Czynniki wpływające na zarządzanie talentami. Na przykładzie Fundacji TDJ

master
dc.abstract.enRusinek, Kinga (2019), Factors that affect talent management on the example of the TDJ Foundation. Master's thesis under the supervision of dr. Jakub Kołodziejczyk , Institute of Public Affairs UJ, 68 p., 79 items bibl.The research problem undertaken in this work is to isolate factors that affect talent management in an organization. The most important part of the work was a case study. Interviews were conducted with the employees of the TDJ Foundation (president, project manager and talented person) in terms of: understanding the term "talent" in the foundation, identifying the strengths and weaknesses of talent management, the role and skills of managers. The final stage of the work was the analysis of interviews, isolation of factors affecting talent management, as well as formulation of recommendations for the TDJ Foundation regarding talent management.pl
dc.abstract.plRusinek, Kinga (2019), Czynniki wpływające na zarządzanie talentami na przykładzie Fundacji TDJ. Praca magisterska pod kierunkiem dr Jakuba Kołodziejczyka, Kraków, Instytut Spraw Publicznych UJ, 68 s., 79 poz. bibl.Problemem badawczym podjętym w niniejszej pracy jest wyodrębnienie czynników wpływających na zarządzanie talentami w organizacji.Najistotniejszą częścią pracy było studium przypadku, w ramach którego przeprowadzono wywiady z pracownikami Fundacji TDJ (prezesem, kierownikiem projektów oraz talentem) pod kątem: rozumienia terminu „talent” w fundacji, identyfikacji mocnych i słabych stron zarządzania talentami, roli i umiejętności osób zarządzających.Finalnym etapem pracy była analiza wywiadów, wyodrębnienie czynników wpływających na zarządzanie talentami, a także sformułowanie rekomendacji dla Fundacji TDJ odnośnie zarządzania talentami.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKołodziejczyk, Jakub - 129031 pl
dc.contributor.authorRusinek, Kingapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKołodziejczyk, Jakub - 129031 pl
dc.contributor.reviewerMazurkiewicz, Grzegorz - 130449 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T23:10:46Z
dc.date.available2020-07-27T23:10:46Z
dc.date.submitted2019-10-25pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowympl
dc.identifier.apddiploma-131767-231819pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234366
dc.languagepolpl
dc.subject.enTALENT, TALENT MANAGEMNETpl
dc.subject.plTALENT, ZARZĄDZANIE TALENTAMIpl
dc.titleCzynniki wpływające na zarządzanie talentami. Na przykładzie Fundacji TDJpl
dc.title.alternativeFactors that affect talent management on the example of the TDJ Foundationpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Rusinek, Kinga (2019), Factors that affect talent management on the example of the TDJ Foundation. Master's thesis under the supervision of dr. Jakub Kołodziejczyk , Institute of Public Affairs UJ, 68 p., 79 items bibl.The research problem undertaken in this work is to isolate factors that affect talent management in an organization. The most important part of the work was a case study. Interviews were conducted with the employees of the TDJ Foundation (president, project manager and talented person) in terms of: understanding the term "talent" in the foundation, identifying the strengths and weaknesses of talent management, the role and skills of managers. The final stage of the work was the analysis of interviews, isolation of factors affecting talent management, as well as formulation of recommendations for the TDJ Foundation regarding talent management.
dc.abstract.plpl
Rusinek, Kinga (2019), Czynniki wpływające na zarządzanie talentami na przykładzie Fundacji TDJ. Praca magisterska pod kierunkiem dr Jakuba Kołodziejczyka, Kraków, Instytut Spraw Publicznych UJ, 68 s., 79 poz. bibl.Problemem badawczym podjętym w niniejszej pracy jest wyodrębnienie czynników wpływających na zarządzanie talentami w organizacji.Najistotniejszą częścią pracy było studium przypadku, w ramach którego przeprowadzono wywiady z pracownikami Fundacji TDJ (prezesem, kierownikiem projektów oraz talentem) pod kątem: rozumienia terminu „talent” w fundacji, identyfikacji mocnych i słabych stron zarządzania talentami, roli i umiejętności osób zarządzających.Finalnym etapem pracy była analiza wywiadów, wyodrębnienie czynników wpływających na zarządzanie talentami, a także sformułowanie rekomendacji dla Fundacji TDJ odnośnie zarządzania talentami.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kołodziejczyk, Jakub - 129031
dc.contributor.authorpl
Rusinek, Kinga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kołodziejczyk, Jakub - 129031
dc.contributor.reviewerpl
Mazurkiewicz, Grzegorz - 130449
dc.date.accessioned
2020-07-27T23:10:46Z
dc.date.available
2020-07-27T23:10:46Z
dc.date.submittedpl
2019-10-25
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym
dc.identifier.apdpl
diploma-131767-231819
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234366
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
TALENT, TALENT MANAGEMNET
dc.subject.plpl
TALENT, ZARZĄDZANIE TALENTAMI
dc.titlepl
Czynniki wpływające na zarządzanie talentami. Na przykładzie Fundacji TDJ
dc.title.alternativepl
Factors that affect talent management on the example of the TDJ Foundation
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
28
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Krakow
4
Nice
3
Poznan
3
Wroclaw
3
Dublin
1
Gdansk
1
Siechnice
1
Włocławek
1
Łask
1

No access

No Thumbnail Available