KREACJA WIZERUNKU POLITYKA ZA POŚREDNICTWEM PRASY KOLOROWEJ. POLITYCY NA ŁAMACH MAGAZYNU VIVA! - ANALIZA WYWIADÓW

master
dc.abstract.enThe goal of the thesis is to analyze creation of a politician’s image in color press. The theoretical chapters describe the relations between politics and media in the contemporary society and characterize phenomena such as: mediatization, celebritization and tabloidisation of politics. The work defines a term of image and describes the meaning of its creation. The empirical part analyzes the content of interviews with politicians, published in the Viva magazine, in years 2013 - 2017. The chosen method enabled the construction of a catalog of the features and values most frequently used in mentioned magazine, to create a political image. The conducted research also confirms that “people-type” magazines are playing an increasingly important role in the world of political marketing and becoming an additional channel of promotion for the authorities.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest omówienie kreacji wizerunku polityka za pośrednictwem prasy kolorowej. W rozdziałach teoretycznych opisano relacje polityki i mediów we współczesnym społeczeństwie oraz scharakteryzowano zjawiska, takie jak: mediatyzacja, celebrytyzacja i tabloidyzacja polityki. Zdefiniowano także pojęcie wizerunku oraz opisano znaczenie jego kreacji. W części empirycznej, poddano analizie zawartości wywiady z politykami, opublikowane w magazynie Viva! w latach 2013 – 2017. Wybrana metoda umożliwiła skonstruowanie katalogu najmocniej eksponowanych w czasopiśmie cech i wartości wykorzystywanych do tworzenia politycznego wizerunku. Przeprowadzone badania potwierdzają także, że magazyny typu people odgrywają coraz większą rolę w świecie politycznego marketingu, stają się dla przedstawicieli władzy dodatkowym kanałem promocji.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSzymańska, Agnieszka - 132286 pl
dc.contributor.authorRadomyska, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSzymańska, Agnieszka - 132286 pl
dc.contributor.reviewerHess, Agnieszka - 128316 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T21:52:28Z
dc.date.available2020-07-27T21:52:28Z
dc.date.submitted2019-07-04pl
dc.fieldofstudydziennikarstwo i komunikacja społecznapl
dc.identifier.apddiploma-129966-182117pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233166
dc.languagepolpl
dc.subject.enMEDIA - POLITICS - POLITICAL MARKETING - CREATION OF IMAGE - COLOR PRESS - VIVA!pl
dc.subject.plMEDIA - POLITYKA - MARKETING POLITYCZNY - KREACJA WIZERUNKU - PRASA KOLOROWA - VIVA!pl
dc.titleKREACJA WIZERUNKU POLITYKA ZA POŚREDNICTWEM PRASY KOLOROWEJ. POLITYCY NA ŁAMACH MAGAZYNU VIVA! - ANALIZA WYWIADÓWpl
dc.title.alternativeCreation of a politician's image in color press. Politicians in the Viva! magazine - analysis of interviews.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The goal of the thesis is to analyze creation of a politician’s image in color press. The theoretical chapters describe the relations between politics and media in the contemporary society and characterize phenomena such as: mediatization, celebritization and tabloidisation of politics. The work defines a term of image and describes the meaning of its creation. The empirical part analyzes the content of interviews with politicians, published in the Viva magazine, in years 2013 - 2017. The chosen method enabled the construction of a catalog of the features and values most frequently used in mentioned magazine, to create a political image. The conducted research also confirms that “people-type” magazines are playing an increasingly important role in the world of political marketing and becoming an additional channel of promotion for the authorities.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest omówienie kreacji wizerunku polityka za pośrednictwem prasy kolorowej. W rozdziałach teoretycznych opisano relacje polityki i mediów we współczesnym społeczeństwie oraz scharakteryzowano zjawiska, takie jak: mediatyzacja, celebrytyzacja i tabloidyzacja polityki. Zdefiniowano także pojęcie wizerunku oraz opisano znaczenie jego kreacji. W części empirycznej, poddano analizie zawartości wywiady z politykami, opublikowane w magazynie Viva! w latach 2013 – 2017. Wybrana metoda umożliwiła skonstruowanie katalogu najmocniej eksponowanych w czasopiśmie cech i wartości wykorzystywanych do tworzenia politycznego wizerunku. Przeprowadzone badania potwierdzają także, że magazyny typu people odgrywają coraz większą rolę w świecie politycznego marketingu, stają się dla przedstawicieli władzy dodatkowym kanałem promocji.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Szymańska, Agnieszka - 132286
dc.contributor.authorpl
Radomyska, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Szymańska, Agnieszka - 132286
dc.contributor.reviewerpl
Hess, Agnieszka - 128316
dc.date.accessioned
2020-07-27T21:52:28Z
dc.date.available
2020-07-27T21:52:28Z
dc.date.submittedpl
2019-07-04
dc.fieldofstudypl
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dc.identifier.apdpl
diploma-129966-182117
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233166
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
MEDIA - POLITICS - POLITICAL MARKETING - CREATION OF IMAGE - COLOR PRESS - VIVA!
dc.subject.plpl
MEDIA - POLITYKA - MARKETING POLITYCZNY - KREACJA WIZERUNKU - PRASA KOLOROWA - VIVA!
dc.titlepl
KREACJA WIZERUNKU POLITYKA ZA POŚREDNICTWEM PRASY KOLOROWEJ. POLITYCY NA ŁAMACH MAGAZYNU VIVA! - ANALIZA WYWIADÓW
dc.title.alternativepl
Creation of a politician's image in color press. Politicians in the Viva! magazine - analysis of interviews.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
14
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Wroclaw
3
Lodz
2
Dublin
1
Gliwice
1
Puławy
1
Tarnów
1

No access

No Thumbnail Available