Cechy dziennikarstwa internetowego i pracy dziennikarzy internetowych

licenciate
dc.abstract.enCompleting the thesis is to present the features of the internet site and the characteristics of working in online poker. The work consists of three chapters. In the first of them, gifts, theoretical appointments, theoretical information about the treadmill, i.e. the essence of journalism, genres, the development of journalism in Poland, the definition of the journalist profession and a compilation of traditional journalism with Internet. The essence of the internet journal was presented in the second place of work. The discussion concerned the socio-cultural determinants of the background of online journalism, attempts to define the concept of online journalism and the work of online journalists. In the same location, you can check if you can check if the app is directly updated.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest zaprezentowanie cech dziennikarstwa internetowego oraz charakterystyka pracy dziennikarza internetowego. Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym z nich zaprezentowano najważniejsze informacje teoretyczne dotyczące dziennikarstwa, tj. istotę dziennikarstwa, gatunki dziennikarskie, rozwój dziennikarstwa w Polsce, definicję zawodu dziennikarza oraz porównanie dziennikarstwa tradycyjnego z internetowym. W drugim rozdziale pracy zaprezentowanoistotę dziennikarstwa internetowego. Dyskusja dotyczyła społeczno-kulturowych uwarunkowań tła dziennikarstwa internetowego, próby zdefiniowania pojęcia dziennikarstwa online oraz pracy dziennikarzy internetowych. W ostatnim rozdziale zaprezentowano ocenę szans i zagrożeń dziennikarstwa internetowego z uwzględnieniem wyzwań dziennikarstwa internetowego we współczesnym świecie.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorZweiffel, Maciejpl
dc.contributor.authorBidochka, Yanapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerZweiffel, Maciejpl
dc.contributor.reviewerNowak, Krzysztofpl
dc.date.accessioned2022-10-26T21:38:22Z
dc.date.available2022-10-26T21:38:22Z
dc.date.submitted2022-10-26pl
dc.fieldofstudydziennikarstwo i komunikacja społecznapl
dc.identifier.apddiploma-156613-257351pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/302739
dc.languagepolpl
dc.subject.enJournalism, internet, development, genres, comparison, communication, challenges, definition.pl
dc.subject.plDziennikarstwo, Internet, rozwój, gatunki , porównanie , komunikowanie , wyzwania , definicja.pl
dc.titleCechy dziennikarstwa internetowego i pracy dziennikarzy internetowychpl
dc.title.alternativeFeatures of online journalism and the work of online journalistspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Completing the thesis is to present the features of the internet site and the characteristics of working in online poker. The work consists of three chapters. In the first of them, gifts, theoretical appointments, theoretical information about the treadmill, i.e. the essence of journalism, genres, the development of journalism in Poland, the definition of the journalist profession and a compilation of traditional journalism with Internet. The essence of the internet journal was presented in the second place of work. The discussion concerned the socio-cultural determinants of the background of online journalism, attempts to define the concept of online journalism and the work of online journalists. In the same location, you can check if you can check if the app is directly updated.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie cech dziennikarstwa internetowego oraz charakterystyka pracy dziennikarza internetowego. Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym z nich zaprezentowano najważniejsze informacje teoretyczne dotyczące dziennikarstwa, tj. istotę dziennikarstwa, gatunki dziennikarskie, rozwój dziennikarstwa w Polsce, definicję zawodu dziennikarza oraz porównanie dziennikarstwa tradycyjnego z internetowym. W drugim rozdziale pracy zaprezentowanoistotę dziennikarstwa internetowego. Dyskusja dotyczyła społeczno-kulturowych uwarunkowań tła dziennikarstwa internetowego, próby zdefiniowania pojęcia dziennikarstwa online oraz pracy dziennikarzy internetowych. W ostatnim rozdziale zaprezentowano ocenę szans i zagrożeń dziennikarstwa internetowego z uwzględnieniem wyzwań dziennikarstwa internetowego we współczesnym świecie.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Zweiffel, Maciej
dc.contributor.authorpl
Bidochka, Yana
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Zweiffel, Maciej
dc.contributor.reviewerpl
Nowak, Krzysztof
dc.date.accessioned
2022-10-26T21:38:22Z
dc.date.available
2022-10-26T21:38:22Z
dc.date.submittedpl
2022-10-26
dc.fieldofstudypl
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dc.identifier.apdpl
diploma-156613-257351
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/302739
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Journalism, internet, development, genres, comparison, communication, challenges, definition.
dc.subject.plpl
Dziennikarstwo, Internet, rozwój, gatunki , porównanie , komunikowanie , wyzwania , definicja.
dc.titlepl
Cechy dziennikarstwa internetowego i pracy dziennikarzy internetowych
dc.title.alternativepl
Features of online journalism and the work of online journalists
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Warsaw
7
Bartoszyce
2
Gdansk
1
Krakow
1
Lodz
1
Rybnik
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available