Doktryna i praktyka integracji europejskiej w polityce zagranicznej Polski i Włoch - analiza porównawcza

licenciate
dc.abstract.en.....................................................................................pl
dc.abstract.otherCelem pracy jest analiza doktryny europejskiej reprezentowanej przez Polskę i Włochy, a także przedstawienie dalszych kierunków wizji integracji obu państw. W niniejszej pracy wykażę że doktryna i praktyka integracji europejskiej obu państw jest ściśle związana z priorytetami polityki zagranicznej oraz wewnętrznej. Jeśli przyjrzymy się bliżej wizji integracji europejskiej reprezentowanej przez Polskę i Włochy zauważymy, że wewnętrzne działania kraju związane z doktryną europejską, przesiąknięte są cechami europejskimi, oraz uzależnione od nacisków wewnętrznych poszczególnych grup społecznych i politycznych.Wizja obu państw jest niewątpliwie różna i zakłada odmienne cele, choć można dostrzec w niej także elementy podobieństwa. W obu państwach integrację europejską traktuje się jako gwarant demokracji, szansę na wyjście z izolacji, oraz jako motor napędowy modernizacji ekonomiczno-społecznej.Pierwsza część pracy przedstawia wizję integracji europejskiej prezentowaną przez Włochy i Polskę, wizję, która w obu państwach narodziła się w różnym czasie na tle odmiennych wydarzeń historycznych. W pracy przedstawione zostały cele, priorytety i kierunki doktryny integracji obu państw realizowane w ramach Unii Europejskiej. We Włoszech, państwie tworzącym od podstaw struktury dzisiejszej Unii Europejskiej, proces integracji europejskiej żywy był już po II wojnie światowej, głównym architektem tego procesu przez lata była partia Chrześcijańska Demokracja, a czołowym działaczem Alcide de Gasperi. Z kolei w Polsce, w państwie młodej demokracji proces integracji europejskiej możliwy stał się dopiero po upadku komunizmu, dlatego jest on procesem jeszcze dość świeżym, ale podobnie jak w Italii stanowi cel koncepcji politycznej państwa. Wizja integracji europejskiej obu państw posiada priorytety związane z regionem, z którym dane państwo jest związane, Włochy przywiązują dużą uwagę do współpracy w ramach Basenu Morza Śródziemnego, z kolei region Europy Środkowo – Wschodniej, stanowi obiekt zainteresowania dla Polski, która dąży do objęcia pozycji lidera w tej części Europy. Owocem starań dyplomacji polskiej jest powstanie w zakresie Europejskiej Polityki Sąsiedztwa – Partnerstwa Wschodniego w ramach, którego Polska stała się adwokatem na rzecz wsparcia proeuropejskich aspiracji państw wschodnich. Opisując doktrynę integracji europejskiej, uwzględniłam stosunek obu narodów do Stanów Zjednoczonych oraz istotną rolę, jaką ten kraj odgrywa w polityce zagranicznej w analizowanych państwach. W dalszej części pracy poruszam tematykę perspektyw Polski i Włoch na główne wyzwania i problemy integracji europejskiej w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym. Przedstawię stanowisko obu państw do reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej, procesów rozszerzenia, podejścia do budżetu UE, Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, a także wizji bezpieczeństwa energetycznego UE oraz wspólnej polityki imigracyjnej. Rozważania nad tymi konkretnymi sprawami, najkrócej można określić jako splot dążeń dyplomacji polskiej i włoskiej, mających na celu osiągnięcie jak najlepszych rezultatów dla interesu państwa. Postawy społeczne wobec integracji europejskiej i kierunków polityki zagranicznej we Włoszech i w Polsce stanowią istotny czynnik doktryny europejskiej obu państw. Trzeci rozdział pracy został poświęcony aspektowi legitymizacji społecznej oraz percepcji procesu integracji europejskiej w tych państwach. Aby proces integracji mógł się rozwijać, niezbędne jest wsparcie ze strony społeczeństwa, na które często wpływają historyczne i kulturowe uwarunkowania. Na proeuropejską postawę społeczeństwa włoskiego, wpływa torowana przez lata tradycyjna proeuropejska polityka Chrześcijańskiej Demokracji, silnia rola Kościoła oraz brak zaufania do instytucji publicznych działających w państwie. W Polsce poparcie dla integracji europejskiej kształtowało się na różnym poziomie, a zależność ta wynikała z sytuacji panującej w państwie.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPożarlik, Grzegorz - 131537 pl
dc.contributor.authorMalik-Warzecha, Ewelinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerPożarlik, Grzegorz - 131537 pl
dc.contributor.reviewerZombirt, Jolanta - 132935 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T19:01:24Z
dc.date.available2020-07-14T19:01:24Z
dc.date.submitted2011-06-25pl
dc.fieldofstudyeuropeistykapl
dc.identifier.apddiploma-55698-99099pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170510
dc.subject.en........................................................................................pl
dc.subject.otherWizja integracji europejskiej w Polsce i we Włoszech Doktryna integracji w polityce zagranicznej Polski i Włochpl
dc.titleDoktryna i praktyka integracji europejskiej w polityce zagranicznej Polski i Włoch - analiza porównawczapl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
