Sedymentacja współczesnych martwic wapiennych w rejonie Bielska-Białej

master
dc.abstract.enThe presented study concerns sedimentation of recent calcareous tufa formed within spring zones in Cieszyn area: in the „Morzyk” spring preservation area, near Grodziec Śląski and in springs of the Cieplica stream near Cisownica village. The investigations were focused on genesis and facies types of the tufa sediments occurring in this area. According to macroscopic and microscopic analyses following facies of tufa deposits have been distinguished: oncoids, moss clusters, phytoherm (freshwater reef) with the accompanied fine-grained calcareous deposits. Field observations prove that both abiotic calcite precipitation and microbiologically-driven calcification (with contribution of diatoms, cyanobacteria and bacteria) are the main mechanisms of tufa formation. The tufa are composed of calcite ranging from micrite to sparite crystals.pl
dc.abstract.plPrezentowana praca dotyczy sedymentacji współczesnych, przyźródłowych osadów martwicowych występujących na obszarze Pogórza Cieszyńskiego: w rezerwacie „Morzyk” koło Grodźca Śląskiego oraz w zlewni rzeki Cieplicy w Cisownicy. Celem badań było określenie genezy oraz wydzielenie typów facjalnych osadów martwicowych występujących na tym terenie. Na podstawie analizy makroskopowej i mikroskopowej wydzielono różne typy facjalne martwic. Są to onkoidy, kępy mchowe, bariery martwicowe oraz osady powstające w misach na zapleczu barier. Obserwacje terenowe dowiodły, że martwice tworzyły się na drodze abiotycznej precypitacji CaCO3 jak i przy udziale biologicznej kalcyfikacji, w której podstawową role odgrywają okrzemki, sinice i bakterie. Martwice zbudowane są z kalcytu, który występuje w postaci kryształów sparytu i drobnokrystalicznego mikrytu.pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorSzulc, Joachim - 132263 pl
dc.contributor.authorPodgórska, Dorotapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerGradziński, Michał - 128164 pl
dc.contributor.reviewerSzulc, Joachim - 132263 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T22:57:41Z
dc.date.available2020-07-23T22:57:41Z
dc.date.submitted2012-09-04pl
dc.fieldofstudygeologiapl
dc.fieldofstudyspecjalizacja geologiczno-poszukiwawczapl
dc.identifier.apddiploma-64690-85398pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178232
dc.languagepolpl
dc.subject.enrecent calcareous tufas, Cieszyn area, sedimentologypl
dc.subject.plwspółczesne martwice wapienne, Pogórze Cieszyńskie, sedymentologiapl
dc.titleSedymentacja współczesnych martwic wapiennych w rejonie Bielska-Białejpl
dc.title.alternativeSedimentation of recent calcareous tufas in area of Bielsko-Białapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The presented study concerns sedimentation of recent calcareous tufa formed within spring zones in Cieszyn area: in the „Morzyk” spring preservation area, near Grodziec Śląski and in springs of the Cieplica stream near Cisownica village. The investigations were focused on genesis and facies types of the tufa sediments occurring in this area. According to macroscopic and microscopic analyses following facies of tufa deposits have been distinguished: oncoids, moss clusters, phytoherm (freshwater reef) with the accompanied fine-grained calcareous deposits. Field observations prove that both abiotic calcite precipitation and microbiologically-driven calcification (with contribution of diatoms, cyanobacteria and bacteria) are the main mechanisms of tufa formation. The tufa are composed of calcite ranging from micrite to sparite crystals.
dc.abstract.plpl
Prezentowana praca dotyczy sedymentacji współczesnych, przyźródłowych osadów martwicowych występujących na obszarze Pogórza Cieszyńskiego: w rezerwacie „Morzyk” koło Grodźca Śląskiego oraz w zlewni rzeki Cieplicy w Cisownicy. Celem badań było określenie genezy oraz wydzielenie typów facjalnych osadów martwicowych występujących na tym terenie. Na podstawie analizy makroskopowej i mikroskopowej wydzielono różne typy facjalne martwic. Są to onkoidy, kępy mchowe, bariery martwicowe oraz osady powstające w misach na zapleczu barier. Obserwacje terenowe dowiodły, że martwice tworzyły się na drodze abiotycznej precypitacji CaCO3 jak i przy udziale biologicznej kalcyfikacji, w której podstawową role odgrywają okrzemki, sinice i bakterie. Martwice zbudowane są z kalcytu, który występuje w postaci kryształów sparytu i drobnokrystalicznego mikrytu.
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Szulc, Joachim - 132263
dc.contributor.authorpl
Podgórska, Dorota
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Gradziński, Michał - 128164
dc.contributor.reviewerpl
Szulc, Joachim - 132263
dc.date.accessioned
2020-07-23T22:57:41Z
dc.date.available
2020-07-23T22:57:41Z
dc.date.submittedpl
2012-09-04
dc.fieldofstudypl
geologia
dc.fieldofstudypl
specjalizacja geologiczno-poszukiwawcza
dc.identifier.apdpl
diploma-64690-85398
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178232
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
recent calcareous tufas, Cieszyn area, sedimentology
dc.subject.plpl
współczesne martwice wapienne, Pogórze Cieszyńskie, sedymentologia
dc.titlepl
Sedymentacja współczesnych martwic wapiennych w rejonie Bielska-Białej
dc.title.alternativepl
Sedimentation of recent calcareous tufas in area of Bielsko-Biała
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available