Europejska wspólnota wywiadowcza : prawo - instytucje - mechanizmy

2014
book
monography
dc.abstract.enIntelligence services protect national interests. When policy of sovereign states is transferred to transnational level, a question is raised with regard to the scope of their responsibility for national security and effectiveness of transnational cooperative forms. This query is particularly legitimate with respect to the European Union as an organisation which aims to achieve high standards of internal security, territorial defence, border protection and crisis management. Is the EU as an organisation which has embraced most advanced forms of economic, political and social integration able to provide a framework for intelligence cooperation? Are national intelligence services of the Member States ready for a close and systematic cooperation with relevant EU institutions and bodies? Can they establish a transnational community which will take advantage of information and knowledge possessed by the Member States and enrich them thanks to synergetic connections between dispersed sources? The book describes the process of emergence and strengthening mechanisms, structures and forms of intelligence cooperation in the European Union based on the relationship between the institutions, agencies and bodies of the EU. It presents for the first time in Polish scholarship EU intelligence collaboration as one of the most interesting areas of European cooperation and integration, deeply rooted in traditional security policies of the Member States.pl
dc.abstract.plSłużby wywiadowcze są instrumentem służącym ochronie interesów narodowych. Gdy jednak polityka suwerennych państw przenosi się na poziom ponadnarodowy, pojawia się pytanie o zakres odpowiedzialności za bezpieczeństwo narodowe oraz skuteczność ponadnarodowych form współdziałania. Pytanie to jest szczególnie zasadne, gdy patrzymy na Unię Europejską jak organizację, w której cele związane z bezpieczeństwem wewnętrznym, ochroną terytorium i granic państw członkowskich, zarządzaniem kryzysami i obroną stanowią jeden z jej fundamentów. Czy organizacja, w której ukształtowały się daleko posunięte formy integracji na płaszczyźnie gospodarczej, politycznej i społecznej może stanowić ramy dla wspólnoty wywiadowczej? Czy służby wywiadowcze państw członkowskich są gotowe do ścisłego współdziałania na forum instytucji i organów Unii Europejskiej? Czy mogą stworzyć ponadnarodową wspólnotę, która wykorzysta zasoby informacji i wiedzy będące w posiadaniu państw członkowskich i wzbogaci je dzięki synergicznym powiązaniom między rozproszonymi źródłami? Monografia opisuje proces tworzenia, wyłaniania się i umacniania mechanizmów, struktur i form współpracy wywiadowczej w Unii Europejskiej w oparciu o powiązania między instytucjami, agencjami i organami UE. Przedstawia po raz pierwszy w polskiej literaturze przedmiotu jeden z najbardziej interesujących obszarów współpracy i integracji europejskiej, mocno związany z tradycyjną polityką bezpieczeństwa państw.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowychpl
dc.contributor.authorGruszczak, Artur - 128189 pl
dc.date.accessioned2015-05-21T07:29:10Z
dc.date.available2015-05-21T07:29:10Z
dc.date.issued2014pl
dc.description.additionalBibliogr. s. 273-301. Indeksypl
dc.description.physical310pl
dc.description.publication20,87pl
dc.identifier.isbn978-83-233-3856-7pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/7644
dc.languagepolpl
dc.pubinfoKraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiegopl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licencebez licencji
dc.rights.uri*
dc.subject.enEuropean Unionpl
dc.subject.ensecuritypl
dc.subject.enintelligencepl
dc.subject.eninstitutionspl
dc.subject.enlegal normspl
dc.subject.plUnia Europejskapl
dc.subject.plbezpieczeństwopl
dc.subject.plwywiadpl
dc.subject.plinstytucjepl
dc.subject.plnormy prawnepl
dc.subtypeMonographypl
dc.titleEuropejska wspólnota wywiadowcza : prawo - instytucje - mechanizmypl
dc.title.alternativeThe European intelligence community : law - institutions - mechanismspl
