Wpływ potencjału migracyjnego implantowanych komórek na parametry mikrośrodowiska uzyskanego nowotworu

licenciate
dc.abstract.enTumor microenvironment (TME) is a key system that can promote migration potential and enhance cancer cell growth. Of the many existing parameters of this environment, the key ones are hypoxia, pH and accumulation of reducing agents, including increased intracellular glutathione concentration. These parameters interact with each other by changing the metabolic pathways of cancerous tissue. The balance between these factors is recognized as a major contributor to cancer aggressiveness and treatment resistance.The aim of this study was to investigate the impact of migration potential of implanted tumor cells of the E0771 murine breast cancer line on TME. Three cell sublines were used for in vivo studies in C57BL mice: control (WT), transformed with TGF-β (TGF) and cells selected by two cycles of transmigration in a Boyden chamber with 8 μm pores. Measurements after implantation of cells into mouse mammary glands were carried out for five weeks using electron paramagnetic resonance (EPR) and specific spin probes sensitive to changes in glutathione concentration (RSSR probe) and pH (RSG probe).The analysis of the obtained results clearly showed that the different migration potential of the three studied sub-lines leads to differences in the concentration of glutathione and pH. Unlike in the control group, glutathione levels in tumors from metastatic groups increased with tumor development, while in control tumors did not change significantly. This is related to overcoming the oxidative stress growing in treated tumors. The pH values for all examined groups visibly decreased during tumor progression, which was caused by the developing acidosis in the tissues, resulting from the metabolic shift of cancer cells to anaerobic respiration.pl
dc.abstract.plMikrośrodowisko nowotworu (TME) jest kluczowym układem, który może promować potencjał migracyjny oraz potęgować wzrost nowotworu. Spośród wielu istniejących parametrów tego środowiska kluczowymi są hipoksja, pH, akumulacja reduktorów a w tym podwyższone stężenie wewnątrzkomórkowego glutationu. Parametry te oddziałują ze sobą zmieniając szlaki metaboliczne tkanki nowotworowej. Zachowanie równowagi pomiędzy tymi czynnikami daje możliwość zahamowania wzrostu i przerzutowania guza. W celu zbadania wpływu potencjału migracyjnego implantowanych komórek nowotworowych mysiego raka sutka linii E0771 na TME do badań in vivo na myszach szczepu C57BL użyto 3 sublini komórkowych: komórek nietraktowanych (WT), traktowanych TGF- β (TGF) oraz komórek wyselekcjonowanych przez dwukrotną transmigrację w komorze Boydena o porach średnicy 8 μm (24x2). Pomiary po implantacji komórek do pakietów mlecznych myszy, prowadzone były przez pięć tygodni przy użyciu elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR), przystosowanego od pomiarów in vivo oraz specyficznych sond spinowych czułych na zmiany stężenia glutationu (sonda RSSR) i pH (sonda RSG). Analiza otrzymanych wyników wyraźnie wykazała, iż różny potencjał migracyjny trzech badanych podlinii prowadzi do różnic w stężeniu glutationu oraz pH. Poziom glutationu w guzach z grup przerzutujących, w odróżnieniu od grup kontrolnych, rośnie wraz z rozwojem guza, podczas gdy w guzach kontrolnych nie zmienia istotnie swojej wartości. Ma to związek z przezwyciężaniem rosnącego w guzach traktowanych stresu oksydacyjnego. Wartości pH w przypadku wszystkich badanych grup widocznie maleją w trakcie progresji guza, co spowodowane jest rozwijającą się w tkankach kwasicą wynikającą z przestawienia się wszystkich komórek nowotworowych na oddychanie beztlenowe.pl
dc.affiliationWydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorElas, Martyna - 127873 pl
dc.contributor.authorDziurman, Gabrielapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBBBpl
dc.contributor.reviewerElas, Martyna - 127873 pl
dc.contributor.reviewerFroncisz, Wojciech - 127952 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T07:51:47Z
dc.date.available2020-07-28T07:51:47Z
dc.date.submitted2020-07-13pl
dc.fieldofstudybiotechnologiapl
dc.identifier.apddiploma-143044-247839pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242212
dc.languagepolpl
dc.subject.enTGF-β, pH, glutathione, tumor microenvironment (TME), E007 murine breast cancer line, electron paramagnetic resonance (EPR), cancer cells migration potentialpl
dc.subject.plTGF-β, pH, glutation, mikrośrodowisko nowotworu, komórki mysiego raka sutka linii E007, elektronowy rezonans paramagnetyczny (EPR), potencjał migracyjny komórek nowotworowychpl
dc.titleWpływ potencjału migracyjnego implantowanych komórek na parametry mikrośrodowiska uzyskanego nowotworupl
dc.title.alternativeImpact of the migration potential of implanted cancer cells on microenvironment of the tumorpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Tumor microenvironment (TME) is a key system that can promote migration potential and enhance cancer cell growth. Of the many existing parameters of this environment, the key ones are hypoxia, pH and accumulation of reducing agents, including increased intracellular glutathione concentration. These parameters interact with each other by changing the metabolic pathways of cancerous tissue. The balance between these factors is recognized as a major contributor to cancer aggressiveness and treatment resistance.The aim of this study was to investigate the impact of migration potential of implanted tumor cells of the E0771 murine breast cancer line on TME. Three cell sublines were used for in vivo studies in C57BL mice: control (WT), transformed with TGF-β (TGF) and cells selected by two cycles of transmigration in a Boyden chamber with 8 μm pores. Measurements after implantation of cells into mouse mammary glands were carried out for five weeks using electron paramagnetic resonance (EPR) and specific spin probes sensitive to changes in glutathione concentration (RSSR probe) and pH (RSG probe).The analysis of the obtained results clearly showed that the different migration potential of the three studied sub-lines leads to differences in the concentration of glutathione and pH. Unlike in the control group, glutathione levels in tumors from metastatic groups increased with tumor development, while in control tumors did not change significantly. This is related to overcoming the oxidative stress growing in treated tumors. The pH values for all examined groups visibly decreased during tumor progression, which was caused by the developing acidosis in the tissues, resulting from the metabolic shift of cancer cells to anaerobic respiration.
