Doświadczanie własnej cielesności a funkcjonowanie psychospołeczne kobiet zmagających się z chorobą nowotworową układu krwiotwórczego.

master
dc.abstract.enThe purpose of this thesis is to present similarities and differences in body experience by women suffering from blood cancer and healthy women, as well as the role of this experience in patients’ psycho-social behaviour.Ten patients of the haematological ward were examined: five being treated against leukaemia and five with diagnosed lymphoma. Ten healthy women were the control group.A half-structuralized interview and a projection technique: “Nagusek” (‘Naked’) test of body picture by K. Schier (2010) were used in the examination. The results prove that there are substantial differences in body experience by the examined women, in the spheres of emotions-values, cognition and behaviour. Treated women have more negative perceptions and emotions connected with the body. Patients often experience the dissociation of “I” and “the body”, the distorted feeling of femininity, their contact with their bodies is limited and often described as unpleasant. These changes are more frequent in women treated against lymphoma.The thesis also shows the influence of the negative body experience on the patients’ deteriorating behaviour as individuals and in national and social aspects.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest ukazanie podobieństw i różnic w doświadczaniu własnej cielesności przez kobiety zmagające się z chorobą nowotworową układu krwiotwórczego i kobiety zdrowe oraz ukazanie roli tego doświadczania w funkcjonowaniu psychospołecznym pacjentek. Badaniem zostało objętych dziesięć pacjentek oddziału hematologicznego: pięć leczących się na białaczkę i pięć z diagnozą chłoniaka. Grupę kontrolną stanowiło dziesięć kobiet zdrowych, odpowiadających osobom z grupy podstawowej pod względem wieku, stanu cywilnego, ilości posiadanych dzieci oraz wykształcenia. W badaniu wykorzystano wywiad półustrukturalizowany oraz technikę projekcyjną: rysunkowy test obrazu ciała „Nagusek”, autorstwa K. Schier (2010). Wyniki badań pozwalają stwierdzić znaczne różnice w doświadczaniu ciała przez badane kobiety, zarówno w obrębie komponentu emocjonalny-wartościującego, poznawczego oraz behawioralnego. Leczącym się kobietom towarzyszy więcej negatywnych ocen i emocji związanych z ciałem. Pacjentki często doświadczają separacji ciała od Ja, zaburzonego poczucia kobiecości a kontakt z ciałem jest ograniczony i często opisywany jako nieprzyjemny. Zmiany te częściej występują u kobiet leczących się z powodu chłoniaka. Ponadto, ukazano rolę doświadczania ciała w psychospołecznym funkcjonowaniu pacjentek, obejmującym takie jego wymiary jak: indywidualny, rodzinny, zawodowy i towarzyski. Negatywne doświadczenia ciała w większym stopniu wpływają na funkcjonowanie indywidualne, rodzinne niż zawodowe i towarzyskie.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPilecka, Władysława - 131407 pl
dc.contributor.authorLewandowska, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerOpoczyńska-Morasiewicz, Małgorzata - 131176 pl
dc.contributor.reviewerPilecka, Władysława - 131407 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T15:17:01Z
dc.date.available2020-07-24T15:17:01Z
dc.date.submitted2013-06-20pl
dc.fieldofstudypsychologiapl
dc.identifier.apddiploma-73958-100417pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/186809
dc.languagepolpl
dc.subject.enbody experience, haematology , psycho-social behaviourpl
dc.subject.pldoświadczanie cielesności, hematologia, psychospołeczne funkcjonowaniepl
dc.titleDoświadczanie własnej cielesności a funkcjonowanie psychospołeczne kobiet zmagających się z chorobą nowotworową układu krwiotwórczego.pl
dc.title.alternativeBody experience and psycho-social behaviour womens' suffering from blood cancer.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this thesis is to present similarities and differences in body experience by women suffering from blood cancer and healthy women, as well as the role of this experience in patients’ psycho-social behaviour.Ten patients of the haematological ward were examined: five being treated against leukaemia and five with diagnosed lymphoma. Ten healthy women were the control group.A half-structuralized interview and a projection technique: “Nagusek” (‘Naked’) test of body picture by K. Schier (2010) were used in the examination. The results prove that there are substantial differences in body experience by the examined women, in the spheres of emotions-values, cognition and behaviour. Treated women have more negative perceptions and emotions connected with the body. Patients often experience the dissociation of “I” and “the body”, the distorted feeling of femininity, their contact with their bodies is limited and often described as unpleasant. These changes are more frequent in women treated against lymphoma.The thesis also shows the influence of the negative body experience on the patients’ deteriorating behaviour as individuals and in national and social aspects.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest ukazanie podobieństw i różnic w doświadczaniu własnej cielesności przez kobiety zmagające się z chorobą nowotworową układu krwiotwórczego i kobiety zdrowe oraz ukazanie roli tego doświadczania w funkcjonowaniu psychospołecznym pacjentek. Badaniem zostało objętych dziesięć pacjentek oddziału hematologicznego: pięć leczących się na białaczkę i pięć z diagnozą chłoniaka. Grupę kontrolną stanowiło dziesięć kobiet zdrowych, odpowiadających osobom z grupy podstawowej pod względem wieku, stanu cywilnego, ilości posiadanych dzieci oraz wykształcenia. W badaniu wykorzystano wywiad półustrukturalizowany oraz technikę projekcyjną: rysunkowy test obrazu ciała „Nagusek”, autorstwa K. Schier (2010). Wyniki badań pozwalają stwierdzić znaczne różnice w doświadczaniu ciała przez badane kobiety, zarówno w obrębie komponentu emocjonalny-wartościującego, poznawczego oraz behawioralnego. Leczącym się kobietom towarzyszy więcej negatywnych ocen i emocji związanych z ciałem. Pacjentki często doświadczają separacji ciała od Ja, zaburzonego poczucia kobiecości a kontakt z ciałem jest ograniczony i często opisywany jako nieprzyjemny. Zmiany te częściej występują u kobiet leczących się z powodu chłoniaka. Ponadto, ukazano rolę doświadczania ciała w psychospołecznym funkcjonowaniu pacjentek, obejmującym takie jego wymiary jak: indywidualny, rodzinny, zawodowy i towarzyski. Negatywne doświadczenia ciała w większym stopniu wpływają na funkcjonowanie indywidualne, rodzinne niż zawodowe i towarzyskie.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Pilecka, Władysława - 131407
dc.contributor.authorpl
Lewandowska, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Opoczyńska-Morasiewicz, Małgorzata - 131176
dc.contributor.reviewerpl
Pilecka, Władysława - 131407
dc.date.accessioned
2020-07-24T15:17:01Z
dc.date.available
2020-07-24T15:17:01Z
dc.date.submittedpl
2013-06-20
dc.fieldofstudypl
psychologia
dc.identifier.apdpl
diploma-73958-100417
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/186809
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
body experience, haematology , psycho-social behaviour
dc.subject.plpl
doświadczanie cielesności, hematologia, psychospołeczne funkcjonowanie
dc.titlepl
Doświadczanie własnej cielesności a funkcjonowanie psychospołeczne kobiet zmagających się z chorobą nowotworową układu krwiotwórczego.
dc.title.alternativepl
Body experience and psycho-social behaviour womens' suffering from blood cancer.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Bydgoszcz
1
Dublin
1
Kaczory
1
Krakow
1
Poznan
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available