Sytuacja zdrowotna kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu w aspekcie bio-psycho-społecznym.

master
dc.abstract.enIntroduction: Urinary incontinence (NTM) is one of the major global health problems of modern society. Numerous studies indicate that the problem of incontinence is twice as common as that of men. The scale of the problem in Poland is estimated at 2.5-3 million people.Aim: The aim of the study was to evaluate the health status of women with stress urinary incontinence in the aspect of bio-psycho-social.Material and methods: 60 women with urinary incontinence were included in the study. The study was conducted by the diagnostic survey method. A self-developed questionnaire was used. Statistical calculations were performed using the SPSS 20 program. The difference between variables was verified using the independence test χ2, assuming a significance level of p <0.05.Results: Women living in rural areas more often (71.4%) than urban dwellers (44.0%) indicated the effect of urination on physical recreation. It was shown that urban dwellers were significantly more likely (28.0%) than rural dwellers (8.6%) to indicate fears of environmental reaction due to incontinence. It was not found that the number of deliveries significantly differentiated the incidence of incontinence on family or social life of women.Conclusions: . 1.Women living in the village more often indicated the effect of urination on physical recreation. It has not been found that the place of residence of women significantly affected the incontinence situation.2. Number of births did not significantly affect selected aspects of physical, mental and social functioning. Women who gave birth naturally showed more of the effect of urination on physical recreation.pl
dc.abstract.plWstęp: Nietrzymanie moczu( NTM) stanowi jeden z poważniejszych, ogólnoświatowych problemów zdrowotnych współczesnego społeczeństwa. Liczne badania wskazują, że problem nietrzymania moczu dotyczy dwukrotnie częściej kobiet , niż mężczyzn. Skala problemu w Polsce szacowana jest na 2,5- 3 mln osób.Cel pracy: Celem pracy była ocena sytuacji zdrowotnej kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu w aspekcie bio-psycho-społecznym.Materiał i metody: Badaniami objęto 60 kobiet z objawami nietrzymania moczu. Badania zostały przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego. Posłużono się samodzielnie opracowanym kwestionariuszem ankiety. Obliczenia statystyczne wykonano z użyciem programu SPSS 20. Weryfikacji różnic między zmiennymi dokonano przy użyciu testu niezależności χ2, przyjmując poziom istotności p < 0,05. Wyniki: Kobiety mieszkające na wsi częściej (71,4%) niż mieszkanki miast (44,0%) wskazywały wpływ popuszczania moczu na fizyczną rekreację. Wykazano, że mieszkanki miast istotnie częściej (28,0%) niż mieszkanki wsi (8,6%) wskazywały występowanie obaw przed reakcją otoczenia w związku z nietrzymaniem moczu. Nie stwierdzono, by liczba porodów istotnie różnicowała wpływ nietrzymania moczu na życie rodzinne lub społeczne kobiet.Wnioski:1.Kobiety mieszkające na wsi częściej wskazywały wpływ popuszczania moczu na fizyczną rekreację. Nie stwierdzono by miejsce zamieszkania kobiet istotnie wpływało na sytuacje, w których dochodziło do nietrzymania moczu.2.Liczba porodów nie wpływała istotnie na wybrane aspekty funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego. Kobiety rodzące drogą naturalną częściej wskazywały wpływ popuszczania moczu na fizyczną rekreację.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorGabryś, Teresa - 129411 pl
dc.contributor.authorSułkowska, Dominikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerGabryś, Teresa - 129411 pl
dc.contributor.reviewerPucko, Zygmunt - 133241 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T11:43:06Z
dc.date.available2020-07-27T11:43:06Z
dc.date.submitted2017-10-12pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-119171-183419pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/224189
dc.languagepolpl
dc.subject.enstress urinary incontinence, health situation, bio-psycho-social aspectpl
dc.subject.plwysiłkowe nietrzymanie moczu, sytuacja zdrowotna, aspekt bio-psycho-społecznypl
dc.titleSytuacja zdrowotna kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu w aspekcie bio-psycho-społecznym.pl