dc.abstract.plpl
Mikrośrodowisko nowotworu (TME) jest kluczowym układem, który może promować potencjał migracyjny oraz potęgować wzrost nowotworu. Spośród wielu istniejących parametrów tego środowiska kluczowymi są hipoksja, pH, akumulacja reduktorów a w tym podwyższone stężenie wewnątrzkomórkowego glutationu. Parametry te oddziałują ze sobą zmieniając szlaki metaboliczne tkanki nowotworowej. Zachowanie równowagi pomiędzy tymi czynnikami daje możliwość zahamowania wzrostu i przerzutowania guza. W celu zbadania wpływu potencjału migracyjnego implantowanych komórek nowotworowych mysiego raka sutka linii E0771 na TME do badań in vivo na myszach szczepu C57BL użyto 3 sublini komórkowych: komórek nietraktowanych (WT), traktowanych TGF- β (TGF) oraz komórek wyselekcjonowanych przez dwukrotną transmigrację w komorze Boydena o porach średnicy 8 μm (24x2). Pomiary po implantacji komórek do pakietów mlecznych myszy, prowadzone były przez pięć tygodni przy użyciu elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR), przystosowanego od pomiarów in vivo oraz specyficznych sond spinowych czułych na zmiany stężenia glutationu (sonda RSSR) i pH (sonda RSG). Analiza otrzymanych wyników wyraźnie wykazała, iż różny potencjał migracyjny trzech badanych podlinii prowadzi do różnic w stężeniu glutationu oraz pH. Poziom glutationu w guzach z grup przerzutujących, w odróżnieniu od grup kontrolnych, rośnie wraz z rozwojem guza, podczas gdy w guzach kontrolnych nie zmienia istotnie swojej wartości. Ma to związek z przezwyciężaniem rosnącego w guzach traktowanych stresu oksydacyjnego. Wartości pH w przypadku wszystkich badanych grup widocznie maleją w trakcie progresji guza, co spowodowane jest rozwijającą się w tkankach kwasicą wynikającą z przestawienia się wszystkich komórek nowotworowych na oddychanie beztlenowe.
dc.affiliationpl
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Elas, Martyna - 127873
dc.contributor.authorpl
Dziurman, Gabriela
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBBB
dc.contributor.reviewerpl
Elas, Martyna - 127873
dc.contributor.reviewerpl
Froncisz, Wojciech - 127952
dc.date.accessioned
2020-07-28T07:51:47Z
dc.date.available
2020-07-28T07:51:47Z
dc.date.submittedpl
2020-07-13
dc.fieldofstudypl
biotechnologia
dc.identifier.apdpl
diploma-143044-247839
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242212
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
TGF-β, pH, glutathione, tumor microenvironment (TME), E007 murine breast cancer line, electron paramagnetic resonance (EPR), cancer cells migration potential
dc.subject.plpl
TGF-β, pH, glutation, mikrośrodowisko nowotworu, komórki mysiego raka sutka linii E007, elektronowy rezonans paramagnetyczny (EPR), potencjał migracyjny komórek nowotworowych
dc.titlepl
Wpływ potencjału migracyjnego implantowanych komórek na parametry mikrośrodowiska uzyskanego nowotworu
dc.title.alternativepl
Impact of the migration potential of implanted cancer cells on microenvironment of the tumor
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
19
Views per month
Views per city
Wroclaw
5
Warsaw
4
Bialystok
3
Krakow
3
Dublin
1
Gliwice
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available