Postać Kserksesa widziana przez Herodota.

licenciate
dc.abstract.enThis script shows how Herodotus saw the king of Persia, Xerxes. On the image of the king, greatly influenced the overall author's concept that led him to write “Histories”. In my thesis I want to present the author's idea, an image of oriental rulers presented in the book, and the image of the king seen by Herodotus. Considering events shown by the author and the image ofEastern rulers, this work reveals how these concepts influenced the image of Xerxes.pl
dc.abstract.otherPraca ta przedstawia w jaki sposób Herodot postrzegał postać królaperskiego, Kserksesa. Na obraz króla w znacznym stopniu wpłynął ogólnykoncept autora, jaki przyświecał mu pisząc Dzieje. W pracy zostałaprzedstawiona zarówno idea autora, wizerunek władców orientalnychprzedstawiany w Dziejach, jak i obraz króla widziany przez Herodota. Biorąc pod uwagę sposób ujęcia wydarzeń przez autora oraz wizerunekwładców wschodnich praca ukazuje w jakim stopniu owe koncepcjewpłynęły na obraz Kserksesa.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.contributor.advisorBrodka, Dariusz - 127427 pl
dc.contributor.authorZiomek, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerKlęczar, Aleksandra - 128832 pl
dc.contributor.reviewerBrodka, Dariusz - 127427 pl
dc.date.accessioned2020-07-20T17:52:38Z
dc.date.available2020-07-20T17:52:38Z
dc.date.submitted2011-10-05pl
dc.fieldofstudycywilizacja śródziemnomorskapl
dc.identifier.apddiploma-60828-106459pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174412
dc.subject.enXerxes, Herodotus, the Persjan ruler, Persjapl
dc.subject.otherKserkses, Herodot, władcy perscy, Persjapl
dc.titlePostać Kserksesa widziana przez Herodota.pl
dc.title.alternativeThe Character of Kserkses Seen By Herodotus.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This script shows how Herodotus saw the king of Persia, Xerxes. On the image of the king, greatly influenced the overall author's concept that led him to write “Histories”. In my thesis I want to present the author's idea, an image of oriental rulers presented in the book, and the image of the king seen by Herodotus. Considering events shown by the author and the image ofEastern rulers, this work reveals how these concepts influenced the image of Xerxes.
dc.abstract.otherpl
Praca ta przedstawia w jaki sposób Herodot postrzegał postać królaperskiego, Kserksesa. Na obraz króla w znacznym stopniu wpłynął ogólnykoncept autora, jaki przyświecał mu pisząc Dzieje. W pracy zostałaprzedstawiona zarówno idea autora, wizerunek władców orientalnychprzedstawiany w Dziejach, jak i obraz króla widziany przez Herodota. Biorąc pod uwagę sposób ujęcia wydarzeń przez autora oraz wizerunekwładców wschodnich praca ukazuje w jakim stopniu owe koncepcjewpłynęły na obraz Kserksesa.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.contributor.advisorpl
Brodka, Dariusz - 127427
dc.contributor.authorpl
Ziomek, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Klęczar, Aleksandra - 128832
dc.contributor.reviewerpl
Brodka, Dariusz - 127427
dc.date.accessioned
2020-07-20T17:52:38Z
dc.date.available
2020-07-20T17:52:38Z
dc.date.submittedpl
2011-10-05
dc.fieldofstudypl
cywilizacja śródziemnomorska
dc.identifier.apdpl
diploma-60828-106459
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174412
dc.subject.enpl
Xerxes, Herodotus, the Persjan ruler, Persja
dc.subject.otherpl
Kserkses, Herodot, władcy perscy, Persja
dc.titlepl
Postać Kserksesa widziana przez Herodota.
dc.title.alternativepl
The Character of Kserkses Seen By Herodotus.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Sofia
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Szczecin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available