.....................................................................................
dc.abstract.otherpl
Celem pracy jest analiza doktryny europejskiej reprezentowanej przez Polskę i Włochy, a także przedstawienie dalszych kierunków wizji integracji obu państw. W niniejszej pracy wykażę że doktryna i praktyka integracji europejskiej obu państw jest ściśle związana z priorytetami polityki zagranicznej oraz wewnętrznej. Jeśli przyjrzymy się bliżej wizji integracji europejskiej reprezentowanej przez Polskę i Włochy zauważymy, że wewnętrzne działania kraju związane z doktryną europejską, przesiąknięte są cechami europejskimi, oraz uzależnione od nacisków wewnętrznych poszczególnych grup społecznych i politycznych.Wizja obu państw jest niewątpliwie różna i zakłada odmienne cele, choć można dostrzec w niej także elementy podobieństwa. W obu państwach integrację europejską traktuje się jako gwarant demokracji, szansę na wyjście z izolacji, oraz jako motor napędowy modernizacji ekonomiczno-społecznej.Pierwsza część pracy przedstawia wizję integracji europejskiej prezentowaną przez Włochy i Polskę, wizję, która w obu państwach narodziła się w różnym czasie na tle odmiennych wydarzeń historycznych. W pracy przedstawione zostały cele, priorytety i kierunki doktryny integracji obu państw realizowane w ramach Unii Europejskiej. We Włoszech, państwie tworzącym od podstaw struktury dzisiejszej Unii Europejskiej, proces integracji europejskiej żywy był już po II wojnie światowej, głównym architektem tego procesu przez lata była partia Chrześcijańska Demokracja, a czołowym działaczem Alcide de Gasperi. Z kolei w Polsce, w państwie młodej demokracji proces integracji europejskiej możliwy stał się dopiero po upadku komunizmu, dlatego jest on procesem jeszcze dość świeżym, ale podobnie jak w Italii stanowi cel koncepcji politycznej państwa. Wizja integracji europejskiej obu państw posiada priorytety związane z regionem, z którym dane państwo jest związane, Włochy przywiązują dużą uwagę do współpracy w ramach Basenu Morza Śródziemnego, z kolei region Europy Środkowo – Wschodniej, stanowi obiekt zainteresowania dla Polski, która dąży do objęcia pozycji lidera w tej części Europy. Owocem starań dyplomacji polskiej jest powstanie w zakresie Europejskiej Polityki Sąsiedztwa – Partnerstwa Wschodniego w ramach, którego Polska stała się adwokatem na rzecz wsparcia proeuropejskich aspiracji państw wschodnich. Opisując doktrynę integracji europejskiej, uwzględniłam stosunek obu narodów do Stanów Zjednoczonych oraz istotną rolę, jaką ten kraj odgrywa w polityce zagranicznej w analizowanych państwach. W dalszej części pracy poruszam tematykę perspektyw Polski i Włoch na główne wyzwania i problemy integracji europejskiej w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym. Przedstawię stanowisko obu państw do reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej, procesów rozszerzenia, podejścia do budżetu UE, Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, a także wizji bezpieczeństwa energetycznego UE oraz wspólnej polityki imigracyjnej. Rozważania nad tymi konkretnymi sprawami, najkrócej można określić jako splot dążeń dyplomacji polskiej i włoskiej, mających na celu osiągnięcie jak najlepszych rezultatów dla interesu państwa. Postawy społeczne wobec integracji europejskiej i kierunków polityki zagranicznej we Włoszech i w Polsce stanowią istotny czynnik doktryny europejskiej obu państw. Trzeci rozdział pracy został poświęcony aspektowi legitymizacji społecznej oraz percepcji procesu integracji europejskiej w tych państwach. Aby proces integracji mógł się rozwijać, niezbędne jest wsparcie ze strony społeczeństwa, na które często wpływają historyczne i kulturowe uwarunkowania. Na proeuropejską postawę społeczeństwa włoskiego, wpływa torowana przez lata tradycyjna proeuropejska polityka Chrześcijańskiej Demokracji, silnia rola Kościoła oraz brak zaufania do instytucji publicznych działających w państwie. W Polsce poparcie dla integracji europejskiej kształtowało się na różnym poziomie, a zależność ta wynikała z sytuacji panującej w państwie.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Pożarlik, Grzegorz - 131537
dc.contributor.authorpl
Malik-Warzecha, Ewelina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Pożarlik, Grzegorz - 131537
dc.contributor.reviewerpl
Zombirt, Jolanta - 132935
dc.date.accessioned
2020-07-14T19:01:24Z
dc.date.available
2020-07-14T19:01:24Z
dc.date.submittedpl
2011-06-25
dc.fieldofstudypl
europeistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-55698-99099
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170510
dc.subject.enpl
........................................................................................
dc.subject.otherpl
Wizja integracji europejskiej w Polsce i we Włoszech Doktryna integracji w polityce zagranicznej Polski i Włoch
dc.titlepl
Doktryna i praktyka integracji europejskiej w polityce zagranicznej Polski i Włoch - analiza porównawcza
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
47
Views per month
Views per city
Dublin
4
Krakow
4
Morzyna
4
Warsaw
3
Wroclaw
3
Lodz
2
Amsterdam
1
Bydgoszcz
1
Gdansk
1
Lyon
1

No access

No Thumbnail Available