Ocena świadomości ryzyka związanego z występowaniem znamion barwnikowych skóry u klientek salonów kosmetycznych

master
dc.abstract.enMelanocytic nevi are one of the most common human skin lesions and they are subject to changes throughout the entire life due to various factors. The purpose of the present thesis was to assess the level of risk awareness connected with the occurrence of pigmentary nevi in women attending beauty salons as well as to describe their habits and behavior while tanning in the natural sunlight and in artificial ultraviolet light. The research has been based on a specially prepared author’s questionnaire and it has been conducted on a group of 67 women who use the services of beauty salons. The questionnaire included 34 questions and concerned among others the knowledge of the women questioned about the risk connected with the occurrence of melanocytic nevi on the skin as well as their behavior and way of acting in connection with their own pigmentary nevi and those occurring in the members of their family. The majority of women questioned was aged between 29 and 39 years (34 %; n = 23) as well as 40 – 50 years (32%; n = 22) and had higher education (64%; n = 43). The research conducted showed that the majority of women questioned (81%; n = 54) observes pigmentary lesions on their body by controlling them, mainly while taking a bath. Nevertheless, an important number of women questioned hardly ever observes their nevi (32%; n=21). In addition, 57% (n=38) of respondents admitted that they do not observe pigmentary lesions of the members of their family. The vast majority of women taking part in the research (81%; n = 54) never had any check-up of pigmentary nevi performed by a specialized doctor and only a small group of respondents (27%; n = 18) decided to have their pigmentary lesions removed, motivating their decision mainly with aesthetic reasons. During the visit in a beauty salon, 93% of women questioned declared that a cosmetologist does not care about pigmentary nevi present on the client’s body. Despite the fact that the respondents proved to have a high level of knowledge about the negative influence of ultraviolet radiation on the skin, more than 40% (n = 27) declared that they use sun protection filters only from time to time, whereas 18% (n = 12) do not use them at all. The majority of women interviewed, 76% (n=51), claims that they are aware of melanoma risk factors. However, the knowledge in this area is insufficient: the vast majority of respondents does not protect pigmentary lesions, and uses mainly sun protection filters to do it. The results of the research performed show that the respondents’ knowledge about melanocytic nevi is insufficient. They are aware of risk factors connected with their occurrence, but do not take enough preventive measures. It indirectly proves that they are not fully conscious of the risk of cancerous transformation of a nevus. It is thus necessary to perform further educative actions and to raise patients’ awareness about the risk connected with the occurrence of pigmentary lesions, as well as about the necessity of taking preventive actions and systematically performing the self-control of the skin.pl
dc.abstract.plZnamiona melanocytowe należą do najczęściej spotykanych zmian skórnych u człowieka i ulegają zmianom w ciągu całego życia pod wpływem różnych czynników. Celem pracy była ocena stanu świadomości ryzyka związanego z występowaniem znamion barwnikowych skóry u klientek gabinetów kosmetycznych, a także przedstawienie nawyków i zachowań badanych w czasie opalania naturalnym światłem słonecznym jak i sztucznym źródłem ultrafioletu.Badanie przeprowadzono za pomocą specjalnie przygotowanej autorskiej ankiety wśród 67 kobiet korzystających z usług gabinetów kosmetycznych. Ankieta zawierająca 34 pytania dotyczyła m.in. wiedzy ankietowanych na temat ryzyka związanego z występowaniem znamion melanocytowych na skórze, a także ich zachowań i sposobów postępowania wobec występujących u nich samych, jak i ich członków rodziny znamion barwnikowych.Większość respondentek była w przedziale wiekowym 29-39 lat (34 %; n = 23) oraz 40-50 lat (32%; n = 22) i posiadała wykształcenie wyższe (64%; n = 43). Przeprowadzone badania wykazały, że większość ankietowanych kobiet (81%; n = 54) zwraca uwagę na zmiany barwnikowe obecne na swoim ciele i są to okresowe kontrole głównie przy kąpieli. Jednak znaczna liczba badanych kobiet obserwuję swoje znamiona bardzo rzadko (32%; n=21), ponadto 57% (n=38) respondentek wypowiedziało się, że nie zwraca uwagi na znamiona barwnikowe członków swojej rodziny. Zdecydowana większość badanych kobiet (81%; n = 54) nigdy nie miała wykonywanych badań kontrolnych znamion barwnikowych u lekarza specjalisty, a tylko nieliczna grupa respondentów (27%; n = 18) zdecydowała się na usunięcie znamion barwnikowych, motywując swoją decyzje głównie ze względów estetycznych. Podczas wizyty w gabinecie kosmetycznym, 93% ankietowanych zdeklarowało, że kosmetolog nie zwraca uwagi na obecne znamiona barwnikowe widoczne na ciele klienta. Chociaż respondentki wykazywały dużą wiedzę na temat negatywnego wpływu promieniowania ultrafioletowego na skórę to ponad 40% (n = 27) zdeklarowało, że tylko czasami używa filtrów ochronnych, a 18% (n = 12) nie stosuję ich wcale. Większość badanych kobiet 76% (n=51) uważa, że zna czynniki prowadzące do powstania czerniaka. Wiedza na ten temat jest jednak niedostateczna: zdecydowana większość respondentek nie ochrania znamion barwnikowych, a ochrania je głownie filtrami przeciwsłonecznymi. Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, iż respondentki posiadają niepełną wiedzę na temat znamion melanocytowych, znają czynniki ryzyka związane z ich występowaniem, ale nie stosują w wystarczającym stopniu profilaktyki, co pośrednio świadczy o niepełnym zdawaniu sobie sprawy z istniejącego ryzyka przemiany nowotworowej znamienia. Niezbędna jest, zatem dalsza edukacja i podnoszenie świadomości pacjenta odnośnie istniejącego ryzyka związanego z obecnością zmian barwnikowych oraz konieczności profilaktyki i systematycznej samokontroli skóry.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorSzymik-Kantorowicz, Sabinapl
dc.contributor.authorStolarska, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerWesołowska, Anna - 161589 pl
dc.contributor.reviewerSzymik-Kantorowicz, Sabinapl
dc.date.accessioned2020-07-24T19:42:23Z
dc.date.available2020-07-24T19:42:23Z
dc.date.submitted2013-09-20pl
dc.fieldofstudykosmetologiapl
dc.identifier.apddiploma-81332-149817pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/190938
dc.languagepolpl
dc.subject.enMelanocytic nevi, Rays UV, preventionpl
dc.subject.plZnamiona melanocytowe, promieniowanie ultrafioletowe, profilaktykapl
dc.titleOcena świadomości ryzyka związanego z występowaniem znamion barwnikowych skóry u klientek salonów kosmetycznychpl
dc.title.alternativeAssessment of the risk awareness connected with the occurrence of pigmentary nevi in women attending beauty salonspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Melanocytic nevi are one of the most common human skin lesions and they are subject to changes throughout the entire life due to various factors. The purpose of the present thesis was to assess the level of risk awareness connected with the occurrence of pigmentary nevi in women attending beauty salons as well as to describe their habits and behavior while tanning in the natural sunlight and in artificial ultraviolet light. The research has been based on a specially prepared author’s questionnaire and it has been conducted on a group of 67 women who use the services of beauty salons. The questionnaire included 34 questions and concerned among others the knowledge of the women questioned about the risk connected with the occurrence of melanocytic nevi on the skin as well as their behavior and way of acting in connection with their own pigmentary nevi and those occurring in the members of their family. The majority of women questioned was aged between 29 and 39 years (34 %; n = 23) as well as 40 – 50 years (32%; n = 22) and had higher education (64%; n = 43). The research conducted showed that the majority of women questioned (81%; n = 54) observes pigmentary lesions on their body by controlling them, mainly while taking a bath. Nevertheless, an important number of women questioned hardly ever observes their nevi (32%; n=21). In addition, 57% (n=38) of respondents admitted that they do not observe pigmentary lesions of the members of their family. The vast majority of women taking part in the research (81%; n = 54) never had any check-up of pigmentary nevi performed by a specialized doctor and only a small group of respondents (27%; n = 18) decided to have their pigmentary lesions removed, motivating their decision mainly with aesthetic reasons. During the visit in a beauty salon, 93% of women questioned declared that a cosmetologist does not care about pigmentary nevi present on the client’s body. Despite the fact that the respondents proved to have a high level of knowledge about the negative influence of ultraviolet radiation on the skin, more than 40% (n = 27) declared that they use sun protection filters only from time to time, whereas 18% (n = 12) do not use them at all. The majority of women interviewed, 76% (n=51), claims that they are aware of melanoma risk factors. However, the knowledge in this area is insufficient: the vast majority of respondents does not protect pigmentary lesions, and uses mainly sun protection filters to do it. The results of the research performed show that the respondents’ knowledge about melanocytic nevi is insufficient. They are aware of risk factors connected with their occurrence, but do not take enough preventive measures. It indirectly proves that they are not fully conscious of the risk of cancerous transformation of a nevus. It is thus necessary to perform further educative actions and to raise patients’ awareness about the risk connected with the occurrence of pigmentary lesions, as well as about the necessity of taking preventive actions and systematically performing the self-control of the skin.
