Aktualne problemy przyczynienia się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody

master
dc.abstract.enThe following Master Thesis is devoted to the analysis of contributory behaviour of the injured person to the emergence or increase of damage and interpretive theories concerning this issue. The first chapter describes the question of the compensatory liability for damages in the context of the Code of Obligations and the influence of the behaviour of an injured person on the amount of damages, as well as the deliberations of the juridical doctrine. The second chapter concentrates on the cases, in which there have been an interaction between the damage perpetrator and the injured party, in order to find situations which fulfill the prerequisites from the article 362 of the Civil Code. The main aim of this Thesis is to ascertain the right interpretation of the regulation in question, which have caused controversy for many years. Furthermore, this part of the study shows a confrontation of the previous assumptions of the doctrine with the regulation in force, and the attempt to establish the right interpretation of the article 362. Not only the scope of its application was examined in detail, but also the criteria according to which it is possible to decrease the amount of damage due to the contributory behaviour of the injured person to the emergence or increase of damage.The Thesis takes into consideration extensive jurisdiction of the Supreme Court, during the rule of the Code of Obligation, as well as the Civil Code. The last chapter concerns the issue of the application of the article 362 of the Civil Code in the view of contracts of economic insurance and the compensatory liability of the Treasury resulting from the unconstitutional administrative decisions during the binding force of the article 160 of the Code of Administrative Procedure. Moreover, both the general systemic remarks and the evaluation of possible consequences of application of the mentioned institution are illustrated.Finally, the last part of the Thesis contains conclusions and the summary. On the assumption that the limitation of damages due to the contribution to damage is a two-stage process, one may not apply the article 362 of the Civil Code to the institution of conventional penalty or to the contracts of insurance. Nevertheless, it is possible to apply this construction in the case the compensatory liability of the Treasury.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca poświęcona jest analizie instytucji przyczynienia się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody oraz powstałych na tym gruncie teorii interpretacyjnych. W pierwszym rozdziale poruszono temat odpowiedzialności odszkodowawczej na tle Kodeksu zobowiązań oraz wpływu zachowania się poszkodowanego na wysokość odszkodowania, jak również zostały przedstawione rozważania doktryny w tej kwestii.W drugim rozdziale rozważono przypadki, w których dochodzi do interakcji sprawcy szkody i poszkodowanego, w poszukiwaniu sytuacji spełniających przesłanki zastosowania art. 362 k.c. Podstawowym celem pracy było ustalenie właściwej interpretacji wspomnianego przepisu, budzącego kontrowersje od wielu lat. W tej części dochodzi do konfrontacji dotychczasowych założeń wyrażonych w piśmiennictwie z obowiązującą regulacją prawną oraz próbą dokonania właściwej interpretacji art. 362 k.c. Ma tu miejsce szczegółowe nakreślenie zakresu jego stosowania oraz przywołanie kryteriów zmniejszenia odszkodowania w przypadku przyczynienia się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody.Praca uwzględnia również bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego, zarówno pod rządami Kodeksu zobowiązań, jak i Kodeksu cywilnego. Natomiast ostatni rozdział dotyczy kwestii stosowania art. 362 k.c. do umów ubezpieczeń gospodarczych oraz odpowiedzialności Skarbu Państwa na skutek wydania niezgodnej z prawem decyzji administracyjnej w czasie obowiązywania art. 160 k.p.a. Po dokonaniu ogólnych uwag systemowych, w obu przypadkach dochodzi do oceny skutków ewentualnego sięgnięcia do omawianej instytucji.Ostatnia część pracy obejmuje wnioski i podsumowanie. Przy założeniu dwuetapowości procesu miarkowania odszkodowania z uwagi na przyczynienie się poszkodowanego, nie może mieć ono zastosowania art. 362 k.c. do kary umownej oraz umowy ubezpieczenia. Możliwe jest jednak posłużenie się tą konstrukcją przy odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorZawada, Kazimierz - 132873 pl
dc.contributor.authorMatusiewicz, Michałpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerCzepelak, Marcin - 127651 pl
dc.contributor.reviewerZawada, Kazimierz - 132873 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T21:52:00Z
dc.date.available2020-07-23T21:52:00Z
dc.date.submitted2012-03-24pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-63584-66657pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177208
dc.languagepolpl
dc.subject.eninjured, damage, contributory behaviour, liabilitypl
dc.subject.plprzyczynienie, poszkodowany, szkoda, odpowiedzialność odszkodowawczapl
dc.titleAktualne problemy przyczynienia się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkodypl
