Zawartość związków czynnych w piwach bezglutenowych i ich potencjał antyoksydacyjny

master
dc.abstract.enThe aim of this study was to determine the content of phenolic acids and flavonoids, as well as to evaluate the antioxidant activity using the FRAP and DPPH methods of gluten-free beers available in Poland.Qualitative and quantitative analysis was performed using HPLC for 7 different beers: Põhjala Gimme Danger Gluten Free, Brunehaut Ambree Bio Gluten Free, Wąsosz Chmielakia Session IPA Gluten-Free, Dziki Wschód Samotny Jeździec Gluten-Free Pils, Maryensztadt Klasycznie Jasny Gluten-Free Lager, Kormoran Jasny Gluten-Free, and Kultowe Karmelowe Browar Staropolski. The highest content of protocatechuic acid was found in Kormoran Jasny Gluten-Free beer (46.27 ± 0.49 mg/l), chlorogenic acid (44.97 ± 1.11 mg/l) in Wąsosz Chmielakia Session IPA Gluten-Free, and gallic acid (17.27 ± 0.06 mg/l) in Brunehaut Ambree Bio Gluten Free.The conducted antioxidant activity studies using the FRAP and DPPH methods showed that Põhjala Gimme Danger Gluten Free and Kormoran Jasny Gluten-Free beers exhibited the highest antioxidant activity. The antioxidant potential of the tested beers ranged from 2.20 to 9.40 mMol Fe2+/l for the FRAP method and from 0.75 to 2.2 mMol TE/l for the DPPH method.Despite the removal of gluten from their composition, gluten-free beers possess significant antioxidant activity, which may be attributed, among other factors, to the presence of protocatechuic acid. However, other compounds not analyzed in this study may also contribute to the antioxidant properties of beers, as indicated by the correlations observed in this research.The lack of research on gluten-free beers in the global literature indicates the need for further studies on the biological properties of these beers, as there is evidence that they could become another functional food product.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy było określenie zawartości kwasów fenolowych i flawonoidów, a także ocena aktywności antyoksydacyjnej metodą FRAP i DPPH piw bezglutenowych dostępnych w Polsce. Wykonano analizę jakościową i ilościową metodą HPLC dla 7 różnych piw: Põhjala Gimme Danger Gluten Free, Brunehaut Ambree Bio Gluten Free, Wąsosz Chmielakia Session IPA Bezglutenowe, Dziki Wschód Samotny Jeździec Bezglutenowy Pils, Maryensztadt Klasycznie Jasny Lager Bezglutenowy, Kormoran Jasny Bezglutenowy, Kultowe Karmelowe Browar Staropolski. Najwyższą zawartość kwasu protokatechowego stwierdzono w piwie Kormoran Jasny Bezglutenowy (46,27 ± 0,49 mg/l), chlorogenowego (44,97 ± 1,11 mg/l) w Wąsoszu Chmielakia Session IPA Bezglutenowym, zaś galusowego (17,27 ± 0,06 mg/l) w Brunehaut Ambree Bio Gluten Free.Przeprowadzone badania aktywności antyoksydacyjnej metodą FRAP i DPPH wykazały, że najwyższą aktywność przeciwutleniającą charakteryzowały się piwa Põhjala Gimme Danger Gluten Free oraz Kormoran Jasny Bezglutenowy. Potencjał antyoksydacyjny badanych piw mieścił się w zakresie 2,20 – 9,40 mMol Fe2+/l dla metody FRAP oraz 0,75 – 2,2 mMol TE/l dla metody DPPH. Piwa bezglutenowe, mimo usunięcia ze składu glutenu, posiadają istotną aktywność antyoksydacyjną, która może wynikać między innymi z obecności kwasu protokatechowego. Jednak za działanie antyoksydacyjne piw mogą być odpowiedzialne również inne związki, których nie analizowano w tej pracy, na co wskazują korelacje odnotowane w tej pracy. Brak badań w zakresie piw bezglutenowych w literaturze światowej wskazuje na konieczność prowadzenia dalszych prac nad właściwościami biologicznymi tych piw, ponieważ istnieją przesłanki, że mogą one zostać kolejnym produktem żywności funkcjonalnej.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorPaśko, Paweł - 133102 pl
dc.contributor.authorŻarek, Justyna - USOS259858 pl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerZagrodzki, Paweł - 133875 pl
dc.contributor.reviewerPaśko, Paweł - 133102 pl
dc.date.accessioned2024-04-10T08:11:47Z
dc.date.submitted2024-04-02pl
dc.fieldofstudyfarmacjapl
dc.identifier.apddiploma-163336-259858pl
dc.languagepolpl
dc.subject.enGluten-free beersAntioxidant activityPhenolic acidsFlavonoidsProtocatechuic acidChlorogenic acidGallic acidIsoquercetinHPLCDPPHFRAPpl
dc.subject.plPiwa bezglutenoweAktywność antyoksydacyjna Kwasy fenoloweFlawonoidy Kwas protokatechowy Kwas chlorogenowy Kwas galusowy Izokwercetyna HPLCDPPHFRAPpl
dc.titleZawartość związków czynnych w piwach bezglutenowych i ich potencjał antyoksydacyjnypl
