Psychologiczne aspekty choroby nowotworowej: styl radzenia sobie, poczucie koherencji i jakości życia u osób z nowotworem jelita grubego

master
dc.abstract.enA tumor is a disease which is a traumatic life event. It leads to the disorganization of previous life, causes changes in body image and imposes a necessity to change the hierarchy of values. A human has a relatively constant personality predispositions including coping style andsense of coherence, which are activated while struggling with a difficult situation. Previous studies suggest that these variables are related with life satisfaction. The main assumption of this study was examining interrelations between coping style, sense of coherence and qualityof life on people with large intestine tumor. In this research participated 30 patients with large intestine tumor. Posed hypotheses were partially confirmed. Patients with higher sense of coherence applied coping style with tendency to vigilance less frequently and have higher quality of life. Relations between sense of coherence, quality of life and coping style with tendency to avoidance were not statistically significant.pl
dc.abstract.plChoroba nowotworowa jest traumatycznym wydarzeniem życiowym. Prowadzi do dezorganizacji dotychczasowego życia, zmiany obrazu ciała oraz narzuca potrzebę przemiany hierarchii wartości. Człowiek posiada względnie stałe predyspozycje osobowościowe, które uruchamiają się podczas prób zmagania się z sytuacją trudną. Wśród nich wyróżnia się styl radzenia sobie i poczucie koherencji. Literatura podmiotu dostarcza dowodów, że wymienione zmienne związane są z odczuwanym zadowoleniem z życia. Głównym założeniem pracy było sprawdzenie wzajemnych związków między stylem radzenia sobie, poczuciem koherencji a jakością życia u osób z nowotworem jelita grubego.Przeprowadzono badania na grupie 30 pacjentów z nowotworem jelita grubego. Posłużono się analizą korelacji i regresji prostej liniowej. W badaniach wykorzystano Moguncki Inwentarz Radzenia Sobie, Skalę Orientacji Życiowej SOC-29 oraz Kwestionariusz do badania jakości życia SF-36v2.Wyniki częściowo potwierdziły stawiane hipotezy. Osoby o wyższym poczuciu koherencji rzadziej stosowały styl radzenia sobie z tendencją do czujności oraz charakteryzowały się wyższą jakością życia. Związki dla poczucia koherencji, jakości życia i stylu radzenia sobie z tendencją do unikania nie uzyskały istotności statystycznej.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorŁosiak, Władysław - 130102 pl
dc.contributor.authorŻygieło, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerPilecka, Władysława - 131407 pl
dc.contributor.reviewerŁosiak, Władysław - 130102 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T06:06:10Z
dc.date.available2020-07-25T06:06:10Z
dc.date.submitted2014-10-15pl
dc.fieldofstudypsychologiapl
dc.identifier.apddiploma-92425-119441pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200570
dc.languagepolpl
dc.subject.enlarge intestine tumor, coping style, sense of coherence, quality of lifepl
dc.subject.plchoroba nowotworowa, styl radzenia sobie, poczucie koherencji, jakośćpl
dc.titlePsychologiczne aspekty choroby nowotworowej: styl radzenia sobie, poczucie koherencji i jakości życia u osób z nowotworem jelita grubegopl
dc.title.alternativePsychological aspects of cancer disease: coping style, sense of coherence, quality of life on patients with large intestine tumorpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
A tumor is a disease which is a traumatic life event. It leads to the disorganization of previous life, causes changes in body image and imposes a necessity to change the hierarchy of values. A human has a relatively constant personality predispositions including coping style andsense of coherence, which are activated while struggling with a difficult situation. Previous studies suggest that these variables are related with life satisfaction. The main assumption of this study was examining interrelations between coping style, sense of coherence and qualityof life on people with large intestine tumor. In this research participated 30 patients with large intestine tumor. Posed hypotheses were partially confirmed. Patients with higher sense of coherence applied coping style with tendency to vigilance less frequently and have higher quality of life. Relations between sense of coherence, quality of life and coping style with tendency to avoidance were not statistically significant.
dc.abstract.plpl
Choroba nowotworowa jest traumatycznym wydarzeniem życiowym. Prowadzi do dezorganizacji dotychczasowego życia, zmiany obrazu ciała oraz narzuca potrzebę przemiany hierarchii wartości. Człowiek posiada względnie stałe predyspozycje osobowościowe, które uruchamiają się podczas prób zmagania się z sytuacją trudną. Wśród nich wyróżnia się styl radzenia sobie i poczucie koherencji. Literatura podmiotu dostarcza dowodów, że wymienione zmienne związane są z odczuwanym zadowoleniem z życia. Głównym założeniem pracy było sprawdzenie wzajemnych związków między stylem radzenia sobie, poczuciem koherencji a jakością życia u osób z nowotworem jelita grubego.Przeprowadzono badania na grupie 30 pacjentów z nowotworem jelita grubego. Posłużono się analizą korelacji i regresji prostej liniowej. W badaniach wykorzystano Moguncki Inwentarz Radzenia Sobie, Skalę Orientacji Życiowej SOC-29 oraz Kwestionariusz do badania jakości życia SF-36v2.Wyniki częściowo potwierdziły stawiane hipotezy. Osoby o wyższym poczuciu koherencji rzadziej stosowały styl radzenia sobie z tendencją do czujności oraz charakteryzowały się wyższą jakością życia. Związki dla poczucia koherencji, jakości życia i stylu radzenia sobie z tendencją do unikania nie uzyskały istotności statystycznej.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Łosiak, Władysław - 130102
dc.contributor.authorpl
Żygieło, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Pilecka, Władysława - 131407
dc.contributor.reviewerpl
Łosiak, Władysław - 130102
dc.date.accessioned
2020-07-25T06:06:10Z
dc.date.available
2020-07-25T06:06:10Z
dc.date.submittedpl
2014-10-15
dc.fieldofstudypl
psychologia
dc.identifier.apdpl
diploma-92425-119441
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200570
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
large intestine tumor, coping style, sense of coherence, quality of life
dc.subject.plpl
choroba nowotworowa, styl radzenia sobie, poczucie koherencji, jakość
dc.titlepl
Psychologiczne aspekty choroby nowotworowej: styl radzenia sobie, poczucie koherencji i jakości życia u osób z nowotworem jelita grubego
dc.title.alternativepl
Psychological aspects of cancer disease: coping style, sense of coherence, quality of life on patients with large intestine tumor
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
101
Views per month
Views per city
Krakow
20
Warsaw
11
Gdansk
8
Rzeszów
7
Szczecin
6
Niepolomice
4
Görlitz
3
Katowice
3
Wroclaw
3
Clifton
2

No access

No Thumbnail Available