Granice odpowiedzialności karnej lekarza w związku z odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego w obliczu zagrożenia dla jego dóbr prawnych

master
dc.abstract.enThe aim of the thesis is to analyze the criminal liability of the doctors for refusal to provide a health service to the person in a life-threatening or health-threatening situation, when such action would pose a threat to the legal goods of the doctor. The thesis consists of four chapters. In the first chapter, the author analyzes the regulations of the medical law, in particular the provisions of the Professions of Doctor and Dentist Act 1996, in terms of the possibility of refusing treatment, and in connection with the standards of the Medical Code of Ethics. The second chapter presents the general principles of criminal liability for doctor’s refusal to treat. The third chapter describes the necessity as a mechanism allowing to resolve the conflict of legal goods of the doctor and the patient, in particular the institution of the so-called guarantor of protection. The fourth chapter presents the axiological, constitutional and social aspects of the criminal liability of the doctor for refusal to treat in case of necessity.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest analiza przesłanek odpowiedzialności karnej lekarza za odmowę udzielenia świadczenia zdrowotnego człowiekowi znajdującemu się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, gdy takie działanie wiązałoby się dla tego lekarza z niebezpieczeństwem dla jego własnych dóbr prawnych. Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale autorka przeprowadza analizę uregulowań z zakresu prawa medycznego, w szczególności przepisów ustawy z 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty, pod kątem możliwości dokonania odmowy leczenia, a także w związku z normami Kodeksu Etyki Lekarskiej. W drugim rozdziale zostają przedstawione ogólne zasady odpowiedzialności karnej za zaniechanie leczenia. W rozdziale trzecim zawarta jest charakterystyka stanu wyższej konieczności jako mechanizmu pozwalającego rozstrzygnąć kolizję dóbr prawnych lekarza i pacjenta, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji tzw. gwaranta ochrony. W rozdziale czwartym przedstawiono aksjologiczne, konstytucyjne i społeczne aspekty dotyczące odpowiedzialności karnej lekarza za zaniechanie leczenia w warunkach stanu wyższej konieczności.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKardas, Piotr - 128658 pl
dc.contributor.authorDerek, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerWróbel, Włodzimierz - 132790 pl
dc.contributor.reviewerKardas, Piotr - 128658 pl
dc.date.accessioned2020-10-21T19:56:31Z
dc.date.available2020-10-21T19:56:31Z
dc.date.submitted2020-09-30pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-146048-210023pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250836
dc.languagepolpl
dc.subject.enrefusal of treatment, necessity, criminal liability, doctorpl
dc.subject.plodmowa leczenia, odpowiedzialność karna lekarza, ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty, stan wyższej konieczności, gwarant ochronypl
dc.titleGranice odpowiedzialności karnej lekarza w związku z odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego w obliczu zagrożenia dla jego dóbr prawnychpl
dc.title.alternativeLimits of the criminal liability for the doctor's refusal to provide health services in case of a danger for his legal goodspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the thesis is to analyze the criminal liability of the doctors for refusal to provide a health service to the person in a life-threatening or health-threatening situation, when such action would pose a threat to the legal goods of the doctor. The thesis consists of four chapters. In the first chapter, the author analyzes the regulations of the medical law, in particular the provisions of the Professions of Doctor and Dentist Act 1996, in terms of the possibility of refusing treatment, and in connection with the standards of the Medical Code of Ethics. The second chapter presents the general principles of criminal liability for doctor’s refusal to treat. The third chapter describes the necessity as a mechanism allowing to resolve the conflict of legal goods of the doctor and the patient, in particular the institution of the so-called guarantor of protection. The fourth chapter presents the axiological, constitutional and social aspects of the criminal liability of the doctor for refusal to treat in case of necessity.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest analiza przesłanek odpowiedzialności karnej lekarza za odmowę udzielenia świadczenia zdrowotnego człowiekowi znajdującemu się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, gdy takie działanie wiązałoby się dla tego lekarza z niebezpieczeństwem dla jego własnych dóbr prawnych. Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale autorka przeprowadza analizę uregulowań z zakresu prawa medycznego, w szczególności przepisów ustawy z 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty, pod kątem możliwości dokonania odmowy leczenia, a także w związku z normami Kodeksu Etyki Lekarskiej. W drugim rozdziale zostają przedstawione ogólne zasady odpowiedzialności karnej za zaniechanie leczenia. W rozdziale trzecim zawarta jest charakterystyka stanu wyższej konieczności jako mechanizmu pozwalającego rozstrzygnąć kolizję dóbr prawnych lekarza i pacjenta, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji tzw. gwaranta ochrony. W rozdziale czwartym przedstawiono aksjologiczne, konstytucyjne i społeczne aspekty dotyczące odpowiedzialności karnej lekarza za zaniechanie leczenia w warunkach stanu wyższej konieczności.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kardas, Piotr - 128658
dc.contributor.authorpl
Derek, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Wróbel, Włodzimierz - 132790
dc.contributor.reviewerpl
Kardas, Piotr - 128658
dc.date.accessioned
2020-10-21T19:56:31Z
dc.date.available
2020-10-21T19:56:31Z
dc.date.submittedpl
2020-09-30
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-146048-210023
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250836
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
refusal of treatment, necessity, criminal liability, doctor
dc.subject.plpl
odmowa leczenia, odpowiedzialność karna lekarza, ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty, stan wyższej konieczności, gwarant ochrony
dc.titlepl
Granice odpowiedzialności karnej lekarza w związku z odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego w obliczu zagrożenia dla jego dóbr prawnych
dc.title.alternativepl
Limits of the criminal liability for the doctor's refusal to provide health services in case of a danger for his legal goods
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
39
Views per month
Views per city
Krakow
15
Warsaw
6
Tychy
3
Częstochowa
2
Katowice
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Ilford
1
Nowy Targ
1
Scarborough
1

No access

No Thumbnail Available