Irony in the Harry Potter Book Series

licenciate
dc.abstract.enOver the centuries literature has been affected by various kinds of literary techniques which formed its shape and character. One of the most convoluted and thus interesting notions is unquestionably irony. This paper endeavours to analyse the concept of irony, its functions and the ways it models the whole literary work. This bachelor thesis is divided into two parts – theoretical and practical. The theoretical part concerns definitions of what irony is, its types, brief history of its development and forms. Furthermore, the theoretical part deals with the newest understandings of this idea. As the concept of irony has been used to a large extent to describe literary phenomena, which cannot be explained exactly likewise, I want to show some different approaches to this notion known as echo and pretence. The practical part focuses on the analysis of irony used in J. K. Rowling’s Harry Potter book series. The aim is to describe functions of irony and how they shape the content of the literary works. The attempt to analyse the results of the different usage of the concept of irony shows that it undoubtedly impacts the imagination of the reader and helps to create truthful and genuine world, even though it happens to be fictional. The conclusion indicates the complexity of the notion of irony and its functions being so crucial in the perception of the world and in modeling literary fiction. The thesis uses dialogues between the characters on the basis of which the analysis was carried out. It shows how the various functions of irony affect the reader and his perception of the whole work. Emotion, support, rebellion, mockery and jeer, in a word, everything that the characters present themselves using irony mirrors the feelings of the reader. He experiences the story almost as much as the character in question. Thus, the author gains interest of the readers and makes them feel the created world as a reality.pl
dc.abstract.plKoncepcja ironii, jej funkcje i sposoby modelowania utworu literackiego zostały przeanalizowane w tej pracy licencjackiej. Jest ona podzielona na dwie części - teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna zawiera definicję pojęcia ironii, jej typów, krótką historię jej rozwoju i form oraz różne podejścia do konceptu, jak echo przywołania i pozoru. Część praktyczna skupia się na analizie ironii wykorzystanej w serii książek J. K. Rowlinga. Celem jest opisanie funkcji ironii i tego, jak kształtują treść prac. Próba analizy wyników odmiennego użycia pojęcia ironii pokazuje, że niewątpliwie wpływa on na wyobraźnię czytelnika i pomaga stworzyć odczuwalnie prawdziwy, rzeczywisty świat, nawet jeśli jest fikcyjny. Analiza wskazuje na złożoność pojęcia ironii i jej funkcji, które są tak istotne w postrzeganiu świata i modelowaniu fikcji literackiej. Ewaluacja ironii w tej części pracy opiera się na analizowanych dialogach między postaciami. Pokazuje, jak różne funkcje ironii wpływają na czytelnika i jego postrzeganie całości dzieła literackiego. Dowodzi też, że czytelnik poprzez ironię bohaterów opisaną historię przeżywa niemalże tak samo jak wykreowany w fikcyjnym świecie bohater. W ten sposób autor zyskuje zainteresowanie odbiorcy i sprawia, że stworzony świat można odczuć jako rzeczywistość.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKurtyka, Andrzej - 129778 pl
dc.contributor.authorGawronek, Klaudiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerKurtyka, Andrzej - 129778 pl
dc.contributor.reviewerŚwiątek, Jerzy - 132343 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T02:14:16Z
dc.date.available2020-07-28T02:14:16Z
dc.date.submitted2019-07-11pl
dc.fieldofstudyfilologia angielska z językiem niemieckimpl
dc.identifier.apddiploma-135016-229513pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/237172
dc.languageengpl
dc.subject.enirony, literature, functions of irony, Harry Potter, perceptionpl
dc.subject.plironia, literatura, funkcje ironii, Harry Potter, percepcjapl
dc.titleIrony in the Harry Potter Book Seriespl