dc.title.alternativeHealth situation of women with stress urinary incontinence in the aspect of bio-psycho-social.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Urinary incontinence (NTM) is one of the major global health problems of modern society. Numerous studies indicate that the problem of incontinence is twice as common as that of men. The scale of the problem in Poland is estimated at 2.5-3 million people.Aim: The aim of the study was to evaluate the health status of women with stress urinary incontinence in the aspect of bio-psycho-social.Material and methods: 60 women with urinary incontinence were included in the study. The study was conducted by the diagnostic survey method. A self-developed questionnaire was used. Statistical calculations were performed using the SPSS 20 program. The difference between variables was verified using the independence test χ2, assuming a significance level of p <0.05.Results: Women living in rural areas more often (71.4%) than urban dwellers (44.0%) indicated the effect of urination on physical recreation. It was shown that urban dwellers were significantly more likely (28.0%) than rural dwellers (8.6%) to indicate fears of environmental reaction due to incontinence. It was not found that the number of deliveries significantly differentiated the incidence of incontinence on family or social life of women.Conclusions: . 1.Women living in the village more often indicated the effect of urination on physical recreation. It has not been found that the place of residence of women significantly affected the incontinence situation.2. Number of births did not significantly affect selected aspects of physical, mental and social functioning. Women who gave birth naturally showed more of the effect of urination on physical recreation.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Nietrzymanie moczu( NTM) stanowi jeden z poważniejszych, ogólnoświatowych problemów zdrowotnych współczesnego społeczeństwa. Liczne badania wskazują, że problem nietrzymania moczu dotyczy dwukrotnie częściej kobiet , niż mężczyzn. Skala problemu w Polsce szacowana jest na 2,5- 3 mln osób.Cel pracy: Celem pracy była ocena sytuacji zdrowotnej kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu w aspekcie bio-psycho-społecznym.Materiał i metody: Badaniami objęto 60 kobiet z objawami nietrzymania moczu. Badania zostały przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego. Posłużono się samodzielnie opracowanym kwestionariuszem ankiety. Obliczenia statystyczne wykonano z użyciem programu SPSS 20. Weryfikacji różnic między zmiennymi dokonano przy użyciu testu niezależności χ2, przyjmując poziom istotności p < 0,05. Wyniki: Kobiety mieszkające na wsi częściej (71,4%) niż mieszkanki miast (44,0%) wskazywały wpływ popuszczania moczu na fizyczną rekreację. Wykazano, że mieszkanki miast istotnie częściej (28,0%) niż mieszkanki wsi (8,6%) wskazywały występowanie obaw przed reakcją otoczenia w związku z nietrzymaniem moczu. Nie stwierdzono, by liczba porodów istotnie różnicowała wpływ nietrzymania moczu na życie rodzinne lub społeczne kobiet.Wnioski:1.Kobiety mieszkające na wsi częściej wskazywały wpływ popuszczania moczu na fizyczną rekreację. Nie stwierdzono by miejsce zamieszkania kobiet istotnie wpływało na sytuacje, w których dochodziło do nietrzymania moczu.2.Liczba porodów nie wpływała istotnie na wybrane aspekty funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego. Kobiety rodzące drogą naturalną częściej wskazywały wpływ popuszczania moczu na fizyczną rekreację.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Gabryś, Teresa - 129411
dc.contributor.authorpl
Sułkowska, Dominika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Gabryś, Teresa - 129411
dc.contributor.reviewerpl
Pucko, Zygmunt - 133241
dc.date.accessioned
2020-07-27T11:43:06Z
dc.date.available
2020-07-27T11:43:06Z
dc.date.submittedpl
2017-10-12
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-119171-183419
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/224189
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
stress urinary incontinence, health situation, bio-psycho-social aspect
dc.subject.plpl
wysiłkowe nietrzymanie moczu, sytuacja zdrowotna, aspekt bio-psycho-społeczny
dc.titlepl
Sytuacja zdrowotna kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu w aspekcie bio-psycho-społecznym.
dc.title.alternativepl
Health situation of women with stress urinary incontinence in the aspect of bio-psycho-social.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
106
Views per month
Views per city
Warsaw
18
Lodz
6
Wroclaw
6
Zoetermeer
6
Katowice
5
Krakow
5
Lublin
4
Niemodlin
4
North Bergen
3
Tomaszów Mazowiecki
3

No access

No Thumbnail Available