dc.abstract.plpl
Znamiona melanocytowe należą do najczęściej spotykanych zmian skórnych u człowieka i ulegają zmianom w ciągu całego życia pod wpływem różnych czynników. Celem pracy była ocena stanu świadomości ryzyka związanego z występowaniem znamion barwnikowych skóry u klientek gabinetów kosmetycznych, a także przedstawienie nawyków i zachowań badanych w czasie opalania naturalnym światłem słonecznym jak i sztucznym źródłem ultrafioletu.Badanie przeprowadzono za pomocą specjalnie przygotowanej autorskiej ankiety wśród 67 kobiet korzystających z usług gabinetów kosmetycznych. Ankieta zawierająca 34 pytania dotyczyła m.in. wiedzy ankietowanych na temat ryzyka związanego z występowaniem znamion melanocytowych na skórze, a także ich zachowań i sposobów postępowania wobec występujących u nich samych, jak i ich członków rodziny znamion barwnikowych.Większość respondentek była w przedziale wiekowym 29-39 lat (34 %; n = 23) oraz 40-50 lat (32%; n = 22) i posiadała wykształcenie wyższe (64%; n = 43). Przeprowadzone badania wykazały, że większość ankietowanych kobiet (81%; n = 54) zwraca uwagę na zmiany barwnikowe obecne na swoim ciele i są to okresowe kontrole głównie przy kąpieli. Jednak znaczna liczba badanych kobiet obserwuję swoje znamiona bardzo rzadko (32%; n=21), ponadto 57% (n=38) respondentek wypowiedziało się, że nie zwraca uwagi na znamiona barwnikowe członków swojej rodziny. Zdecydowana większość badanych kobiet (81%; n = 54) nigdy nie miała wykonywanych badań kontrolnych znamion barwnikowych u lekarza specjalisty, a tylko nieliczna grupa respondentów (27%; n = 18) zdecydowała się na usunięcie znamion barwnikowych, motywując swoją decyzje głównie ze względów estetycznych. Podczas wizyty w gabinecie kosmetycznym, 93% ankietowanych zdeklarowało, że kosmetolog nie zwraca uwagi na obecne znamiona barwnikowe widoczne na ciele klienta. Chociaż respondentki wykazywały dużą wiedzę na temat negatywnego wpływu promieniowania ultrafioletowego na skórę to ponad 40% (n = 27) zdeklarowało, że tylko czasami używa filtrów ochronnych, a 18% (n = 12) nie stosuję ich wcale. Większość badanych kobiet 76% (n=51) uważa, że zna czynniki prowadzące do powstania czerniaka. Wiedza na ten temat jest jednak niedostateczna: zdecydowana większość respondentek nie ochrania znamion barwnikowych, a ochrania je głownie filtrami przeciwsłonecznymi. Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, iż respondentki posiadają niepełną wiedzę na temat znamion melanocytowych, znają czynniki ryzyka związane z ich występowaniem, ale nie stosują w wystarczającym stopniu profilaktyki, co pośrednio świadczy o niepełnym zdawaniu sobie sprawy z istniejącego ryzyka przemiany nowotworowej znamienia. Niezbędna jest, zatem dalsza edukacja i podnoszenie świadomości pacjenta odnośnie istniejącego ryzyka związanego z obecnością zmian barwnikowych oraz konieczności profilaktyki i systematycznej samokontroli skóry.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Szymik-Kantorowicz, Sabina
dc.contributor.authorpl
Stolarska, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Wesołowska, Anna - 161589
dc.contributor.reviewerpl
Szymik-Kantorowicz, Sabina
dc.date.accessioned
2020-07-24T19:42:23Z
dc.date.available
2020-07-24T19:42:23Z
dc.date.submittedpl
2013-09-20
dc.fieldofstudypl
kosmetologia
dc.identifier.apdpl
diploma-81332-149817
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/190938
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Melanocytic nevi, Rays UV, prevention
dc.subject.plpl
Znamiona melanocytowe, promieniowanie ultrafioletowe, profilaktyka
dc.titlepl
Ocena świadomości ryzyka związanego z występowaniem znamion barwnikowych skóry u klientek salonów kosmetycznych
dc.title.alternativepl
Assessment of the risk awareness connected with the occurrence of pigmentary nevi in women attending beauty salons
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
43
Views per month
Views per city
Warsaw
10
Katowice
6
Wroclaw
4
Mrozy
3
Clonee
2
Sosnowiec
2
Chorzów
1
Dublin
1
Gdansk
1
Jelesnia
1

No access

No Thumbnail Available