Różnicowanie, a namiętność i satysfakcja seksualna w związkach romantycznych

master
dc.abstract.enThe goal of work was to develop concepts of desire, passion and erotic love in the context of monogamous relationships.Studies have been inspired by research based on clinical practice of Schnarch who explains couple’s sexual functioning using differentiation theory. He claims that decrease of desire in long-term relationships is caused by opposite process of differentiation - emotional fusion. The study was attended by 222 people in the Internet currently in relationships. 163 women and 59 men, ranging in age from 17-70 years. 3 of 4 hypothesis was confirmed. Statistically significant, positive correlations between sexual satisfaction, with differentiation (weak cor- relation) and sexual satisfaction with passionate love (moderately strong correlation). It’s possible to predict sexual satisfaction by differentiation. According to hypothesis, lenght of relationship wasn’t variable to explain couple’s rate of passionate love, or sexual satisfaction. The analysis showed no relationship between differentiation and passionate love.pl
dc.abstract.plPraca ma celu rozwinięcie pojęć po ądania, namiętno ci i miło ci erotycznej w kontek cie związków monogamicznych.Badanie zostało zainspirowane badaniami, opartymi o wnioski z praktyki klinicznej Schnar- cha, który za aspekt wpływający na seksualne funkcjonowanie pary uwa a różnicowanie, a utratę namiętno ci w związkach tłumaczy przeciwieństwem procesu ró nicowania - zlaniem w całość. W badaniu internetowym wzięły udział 222 osoby będące obecnie w związkach. 163 kobiety i 59 mę czyzn, w wieku od 17-70 lat. Trzy z czterech postawionych hipotez po- twierdziły się. Stwierdzono istotne statystycznie, dodatnie korelacje między satysfakcją sek- sualną, a ró nicowaniem (mo na mówić o korelacji słabej) oraz satysfakcją seksualną, a na- miętną miło cią (mo na mówić o korelacji umiarkowanie silnej). Analiza regresji dla związ- ku ró nicowania z satysfakcją seksualną wykazała, e na podstawie ró nicowania mo na przewidywać wynik satysfakcji seksualnej, natomiast za pomocą długo ci sta u związku nie mo na przewidywać namiętnej miło ci oraz satysfakcji seksualnej. Analiza wykazała brak związku między ró nicowaniem, a skalą namiętnej miło ci.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorIniewicz, Grzegorz - 128373 pl
dc.contributor.authorDębogórska, Antoninapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerIniewicz, Grzegorz - 128373 pl
dc.contributor.reviewerProchwicz, Katarzyna - 131546 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T03:26:29Z
dc.date.available2020-07-27T03:26:29Z
dc.date.submitted2016-10-24pl
dc.fieldofstudypsychologiapl
dc.identifier.apddiploma-110646-127805pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216632
dc.languagepolpl
dc.subject.endifferentiation of self, sexual desire, sexual satisfaction, passion, passionate love, erotic love, erotic relationships, romantic relationshipspl
dc.subject.plróżnicowanie, pożądanie seksualne, satysfakcja seksualna, namiętność, namiętna miłość, miłość erotyczna, związek erotyczny, związek romantycznypl
dc.titleRóżnicowanie, a namiętność i satysfakcja seksualna w związkach romantycznychpl
dc.title.alternativeAssociation of differentiation and passionate love and sexual satisfaction in romantic relationshipspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The goal of work was to develop concepts of desire, passion and erotic love in the context of monogamous relationships.Studies have been inspired by research based on clinical practice of Schnarch who explains couple’s sexual functioning using differentiation theory. He claims that decrease of desire in long-term relationships is caused by opposite process of differentiation - emotional fusion. The study was attended by 222 people in the Internet currently in relationships. 163 women and 59 men, ranging in age from 17-70 years. 3 of 4 hypothesis was confirmed. Statistically significant, positive correlations between sexual satisfaction, with differentiation (weak cor- relation) and sexual satisfaction with passionate love (moderately strong correlation). It’s possible to predict sexual satisfaction by differentiation. According to hypothesis, lenght of relationship wasn’t variable to explain couple’s rate of passionate love, or sexual satisfaction. The analysis showed no relationship between differentiation and passionate love.
dc.abstract.plpl
Praca ma celu rozwinięcie pojęć po ądania, namiętno ci i miło ci erotycznej w kontek cie związków monogamicznych.Badanie zostało zainspirowane badaniami, opartymi o wnioski z praktyki klinicznej Schnar- cha, który za aspekt wpływający na seksualne funkcjonowanie pary uwa a różnicowanie, a utratę namiętno ci w związkach tłumaczy przeciwieństwem procesu ró nicowania - zlaniem w całość. W badaniu internetowym wzięły udział 222 osoby będące obecnie w związkach. 163 kobiety i 59 mę czyzn, w wieku od 17-70 lat. Trzy z czterech postawionych hipotez po- twierdziły się. Stwierdzono istotne statystycznie, dodatnie korelacje między satysfakcją sek- sualną, a ró nicowaniem (mo na mówić o korelacji słabej) oraz satysfakcją seksualną, a na- miętną miło cią (mo na mówić o korelacji umiarkowanie silnej). Analiza regresji dla związ- ku ró nicowania z satysfakcją seksualną wykazała, e na podstawie ró nicowania mo na przewidywać wynik satysfakcji seksualnej, natomiast za pomocą długo ci sta u związku nie mo na przewidywać namiętnej miło ci oraz satysfakcji seksualnej. Analiza wykazała brak związku między ró nicowaniem, a skalą namiętnej miło ci.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Iniewicz, Grzegorz - 128373
dc.contributor.authorpl
Dębogórska, Antonina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Iniewicz, Grzegorz - 128373
dc.contributor.reviewerpl
Prochwicz, Katarzyna - 131546
dc.date.accessioned
2020-07-27T03:26:29Z
dc.date.available
2020-07-27T03:26:29Z
dc.date.submittedpl
2016-10-24
dc.fieldofstudypl
psychologia
dc.identifier.apdpl
diploma-110646-127805
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216632
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
differentiation of self, sexual desire, sexual satisfaction, passion, passionate love, erotic love, erotic relationships, romantic relationships
dc.subject.plpl
różnicowanie, pożądanie seksualne, satysfakcja seksualna, namiętność, namiętna miłość, miłość erotyczna, związek erotyczny, związek romantyczny
dc.titlepl
Różnicowanie, a namiętność i satysfakcja seksualna w związkach romantycznych
dc.title.alternativepl
Association of differentiation and passionate love and sexual satisfaction in romantic relationships
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
135
Views per month
Views per city
Krakow
22
Warsaw
16
Wroclaw
13
Gdansk
5
Lublin
5
Poznan
5
Bialystok
3
Dublin
3
Gdynia
3
Marki
3

No access

No Thumbnail Available