Przesłanka braku zgody w przestępstwie zgwałcenia

master
dc.abstract.enThe purpose of the master's thesis is to completely present the concept of the condition of lack of consent on the grounds of both Polish and international criminal law, and then to formulate conclusions regarding the implementation of the assumptions of this issue in the current wording of Article 197 of the Polish Criminal Code. The work is divided into six chapters which, with the help of dogmatic, comparative and survey methods, allow for an interdisciplinary and comprehensive presentation of the concept of lack of consent in the crime of rape. The first section is devoted to general presentation of the assumptions of the aforementioned concept, its history, importance in the international debate and the role in providing real protection to rape victims. The second part presents, then, the most important assumptions and problems arising from the current wording of Article 197 of the Polish Criminal Code, as well as analyses of the critical voices and proposals to change the definition of rape in Polish criminal law. The third part is a comparative approach to the subject matter of the thesis and presents the solutions regarding the approach to the condition of the lack of consent in the regulations in force in Great Britain, Spain, Sweden, Denmark and India along with an explanation of the historical background and cultural aspects of selected jurisdictions. The fourth section includes a discussion of three problems relevant to the condition of the lack of consent and the protection of particular groups of potential victims, who for a long time have not been perceived by the wider public as being able to express a relevant objection to unwanted sexual acts.The fifth part of the thesis is an analysis of the results of a survey in which respondents had the opportunity to express their opinion on specific case-studies and then to link them to the possible necessity of criminalisation. The last section constitutes a closing frame for the composition of the thesis by evaluating the solution currently adopted in Polish law regarding the condition of lack of consent in the crime of rape and by presenting a proposal of a new wording of Article 197 of the Polish Criminal Code based on the previous analyses.pl
dc.abstract.plZałożeniem pracy magisterskiej jest kompleksowe przedstawienie koncepcji przesłanki braku zgody na gruncie polskiego oraz międzynarodowego prawa karnego, a następnie wyciągnięcie wniosków odnośnie realizacji założeń tego zagadnienia w obecnym brzmieniu art. 197 k.k. Praca podzielona jest na sześć części, które z pomocą metod dogmatycznej, prawnoporównawczej oraz ankietowej pozwalają na interdyscyplinarne i wyczerpujące ujęcie koncepcji braku zgody w przestępstwie zgwałcenia. Pierwsza część poświęcona jest ogólnemu przedstawieniu założeń wspomnianej koncepcji, jej historii, znaczenia w międzynarodowej debacie oraz roli w zapewnieniu realnej ochrony ofiarom zgwałceń. Część druga przedstawia z kolei najważniejsze założenia i problemy wynikające z obecnego brzmienia art. 197 k.k., a także analizuje głosy krytyczne i propozycje zmiany definicji zgwałcenia w polskim prawie karnym. Trzecia część jest komparatystycznym ujęciem tematu pracy i przedstawia rozwiązania odnośnie ujęcia przesłanki braku zgody w regulacjach obowiązujących w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwecji, Danii oraz Indii wraz z objaśnieniem tła historycznego oraz aspektów kulturowych wybranych jurysdykcji. Część czwarta obejmuje omówienie trzech problemów związanych z przesłanką braku zgody i ochroną poszczególnych grup potencjalnych ofiar, które w opinii społecznej przez długi czas nie były postrzegane jako mogące wyrazić relewantny sprzeciw na niechciane czynności seksualne. Piąta część pracy stanowi analizę wyników badania ankietowego, w którym respondenci mogli wyrazić opinię na temat konkretnych kazusowych sytuacji i połączyć je z ewentualną koniecznością penalizacji. Ostatnia część stanowi z kolei klamrę zwieńczającą jej kompozycję dzięki dokonaniu oceny obecnie przyjętego w polskim prawie rozwiązania odnośnie przesłanki braku zgody w przestępstwie zgwałcenia oraz przedstawieniu propozycji nowego brzmienia art. 197 k.k. uzasadnionej wcześniejszymi analizami.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorRaglewski, Janusz - 131626 pl
dc.contributor.authorFurgał, Urszulapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerRaglewski, Janusz - 131626 pl
dc.contributor.reviewerĆwiąkalski, Zbigniew - 127681 pl
dc.date.accessioned2023-07-10T21:58:06Z
dc.date.available2023-07-10T21:58:06Z
dc.date.submitted2023-07-07pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-166808-259433pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/315224
dc.languagepolpl
dc.subject.enRape, Crime, Lack of consent, Condition, Victim, Sexual freedompl
dc.subject.plZgwałcenie, Przestępstwo, Brak zgody, Przesłanka, Ofiara, Wolność seksualnapl
dc.titlePrzesłanka braku zgody w przestępstwie zgwałceniapl