dc.title.alternativeCurrent Problems of Contributory Behaviour of the Injured Person to the Emergence or Increase of Damage.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The following Master Thesis is devoted to the analysis of contributory behaviour of the injured person to the emergence or increase of damage and interpretive theories concerning this issue. The first chapter describes the question of the compensatory liability for damages in the context of the Code of Obligations and the influence of the behaviour of an injured person on the amount of damages, as well as the deliberations of the juridical doctrine. The second chapter concentrates on the cases, in which there have been an interaction between the damage perpetrator and the injured party, in order to find situations which fulfill the prerequisites from the article 362 of the Civil Code. The main aim of this Thesis is to ascertain the right interpretation of the regulation in question, which have caused controversy for many years. Furthermore, this part of the study shows a confrontation of the previous assumptions of the doctrine with the regulation in force, and the attempt to establish the right interpretation of the article 362. Not only the scope of its application was examined in detail, but also the criteria according to which it is possible to decrease the amount of damage due to the contributory behaviour of the injured person to the emergence or increase of damage.The Thesis takes into consideration extensive jurisdiction of the Supreme Court, during the rule of the Code of Obligation, as well as the Civil Code. The last chapter concerns the issue of the application of the article 362 of the Civil Code in the view of contracts of economic insurance and the compensatory liability of the Treasury resulting from the unconstitutional administrative decisions during the binding force of the article 160 of the Code of Administrative Procedure. Moreover, both the general systemic remarks and the evaluation of possible consequences of application of the mentioned institution are illustrated.Finally, the last part of the Thesis contains conclusions and the summary. On the assumption that the limitation of damages due to the contribution to damage is a two-stage process, one may not apply the article 362 of the Civil Code to the institution of conventional penalty or to the contracts of insurance. Nevertheless, it is possible to apply this construction in the case the compensatory liability of the Treasury.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca poświęcona jest analizie instytucji przyczynienia się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody oraz powstałych na tym gruncie teorii interpretacyjnych. W pierwszym rozdziale poruszono temat odpowiedzialności odszkodowawczej na tle Kodeksu zobowiązań oraz wpływu zachowania się poszkodowanego na wysokość odszkodowania, jak również zostały przedstawione rozważania doktryny w tej kwestii.W drugim rozdziale rozważono przypadki, w których dochodzi do interakcji sprawcy szkody i poszkodowanego, w poszukiwaniu sytuacji spełniających przesłanki zastosowania art. 362 k.c. Podstawowym celem pracy było ustalenie właściwej interpretacji wspomnianego przepisu, budzącego kontrowersje od wielu lat. W tej części dochodzi do konfrontacji dotychczasowych założeń wyrażonych w piśmiennictwie z obowiązującą regulacją prawną oraz próbą dokonania właściwej interpretacji art. 362 k.c. Ma tu miejsce szczegółowe nakreślenie zakresu jego stosowania oraz przywołanie kryteriów zmniejszenia odszkodowania w przypadku przyczynienia się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody.Praca uwzględnia również bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego, zarówno pod rządami Kodeksu zobowiązań, jak i Kodeksu cywilnego. Natomiast ostatni rozdział dotyczy kwestii stosowania art. 362 k.c. do umów ubezpieczeń gospodarczych oraz odpowiedzialności Skarbu Państwa na skutek wydania niezgodnej z prawem decyzji administracyjnej w czasie obowiązywania art. 160 k.p.a. Po dokonaniu ogólnych uwag systemowych, w obu przypadkach dochodzi do oceny skutków ewentualnego sięgnięcia do omawianej instytucji.Ostatnia część pracy obejmuje wnioski i podsumowanie. Przy założeniu dwuetapowości procesu miarkowania odszkodowania z uwagi na przyczynienie się poszkodowanego, nie może mieć ono zastosowania art. 362 k.c. do kary umownej oraz umowy ubezpieczenia. Możliwe jest jednak posłużenie się tą konstrukcją przy odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Zawada, Kazimierz - 132873
dc.contributor.authorpl
Matusiewicz, Michał
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Czepelak, Marcin - 127651
dc.contributor.reviewerpl
Zawada, Kazimierz - 132873
dc.date.accessioned
2020-07-23T21:52:00Z
dc.date.available
2020-07-23T21:52:00Z
dc.date.submittedpl
2012-03-24
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-63584-66657
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177208
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
injured, damage, contributory behaviour, liability
dc.subject.plpl
przyczynienie, poszkodowany, szkoda, odpowiedzialność odszkodowawcza
dc.titlepl
Aktualne problemy przyczynienia się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody
dc.title.alternativepl
Current Problems of Contributory Behaviour of the Injured Person to the Emergence or Increase of Damage.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Lodz
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available