"Polityka bezpieczeństwa państw bałtyckich"

master
dc.abstract.enThe subject of this M.A thesis is to show the issue of the chosen aspects of the security policy of Lithuania, Latvia and Estonia. Those countries are very often considered as unity due to similarities, as well historical as in the current political situation. After the collapse of Soviet Union they faced the challenge of rebuilding their statehood, in which very important part is security policy of the state. Particular emphasis is placed on presenting the basic assumptions of security policy of those three countries, based on analyses of source materials such as strategies and conceptions of national security. In the first chapter are shown basic concepts from the field of the security policy such as security, security policy and security strategy. In this chapter are presented different definitions and processes occurring in policy regarding security issues. Second chapter focuses on the history of Baltic States in 20th century. There are shown the most important events and processes, which took place in Lithuania, Latvia and Estonia, to reveal similarities and differences in their history. Third chapter concerns the security policy of Lithuania. There are presented: the current situation of the state and the legal regulations of the security policy. Later in this chapter are analyses of the certain documents from the area of national security policy. Chapter finishes with summary about defense policy and current condition of the national armed forces. Fourth chapter consists of the description of the security policy of Latvia, done in analogy to third chapter. In fifth chapter is presented the security policy of Estonia, started with introduction to current political situation, through the legal regulations of the security policy and analyses of document required security issues, ended with defense policy and armed forces.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem pracy jest problematyka dotycząca wybranych aspektów polityki bezpieczeństwa Litwy, Łotwy i Estonii. Państwa te postrzegane są często jako jedność ze względu na podobieństwa, zarówno historyczne jak i we współczesnej sytuacji politycznej. Po rozpadzie Związku Radzieckiego stanęły one przed wyzwaniem odbudowy swej państwowości, której bardzo ważnym elementem jest polityka bezpieczeństwa państwa. W pracy starano się przedstawić podstawowe założenia polityki bezpieczeństwa tych trzech państw na podstawie analizy materiałów źródłowych w postaci strategii i koncepcji bezpieczeństwa. W rozdziale pierwszym omówione zostają podstawowe pojęcia z zakresu polityki bezpieczeństwa, jakimi są bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa oraz strategia bezpieczeństwa. W rozdziale tym przedstawione zostały różne definicje wskazanych pojęć, oraz podstawowe procesy zachodzące w polityce a dotyczące kwestii bezpieczeństwa. Rozdział drugi skupia się na historii państw bałtyckich w XX wieku. Przedstawione zostają losy kolejno Litwy, Łotwy i Estonii, by następnie wykazać różnice i podobieństwa w procesach zachodzących w tych państwach w ubiegłym stuleciu. Rozdział trzeci otwiera zasadniczą część pracy. Dotyczy on polityki bezpieczeństwa Litwy. Przedstawiona zostaje współczesna sytuacja społeczno-polityczna, następnie omówione zostają uwarunkowania prawne polityki bezpieczeństwa. Kolejne podrozdziały dotyczą analizy poszczególnych dokumentów z zakresu polityki bezpieczeństwa. Rozdział zakończony zostaje podsumowanie na temat polityki obrony i aktualnej kondycji sił zbrojnych. Rozdział czwarty zawiera opracowanie polityki bezpieczeństwa Łotwy, ujęte w sposób analogiczny do rozdziału trzeciego. W rozdziale piątym omówiona zostaje polityka bezpieczeństwa Estonii, począwszy od wprowadzenia do obecnej sytuacji społeczno-politycznej poprzez uwarunkowania prawne polityki bezpieczeństwa i analizę dokumentów, po politykę obrony i siły zbrojne.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.contributor.advisorBujwid-Kurek, Ewa - 127476 pl
dc.contributor.authorMałota, Martapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerBernacki, Włodzimierz - 127288 pl
dc.contributor.reviewerBujwid-Kurek, Ewa - 127476 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T20:46:39Z
dc.date.available2020-07-24T20:46:39Z
dc.date.submitted2013-10-29pl
dc.fieldofstudystudia strategicznepl
dc.identifier.apddiploma-82412-97427pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191935
dc.languagepolpl
dc.subject.ensecurity policy, Lithuania, Latvia, Estonia, security strategypl
dc.subject.plpolityka bezpieczeństwa, Litwa, Łotwa, Estonia, strategia bezpieczeństwapl
dc.title"Polityka bezpieczeństwa państw bałtyckich"pl