dc.title.alternativeThe content of active compounds in gluten-free beers and their antioxidant potential.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this study was to determine the content of phenolic acids and flavonoids, as well as to evaluate the antioxidant activity using the FRAP and DPPH methods of gluten-free beers available in Poland.Qualitative and quantitative analysis was performed using HPLC for 7 different beers: Põhjala Gimme Danger Gluten Free, Brunehaut Ambree Bio Gluten Free, Wąsosz Chmielakia Session IPA Gluten-Free, Dziki Wschód Samotny Jeździec Gluten-Free Pils, Maryensztadt Klasycznie Jasny Gluten-Free Lager, Kormoran Jasny Gluten-Free, and Kultowe Karmelowe Browar Staropolski. The highest content of protocatechuic acid was found in Kormoran Jasny Gluten-Free beer (46.27 ± 0.49 mg/l), chlorogenic acid (44.97 ± 1.11 mg/l) in Wąsosz Chmielakia Session IPA Gluten-Free, and gallic acid (17.27 ± 0.06 mg/l) in Brunehaut Ambree Bio Gluten Free.The conducted antioxidant activity studies using the FRAP and DPPH methods showed that Põhjala Gimme Danger Gluten Free and Kormoran Jasny Gluten-Free beers exhibited the highest antioxidant activity. The antioxidant potential of the tested beers ranged from 2.20 to 9.40 mMol Fe2+/l for the FRAP method and from 0.75 to 2.2 mMol TE/l for the DPPH method.Despite the removal of gluten from their composition, gluten-free beers possess significant antioxidant activity, which may be attributed, among other factors, to the presence of protocatechuic acid. However, other compounds not analyzed in this study may also contribute to the antioxidant properties of beers, as indicated by the correlations observed in this research.The lack of research on gluten-free beers in the global literature indicates the need for further studies on the biological properties of these beers, as there is evidence that they could become another functional food product.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy było określenie zawartości kwasów fenolowych i flawonoidów, a także ocena aktywności antyoksydacyjnej metodą FRAP i DPPH piw bezglutenowych dostępnych w Polsce. Wykonano analizę jakościową i ilościową metodą HPLC dla 7 różnych piw: Põhjala Gimme Danger Gluten Free, Brunehaut Ambree Bio Gluten Free, Wąsosz Chmielakia Session IPA Bezglutenowe, Dziki Wschód Samotny Jeździec Bezglutenowy Pils, Maryensztadt Klasycznie Jasny Lager Bezglutenowy, Kormoran Jasny Bezglutenowy, Kultowe Karmelowe Browar Staropolski. Najwyższą zawartość kwasu protokatechowego stwierdzono w piwie Kormoran Jasny Bezglutenowy (46,27 ± 0,49 mg/l), chlorogenowego (44,97 ± 1,11 mg/l) w Wąsoszu Chmielakia Session IPA Bezglutenowym, zaś galusowego (17,27 ± 0,06 mg/l) w Brunehaut Ambree Bio Gluten Free.Przeprowadzone badania aktywności antyoksydacyjnej metodą FRAP i DPPH wykazały, że najwyższą aktywność przeciwutleniającą charakteryzowały się piwa Põhjala Gimme Danger Gluten Free oraz Kormoran Jasny Bezglutenowy. Potencjał antyoksydacyjny badanych piw mieścił się w zakresie 2,20 – 9,40 mMol Fe2+/l dla metody FRAP oraz 0,75 – 2,2 mMol TE/l dla metody DPPH. Piwa bezglutenowe, mimo usunięcia ze składu glutenu, posiadają istotną aktywność antyoksydacyjną, która może wynikać między innymi z obecności kwasu protokatechowego. Jednak za działanie antyoksydacyjne piw mogą być odpowiedzialne również inne związki, których nie analizowano w tej pracy, na co wskazują korelacje odnotowane w tej pracy. Brak badań w zakresie piw bezglutenowych w literaturze światowej wskazuje na konieczność prowadzenia dalszych prac nad właściwościami biologicznymi tych piw, ponieważ istnieją przesłanki, że mogą one zostać kolejnym produktem żywności funkcjonalnej.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Paśko, Paweł - 133102
dc.contributor.authorpl
Żarek, Justyna - USOS259858
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Zagrodzki, Paweł - 133875
dc.contributor.reviewerpl
Paśko, Paweł - 133102
dc.date.accessioned
2024-04-10T08:11:47Z
dc.date.submittedpl
2024-04-02
dc.fieldofstudypl
farmacja
dc.identifier.apdpl
diploma-163336-259858
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Gluten-free beersAntioxidant activityPhenolic acidsFlavonoidsProtocatechuic acidChlorogenic acidGallic acidIsoquercetinHPLCDPPHFRAP
dc.subject.plpl
Piwa bezglutenoweAktywność antyoksydacyjna Kwasy fenoloweFlawonoidy Kwas protokatechowy Kwas chlorogenowy Kwas galusowy Izokwercetyna HPLCDPPHFRAP
dc.titlepl
Zawartość związków czynnych w piwach bezglutenowych i ich potencjał antyoksydacyjny
dc.title.alternativepl
The content of active compounds in gluten-free beers and their antioxidant potential.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
33
Views per month
Views per city
Krakow
5
Lodz
4
Warsaw
3
Lublin
2
Olsztyn
2
Radzionków
2
Bełchatów
1
Cork
1
Kalisz
1
Katowice
1

No access

No Thumbnail Available
Collections