Koncepcja pieniądza opartego na standardzie złota w świetle teorii austriackiej szkoły ekonomii

master
dc.abstract.enThe Master's thesis is devoted to the issue of gold standard, as well as the monetary and banking economy. In particular, the thesis focuses on characterizing the causes and the process of abandoning the gold standard, and details the origins of the Austrian School of Economics and the proposal of this school. The thesis presents the concepts of return to the gold standard, as well as the benefits connected with it, and also took a critical standpoint on this issue. The work has not been specified whether to return to the gold standard or not. A study of literature devoted to the Austrian School of Economics, the Monetary Economy, and the genesis of banking was used to collect materials for the work.pl
dc.abstract.plPraca magisterska poświęcona jest problematyce standardu złota, oraz gospodarce monetarnej i bankowej. W szczególności praca skupia się na scharakteryzowaniu przyczyn i procesu porzucenia standardu złota, oraz wyszczególnia genezę austriackiej szkoły ekonomii, oraz propozycji tej szkoły. W pracy przedstawiono koncepcje powrotu do standardu złota, a także korzyści z tym związane, zajęto takżę krytyczne stanowisko wobec tej kwestii. W pracy nie zostało sprecyzowane czy należy powrócić do standardu złota czy też nie. W celu zebrania materiałów do pracy wykorzystano studium literatury poświęconej austriackiej szkole ekonomii, gospodarce monetarnej, oraz genezie bankowości.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorŁasak, Piotr - 174451 pl
dc.contributor.authorRadomski, Rafałpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerŁasak, Piotr - 174451 pl
dc.contributor.reviewerMiklaszewska, Ewa - 130599 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T11:53:48Z
dc.date.available2020-07-27T11:53:48Z
dc.date.submitted2017-10-10pl
dc.fieldofstudyekonomia menedżerskapl
dc.identifier.apddiploma-119344-217135pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/224352
dc.languagepolpl
dc.subject.engold – gold standard – Bretton Woods – austrian school od economics – von Mises – Rothbard – Huerta de Soto – fiat money – standarization – deposit banking – credit banking – monetarism – Friedman – Kaynes – Smith – central bank – FED – United Statespl
dc.subject.plzłoto – standard złota – Bretton Woods – austriacka szkoła ekonomii – von Mises – Rothbard – Huerta de Soto – pieniądz fiducjarny – standaryzacja – bankowość depozytowa – bankowość kredytowa – monetaryzm – Friedman – Kaynes – Smith – bank centralny – FED – Stany Zjednoczonepl
dc.titleKoncepcja pieniądza opartego na standardzie złota w świetle teorii austriackiej szkoły ekonomiipl
dc.title.alternativeMoney concept based on the gold standard in the idea’s of Austrian economics schoolpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The Master's thesis is devoted to the issue of gold standard, as well as the monetary and banking economy. In particular, the thesis focuses on characterizing the causes and the process of abandoning the gold standard, and details the origins of the Austrian School of Economics and the proposal of this school. The thesis presents the concepts of return to the gold standard, as well as the benefits connected with it, and also took a critical standpoint on this issue. The work has not been specified whether to return to the gold standard or not. A study of literature devoted to the Austrian School of Economics, the Monetary Economy, and the genesis of banking was used to collect materials for the work.
dc.abstract.plpl
Praca magisterska poświęcona jest problematyce standardu złota, oraz gospodarce monetarnej i bankowej. W szczególności praca skupia się na scharakteryzowaniu przyczyn i procesu porzucenia standardu złota, oraz wyszczególnia genezę austriackiej szkoły ekonomii, oraz propozycji tej szkoły. W pracy przedstawiono koncepcje powrotu do standardu złota, a także korzyści z tym związane, zajęto takżę krytyczne stanowisko wobec tej kwestii. W pracy nie zostało sprecyzowane czy należy powrócić do standardu złota czy też nie. W celu zebrania materiałów do pracy wykorzystano studium literatury poświęconej austriackiej szkole ekonomii, gospodarce monetarnej, oraz genezie bankowości.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Łasak, Piotr - 174451
dc.contributor.authorpl
Radomski, Rafał
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Łasak, Piotr - 174451
dc.contributor.reviewerpl
Miklaszewska, Ewa - 130599
dc.date.accessioned
2020-07-27T11:53:48Z
dc.date.available
2020-07-27T11:53:48Z
dc.date.submittedpl
2017-10-10
dc.fieldofstudypl
ekonomia menedżerska
dc.identifier.apdpl
diploma-119344-217135
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/224352
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
gold – gold standard – Bretton Woods – austrian school od economics – von Mises – Rothbard – Huerta de Soto – fiat money – standarization – deposit banking – credit banking – monetarism – Friedman – Kaynes – Smith – central bank – FED – United States
dc.subject.plpl
złoto – standard złota – Bretton Woods – austriacka szkoła ekonomii – von Mises – Rothbard – Huerta de Soto – pieniądz fiducjarny – standaryzacja – bankowość depozytowa – bankowość kredytowa – monetaryzm – Friedman – Kaynes – Smith – bank centralny – FED – Stany Zjednoczone
dc.titlepl
Koncepcja pieniądza opartego na standardzie złota w świetle teorii austriackiej szkoły ekonomii
dc.title.alternativepl
Money concept based on the gold standard in the idea’s of Austrian economics school
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
50
Views per month
Views per city
Poznan
7
Krakow
6
Warsaw
4
Wroclaw
3
Bialystok
2
Bydgoszcz
2
Banino
1
Bełchatów
1
Dublin
1
Gliwice
1

No access

No Thumbnail Available