Administrowanie drogami publicznymi w świetle ustawy o drogach publicznych

master
dc.abstract.enThe subject of the Master's Thesis is to present some tasks that public administration takes in managing roads, on the basis of legal regulations and publications on public roads. I discussed the scope of the Act on public roads and amendments to the Act, the basic concepts, and of property ownership of road. Master's Thesis contains the categorization of roads, with particular emphasis on procedures cinnected with changes of the granting of individual categories of public roads, the authorities responsible for administering public roads, the scope of their duties and decisions. It describes the guarantees of freedom of movement in the Republic of Poland, the associated right of universal access to the roadway and permissible limits of the principles of the law. Next, there is an analysis procedure to obtain authorization to occupy the roadway, the activities of road administrations and other entities in this matter, and a description of the financial consequences for the operator of the strip of road without a permit or contrary to the terms specified in the permit. Master's Thesis characterized the changes that the Act on public roads introduced by the Act of 7 May 2010, supporting the development of telecommunications networks and services that relate to putting in a traffic lane of technological channels. In conclusion, it discusses the issue of trans-European road network, as well as the associated introduction from 1 July 2011 the electronic toll collection system.pl
dc.abstract.otherPrzedmiotem pracy jest przedstawienie wybranych aspektów działalności organów administracji publicznej związanych z zarządzaniem drogami, na podstawie analizy regulacji prawnych oraz publikacji naukowych dotyczących dróg publicznych. Omówiono zakres przedmiotowy ustawy o drogach publicznych, wprowadzane w niej zmiany, podstawowe pojęcia oraz zagadnienie własności nieruchomości drogowej. W pracy poruszono podział na kategorie dróg, ze szczególnym uwzględnieniem procedur związanych z nadaniem i zmianą kategorii poszczególnych dróg publicznych, organów odpowiedzialnych za administrowanie drogami publicznymi, zakres ich obowiązków oraz kompetencje decyzyjne. Opisano gwarancje swobody poruszania się po terytorium RP, związane z nimi prawo powszechnego dostępu do pasa drogowego i dopuszczalne ograniczenia tej zasady wynikające z przepisów prawa. W następnej kolejności dokonano analizy procedury uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, działań organów administracji drogowej oraz innych podmiotów w tej sprawie, a także opis konsekwencji finansowych, które ponosi podmiot zajmujący pas drogowy bez zezwolenia albo niezgodnie z określonym w zezwoleniu warunkami. Scharakteryzowane zmiany, jakie do ustawy o drogach publicznych wprowadziła ustawa z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, które dotyczą umieszczania w pasie drogowym kanałów technologicznych. Na zakończenie omówiono kwestię transeuropejskiej sieci drogowej, a także powiązane z nią wprowadzenie od 1 lipca 2011 r. opłat elektronicznych.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWoś, Tadeusz - 132743 pl
dc.contributor.authorKucharska, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerKiełkowski, Tadeusz - 128779 pl
dc.contributor.reviewerWoś, Tadeusz - 132743 pl
dc.date.accessioned2020-07-21T22:51:37Z
dc.date.available2020-07-21T22:51:37Z
dc.date.submitted2011-10-12pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-62194-64038pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175803
dc.subject.enroads, public roadway, the permitpl
dc.subject.otherdrogi, publiczne, pas drogowy, zezwoleniepl
dc.titleAdministrowanie drogami publicznymi w świetle ustawy o drogach publicznychpl
dc.title.alternativeAdministration of public roads in relation to the Law on Public Roadspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the Master's Thesis is to present some tasks that public administration takes in managing roads, on the basis of legal regulations and publications on public roads. I discussed the scope of the Act on public roads and amendments to the Act, the basic concepts, and of property ownership of road. Master's Thesis contains the categorization of roads, with particular emphasis on procedures cinnected with changes of the granting of individual categories of public roads, the authorities responsible for administering public roads, the scope of their duties and decisions. It describes the guarantees of freedom of movement in the Republic of Poland, the associated right of universal access to the roadway and permissible limits of the principles of the law. Next, there is an analysis procedure to obtain authorization to occupy the roadway, the activities of road administrations and other entities in this matter, and a description of the financial consequences for the operator of the strip of road without a permit or contrary to the terms specified in the permit. Master's Thesis characterized the changes that the Act on public roads introduced by the Act of 7 May 2010, supporting the development of telecommunications networks and services that relate to putting in a traffic lane of technological channels. In conclusion, it discusses the issue of trans-European road network, as well as the associated introduction from 1 July 2011 the electronic toll collection system.
dc.abstract.otherpl
Przedmiotem pracy jest przedstawienie wybranych aspektów działalności organów administracji publicznej związanych z zarządzaniem drogami, na podstawie analizy regulacji prawnych oraz publikacji naukowych dotyczących dróg publicznych. Omówiono zakres przedmiotowy ustawy o drogach publicznych, wprowadzane w niej zmiany, podstawowe pojęcia oraz zagadnienie własności nieruchomości drogowej. W pracy poruszono podział na kategorie dróg, ze szczególnym uwzględnieniem procedur związanych z nadaniem i zmianą kategorii poszczególnych dróg publicznych, organów odpowiedzialnych za administrowanie drogami publicznymi, zakres ich obowiązków oraz kompetencje decyzyjne. Opisano gwarancje swobody poruszania się po terytorium RP, związane z nimi prawo powszechnego dostępu do pasa drogowego i dopuszczalne ograniczenia tej zasady wynikające z przepisów prawa. W następnej kolejności dokonano analizy procedury uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, działań organów administracji drogowej oraz innych podmiotów w tej sprawie, a także opis konsekwencji finansowych, które ponosi podmiot zajmujący pas drogowy bez zezwolenia albo niezgodnie z określonym w zezwoleniu warunkami. Scharakteryzowane zmiany, jakie do ustawy o drogach publicznych wprowadziła ustawa z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, które dotyczą umieszczania w pasie drogowym kanałów technologicznych. Na zakończenie omówiono kwestię transeuropejskiej sieci drogowej, a także powiązane z nią wprowadzenie od 1 lipca 2011 r. opłat elektronicznych.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Woś, Tadeusz - 132743
dc.contributor.authorpl
Kucharska, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Kiełkowski, Tadeusz - 128779
dc.contributor.reviewerpl
Woś, Tadeusz - 132743
dc.date.accessioned
2020-07-21T22:51:37Z
dc.date.available
2020-07-21T22:51:37Z
dc.date.submittedpl
2011-10-12
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-62194-64038
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175803
dc.subject.enpl
roads, public roadway, the permit
dc.subject.otherpl
drogi, publiczne, pas drogowy, zezwolenie
dc.titlepl
Administrowanie drogami publicznymi w świetle ustawy o drogach publicznych
dc.title.alternativepl
Administration of public roads in relation to the Law on Public Roads
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Wroclaw
3
Dublin
1
Katowice
1
Przeworsk
1
Zarki
1

No access

No Thumbnail Available