dc.typeBookpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Intelligence services protect national interests. When policy of sovereign states is transferred to transnational level, a question is raised with regard to the scope of their responsibility for national security and effectiveness of transnational cooperative forms. This query is particularly legitimate with respect to the European Union as an organisation which aims to achieve high standards of internal security, territorial defence, border protection and crisis management. Is the EU as an organisation which has embraced most advanced forms of economic, political and social integration able to provide a framework for intelligence cooperation? Are national intelligence services of the Member States ready for a close and systematic cooperation with relevant EU institutions and bodies? Can they establish a transnational community which will take advantage of information and knowledge possessed by the Member States and enrich them thanks to synergetic connections between dispersed sources? The book describes the process of emergence and strengthening mechanisms, structures and forms of intelligence cooperation in the European Union based on the relationship between the institutions, agencies and bodies of the EU. It presents for the first time in Polish scholarship EU intelligence collaboration as one of the most interesting areas of European cooperation and integration, deeply rooted in traditional security policies of the Member States.
dc.abstract.plpl
Służby wywiadowcze są instrumentem służącym ochronie interesów narodowych. Gdy jednak polityka suwerennych państw przenosi się na poziom ponadnarodowy, pojawia się pytanie o zakres odpowiedzialności za bezpieczeństwo narodowe oraz skuteczność ponadnarodowych form współdziałania. Pytanie to jest szczególnie zasadne, gdy patrzymy na Unię Europejską jak organizację, w której cele związane z bezpieczeństwem wewnętrznym, ochroną terytorium i granic państw członkowskich, zarządzaniem kryzysami i obroną stanowią jeden z jej fundamentów. Czy organizacja, w której ukształtowały się daleko posunięte formy integracji na płaszczyźnie gospodarczej, politycznej i społecznej może stanowić ramy dla wspólnoty wywiadowczej? Czy służby wywiadowcze państw członkowskich są gotowe do ścisłego współdziałania na forum instytucji i organów Unii Europejskiej? Czy mogą stworzyć ponadnarodową wspólnotę, która wykorzysta zasoby informacji i wiedzy będące w posiadaniu państw członkowskich i wzbogaci je dzięki synergicznym powiązaniom między rozproszonymi źródłami? Monografia opisuje proces tworzenia, wyłaniania się i umacniania mechanizmów, struktur i form współpracy wywiadowczej w Unii Europejskiej w oparciu o powiązania między instytucjami, agencjami i organami UE. Przedstawia po raz pierwszy w polskiej literaturze przedmiotu jeden z najbardziej interesujących obszarów współpracy i integracji europejskiej, mocno związany z tradycyjną polityką bezpieczeństwa państw.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
dc.contributor.authorpl
Gruszczak, Artur - 128189
dc.date.accessioned
2015-05-21T07:29:10Z
dc.date.available
2015-05-21T07:29:10Z
dc.date.issuedpl
2014
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 273-301. Indeksy
dc.description.physicalpl
310
dc.description.publicationpl
20,87
dc.identifier.isbnpl
978-83-233-3856-7
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/7644
dc.languagepl
pol
dc.pubinfopl
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.licence
bez licencji
dc.rights.uri*
dc.subject.enpl
European Union
dc.subject.enpl
security
dc.subject.enpl
intelligence
dc.subject.enpl
institutions
dc.subject.enpl
legal norms
dc.subject.plpl
Unia Europejska
dc.subject.plpl
bezpieczeństwo
dc.subject.plpl
wywiad
dc.subject.plpl
instytucje
dc.subject.plpl
normy prawne
dc.subtypepl
Monography
dc.titlepl
Europejska wspólnota wywiadowcza : prawo - instytucje - mechanizmy
dc.title.alternativepl
The European intelligence community : law - institutions - mechanisms
dc.typepl
Book
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
49
Views per month
Views per city
Warsaw
9
Bytom
3
Gorzów Wielkopolski
3
Olsztyn
2
Poznan
2
Wroclaw
2
Ashburn
1
Bestwina
1
Bydgoszcz
1
Chandler
1

No access

No Thumbnail Available