dc.title.alternativeThe condition of the lack of consent in the crime of rapepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of the master's thesis is to completely present the concept of the condition of lack of consent on the grounds of both Polish and international criminal law, and then to formulate conclusions regarding the implementation of the assumptions of this issue in the current wording of Article 197 of the Polish Criminal Code. The work is divided into six chapters which, with the help of dogmatic, comparative and survey methods, allow for an interdisciplinary and comprehensive presentation of the concept of lack of consent in the crime of rape. The first section is devoted to general presentation of the assumptions of the aforementioned concept, its history, importance in the international debate and the role in providing real protection to rape victims. The second part presents, then, the most important assumptions and problems arising from the current wording of Article 197 of the Polish Criminal Code, as well as analyses of the critical voices and proposals to change the definition of rape in Polish criminal law. The third part is a comparative approach to the subject matter of the thesis and presents the solutions regarding the approach to the condition of the lack of consent in the regulations in force in Great Britain, Spain, Sweden, Denmark and India along with an explanation of the historical background and cultural aspects of selected jurisdictions. The fourth section includes a discussion of three problems relevant to the condition of the lack of consent and the protection of particular groups of potential victims, who for a long time have not been perceived by the wider public as being able to express a relevant objection to unwanted sexual acts.The fifth part of the thesis is an analysis of the results of a survey in which respondents had the opportunity to express their opinion on specific case-studies and then to link them to the possible necessity of criminalisation. The last section constitutes a closing frame for the composition of the thesis by evaluating the solution currently adopted in Polish law regarding the condition of lack of consent in the crime of rape and by presenting a proposal of a new wording of Article 197 of the Polish Criminal Code based on the previous analyses.
dc.abstract.plpl
Założeniem pracy magisterskiej jest kompleksowe przedstawienie koncepcji przesłanki braku zgody na gruncie polskiego oraz międzynarodowego prawa karnego, a następnie wyciągnięcie wniosków odnośnie realizacji założeń tego zagadnienia w obecnym brzmieniu art. 197 k.k. Praca podzielona jest na sześć części, które z pomocą metod dogmatycznej, prawnoporównawczej oraz ankietowej pozwalają na interdyscyplinarne i wyczerpujące ujęcie koncepcji braku zgody w przestępstwie zgwałcenia. Pierwsza część poświęcona jest ogólnemu przedstawieniu założeń wspomnianej koncepcji, jej historii, znaczenia w międzynarodowej debacie oraz roli w zapewnieniu realnej ochrony ofiarom zgwałceń. Część druga przedstawia z kolei najważniejsze założenia i problemy wynikające z obecnego brzmienia art. 197 k.k., a także analizuje głosy krytyczne i propozycje zmiany definicji zgwałcenia w polskim prawie karnym. Trzecia część jest komparatystycznym ujęciem tematu pracy i przedstawia rozwiązania odnośnie ujęcia przesłanki braku zgody w regulacjach obowiązujących w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwecji, Danii oraz Indii wraz z objaśnieniem tła historycznego oraz aspektów kulturowych wybranych jurysdykcji. Część czwarta obejmuje omówienie trzech problemów związanych z przesłanką braku zgody i ochroną poszczególnych grup potencjalnych ofiar, które w opinii społecznej przez długi czas nie były postrzegane jako mogące wyrazić relewantny sprzeciw na niechciane czynności seksualne. Piąta część pracy stanowi analizę wyników badania ankietowego, w którym respondenci mogli wyrazić opinię na temat konkretnych kazusowych sytuacji i połączyć je z ewentualną koniecznością penalizacji. Ostatnia część stanowi z kolei klamrę zwieńczającą jej kompozycję dzięki dokonaniu oceny obecnie przyjętego w polskim prawie rozwiązania odnośnie przesłanki braku zgody w przestępstwie zgwałcenia oraz przedstawieniu propozycji nowego brzmienia art. 197 k.k. uzasadnionej wcześniejszymi analizami.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Raglewski, Janusz - 131626
dc.contributor.authorpl
Furgał, Urszula
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Raglewski, Janusz - 131626
dc.contributor.reviewerpl
Ćwiąkalski, Zbigniew - 127681
dc.date.accessioned
2023-07-10T21:58:06Z
dc.date.available
2023-07-10T21:58:06Z
dc.date.submittedpl
2023-07-07
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-166808-259433
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/315224
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Rape, Crime, Lack of consent, Condition, Victim, Sexual freedom
dc.subject.plpl
Zgwałcenie, Przestępstwo, Brak zgody, Przesłanka, Ofiara, Wolność seksualna
dc.titlepl
Przesłanka braku zgody w przestępstwie zgwałcenia
dc.title.alternativepl
The condition of the lack of consent in the crime of rape
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Krakow
3

No access

No Thumbnail Available
Collections