dc.title.alternativeIronia w serii książek o Harrym Potterzepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Over the centuries literature has been affected by various kinds of literary techniques which formed its shape and character. One of the most convoluted and thus interesting notions is unquestionably irony. This paper endeavours to analyse the concept of irony, its functions and the ways it models the whole literary work. This bachelor thesis is divided into two parts – theoretical and practical. The theoretical part concerns definitions of what irony is, its types, brief history of its development and forms. Furthermore, the theoretical part deals with the newest understandings of this idea. As the concept of irony has been used to a large extent to describe literary phenomena, which cannot be explained exactly likewise, I want to show some different approaches to this notion known as echo and pretence. The practical part focuses on the analysis of irony used in J. K. Rowling’s Harry Potter book series. The aim is to describe functions of irony and how they shape the content of the literary works. The attempt to analyse the results of the different usage of the concept of irony shows that it undoubtedly impacts the imagination of the reader and helps to create truthful and genuine world, even though it happens to be fictional. The conclusion indicates the complexity of the notion of irony and its functions being so crucial in the perception of the world and in modeling literary fiction. The thesis uses dialogues between the characters on the basis of which the analysis was carried out. It shows how the various functions of irony affect the reader and his perception of the whole work. Emotion, support, rebellion, mockery and jeer, in a word, everything that the characters present themselves using irony mirrors the feelings of the reader. He experiences the story almost as much as the character in question. Thus, the author gains interest of the readers and makes them feel the created world as a reality.
dc.abstract.plpl
Koncepcja ironii, jej funkcje i sposoby modelowania utworu literackiego zostały przeanalizowane w tej pracy licencjackiej. Jest ona podzielona na dwie części - teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna zawiera definicję pojęcia ironii, jej typów, krótką historię jej rozwoju i form oraz różne podejścia do konceptu, jak echo przywołania i pozoru. Część praktyczna skupia się na analizie ironii wykorzystanej w serii książek J. K. Rowlinga. Celem jest opisanie funkcji ironii i tego, jak kształtują treść prac. Próba analizy wyników odmiennego użycia pojęcia ironii pokazuje, że niewątpliwie wpływa on na wyobraźnię czytelnika i pomaga stworzyć odczuwalnie prawdziwy, rzeczywisty świat, nawet jeśli jest fikcyjny. Analiza wskazuje na złożoność pojęcia ironii i jej funkcji, które są tak istotne w postrzeganiu świata i modelowaniu fikcji literackiej. Ewaluacja ironii w tej części pracy opiera się na analizowanych dialogach między postaciami. Pokazuje, jak różne funkcje ironii wpływają na czytelnika i jego postrzeganie całości dzieła literackiego. Dowodzi też, że czytelnik poprzez ironię bohaterów opisaną historię przeżywa niemalże tak samo jak wykreowany w fikcyjnym świecie bohater. W ten sposób autor zyskuje zainteresowanie odbiorcy i sprawia, że stworzony świat można odczuć jako rzeczywistość.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Kurtyka, Andrzej - 129778
dc.contributor.authorpl
Gawronek, Klaudia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Kurtyka, Andrzej - 129778
dc.contributor.reviewerpl
Świątek, Jerzy - 132343
dc.date.accessioned
2020-07-28T02:14:16Z
dc.date.available
2020-07-28T02:14:16Z
dc.date.submittedpl
2019-07-11
dc.fieldofstudypl
filologia angielska z językiem niemieckim
dc.identifier.apdpl
diploma-135016-229513
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/237172
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
irony, literature, functions of irony, Harry Potter, perception
dc.subject.plpl
ironia, literatura, funkcje ironii, Harry Potter, percepcja
dc.titlepl
Irony in the Harry Potter Book Series
dc.title.alternativepl
Ironia w serii książek o Harrym Potterze
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
67
Views per month
Views per city
Warsaw
10
Wroclaw
6
Clonee
4
Florianópolis
4
Kalisz
3
Lublin
3
Poznan
3
Pruszcz Gdanski
3
Barcelona
2
Radziejów
2

No access

No Thumbnail Available