyzmy
dc.titlepl
Zapożyczenia z języka klasycznego w wybranych chińskich umowach transportowych
dc.title.alternativepl
Loanwords from Classical Chinese in Chinese transport contracts
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Krakow
7
Dublin
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Bydgoszcz
1
Ciechocinek
1
Zielonki
1

No access

No Thumbnail Available