Wykonalność orzeczeń arbitrażowych w świetle Konwencji Nowojorskiej z 1958 r.

master
dc.abstract.enThe master thesis deals with the enforcement (and refusal to enforce) of foreign arbitral awards under the New York Convention and domestic legal order. The first chapter is an overview of international arbitration, UNCITRAL and the genesis of the New York Convention.The second chapter concerns the New York Convention itself, how it is structured and what is its scope of application, the emphasis being placed on Article V, which provides the grounds for refusal of enforceability of an arbitral award in the third chapter.The fourth part outlines the international context against which the New York Convention is set. Presented are: Washington Convention, Panama Convention, Geneva Convention and problems growing due to the lack of clear regulations at the EU level (anti-injuctions in the context of arbitration proceedings).The last part is dedicated to the domestic legal system and in particular to the regulations of the Polish Code of Civil Procedure - Part VIII, articles 1212 to 1215 of the Code of Civil Procedure.pl
dc.abstract.plPraca magisterska dotyczy wykonywania (i odmowy wykonywania) zagranicznych orzeczeń arbitrażowych na podstawie Konwencji Nowojorskiej i krajowego porządku prawnego. Pierwszy rozdział stanowi przegląd zagadnień związanych z arbitrażem międzynarodowym, UNCITRAL, genezą Konwencji Nowojorskiej.Rozdział drugi dotyczy samej Konwencji Nowojorskiej, jej struktury i zakresu zastosowania, przy czym nacisk położono na art. V, który w rozdziale trzecim określa podstawy odmowy wykonalności orzeczenia arbitrażowego.W części czwartej przedstawiono kontekst międzynarodowy, w którym osadzona jest Konwencja Nowojorska. Przedstawione zostały: Konwencja Waszyngtońska, Konwencja Panamska, Konwencja Genewska oraz problemy narastające w związku z brakiem jasnych regulacji na poziomie unijnym (anti-injuctions w kontekście postępowania arbitrażowego).Ostatnia część poświęcona jest krajowemu porządkowi prawnemu, a w szczególności przepisom polskiego Kodeksu postępowania cywilnego - część VIII, art. 1212-1215 k.p.c.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMostowik, Piotr - 130757 pl
dc.contributor.authorKuchta, Juliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerMostowik, Piotr - 130757 pl
dc.contributor.reviewerDyrda, Łukaszpl
dc.date.accessioned2022-06-14T21:33:24Z
dc.date.available2022-06-14T21:33:24Z
dc.date.submitted2022-06-14pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-158526-226202pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/293050
dc.languagepolpl
dc.subject.enNew York Convention, international arbitration, enforceability of arbitral awards, The Code of Civil Procedure.pl
dc.subject.plKonwencja Nowojorska, arbitraż międzynarodowy, wykonalność orzeczeń arbitrażowych, Kodeks postępowania cywilnego.pl
dc.titleWykonalność orzeczeń arbitrażowych w świetle Konwencji Nowojorskiej z 1958 r.pl
dc.title.alternativeEnforceability of foreign arbitral awards in light of the 1958 New York Convention.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The master thesis deals with the enforcement (and refusal to enforce) of foreign arbitral awards under the New York Convention and domestic legal order. The first chapter is an overview of international arbitration, UNCITRAL and the genesis of the New York Convention.The second chapter concerns the New York Convention itself, how it is structured and what is its scope of application, the emphasis being placed on Article V, which provides the grounds for refusal of enforceability of an arbitral award in the third chapter.The fourth part outlines the international context against which the New York Convention is set. Presented are: Washington Convention, Panama Convention, Geneva Convention and problems growing due to the lack of clear regulations at the EU level (anti-injuctions in the context of arbitration proceedings).The last part is dedicated to the domestic legal system and in particular to the regulations of the Polish Code of Civil Procedure - Part VIII, articles 1212 to 1215 of the Code of Civil Procedure.
dc.abstract.plpl
Praca magisterska dotyczy wykonywania (i odmowy wykonywania) zagranicznych orzeczeń arbitrażowych na podstawie Konwencji Nowojorskiej i krajowego porządku prawnego. Pierwszy rozdział stanowi przegląd zagadnień związanych z arbitrażem międzynarodowym, UNCITRAL, genezą Konwencji Nowojorskiej.Rozdział drugi dotyczy samej Konwencji Nowojorskiej, jej struktury i zakresu zastosowania, przy czym nacisk położono na art. V, który w rozdziale trzecim określa podstawy odmowy wykonalności orzeczenia arbitrażowego.W części czwartej przedstawiono kontekst międzynarodowy, w którym osadzona jest Konwencja Nowojorska. Przedstawione zostały: Konwencja Waszyngtońska, Konwencja Panamska, Konwencja Genewska oraz problemy narastające w związku z brakiem jasnych regulacji na poziomie unijnym (anti-injuctions w kontekście postępowania arbitrażowego).Ostatnia część poświęcona jest krajowemu porządkowi prawnemu, a w szczególności przepisom polskiego Kodeksu postępowania cywilnego - część VIII, art. 1212-1215 k.p.c.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Mostowik, Piotr - 130757
dc.contributor.authorpl
Kuchta, Julia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Mostowik, Piotr - 130757
dc.contributor.reviewerpl
Dyrda, Łukasz
dc.date.accessioned
2022-06-14T21:33:24Z
dc.date.available
2022-06-14T21:33:24Z
dc.date.submittedpl
2022-06-14
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-158526-226202
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/293050
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
New York Convention, international arbitration, enforceability of arbitral awards, The Code of Civil Procedure.
dc.subject.plpl
Konwencja Nowojorska, arbitraż międzynarodowy, wykonalność orzeczeń arbitrażowych, Kodeks postępowania cywilnego.
dc.titlepl
Wykonalność orzeczeń arbitrażowych w świetle Konwencji Nowojorskiej z 1958 r.
dc.title.alternativepl
Enforceability of foreign arbitral awards in light of the 1958 New York Convention.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Krakow
2
Lubartów
1
Puszczykowo
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available
Collections