dc.title.alternativeSecurity policy of the Baltic Statespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this M.A thesis is to show the issue of the chosen aspects of the security policy of Lithuania, Latvia and Estonia. Those countries are very often considered as unity due to similarities, as well historical as in the current political situation. After the collapse of Soviet Union they faced the challenge of rebuilding their statehood, in which very important part is security policy of the state. Particular emphasis is placed on presenting the basic assumptions of security policy of those three countries, based on analyses of source materials such as strategies and conceptions of national security. In the first chapter are shown basic concepts from the field of the security policy such as security, security policy and security strategy. In this chapter are presented different definitions and processes occurring in policy regarding security issues. Second chapter focuses on the history of Baltic States in 20th century. There are shown the most important events and processes, which took place in Lithuania, Latvia and Estonia, to reveal similarities and differences in their history. Third chapter concerns the security policy of Lithuania. There are presented: the current situation of the state and the legal regulations of the security policy. Later in this chapter are analyses of the certain documents from the area of national security policy. Chapter finishes with summary about defense policy and current condition of the national armed forces. Fourth chapter consists of the description of the security policy of Latvia, done in analogy to third chapter. In fifth chapter is presented the security policy of Estonia, started with introduction to current political situation, through the legal regulations of the security policy and analyses of document required security issues, ended with defense policy and armed forces.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem pracy jest problematyka dotycząca wybranych aspektów polityki bezpieczeństwa Litwy, Łotwy i Estonii. Państwa te postrzegane są często jako jedność ze względu na podobieństwa, zarówno historyczne jak i we współczesnej sytuacji politycznej. Po rozpadzie Związku Radzieckiego stanęły one przed wyzwaniem odbudowy swej państwowości, której bardzo ważnym elementem jest polityka bezpieczeństwa państwa. W pracy starano się przedstawić podstawowe założenia polityki bezpieczeństwa tych trzech państw na podstawie analizy materiałów źródłowych w postaci strategii i koncepcji bezpieczeństwa. W rozdziale pierwszym omówione zostają podstawowe pojęcia z zakresu polityki bezpieczeństwa, jakimi są bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa oraz strategia bezpieczeństwa. W rozdziale tym przedstawione zostały różne definicje wskazanych pojęć, oraz podstawowe procesy zachodzące w polityce a dotyczące kwestii bezpieczeństwa. Rozdział drugi skupia się na historii państw bałtyckich w XX wieku. Przedstawione zostają losy kolejno Litwy, Łotwy i Estonii, by następnie wykazać różnice i podobieństwa w procesach zachodzących w tych państwach w ubiegłym stuleciu. Rozdział trzeci otwiera zasadniczą część pracy. Dotyczy on polityki bezpieczeństwa Litwy. Przedstawiona zostaje współczesna sytuacja społeczno-polityczna, następnie omówione zostają uwarunkowania prawne polityki bezpieczeństwa. Kolejne podrozdziały dotyczą analizy poszczególnych dokumentów z zakresu polityki bezpieczeństwa. Rozdział zakończony zostaje podsumowanie na temat polityki obrony i aktualnej kondycji sił zbrojnych. Rozdział czwarty zawiera opracowanie polityki bezpieczeństwa Łotwy, ujęte w sposób analogiczny do rozdziału trzeciego. W rozdziale piątym omówiona zostaje polityka bezpieczeństwa Estonii, począwszy od wprowadzenia do obecnej sytuacji społeczno-politycznej poprzez uwarunkowania prawne polityki bezpieczeństwa i analizę dokumentów, po politykę obrony i siły zbrojne.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.contributor.advisorpl
Bujwid-Kurek, Ewa - 127476
dc.contributor.authorpl
Małota, Marta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Bernacki, Włodzimierz - 127288
dc.contributor.reviewerpl
Bujwid-Kurek, Ewa - 127476
dc.date.accessioned
2020-07-24T20:46:39Z
dc.date.available
2020-07-24T20:46:39Z
dc.date.submittedpl
2013-10-29
dc.fieldofstudypl
studia strategiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-82412-97427
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191935
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
security policy, Lithuania, Latvia, Estonia, security strategy
dc.subject.plpl
polityka bezpieczeństwa, Litwa, Łotwa, Estonia, strategia bezpieczeństwa
dc.titlepl
"Polityka bezpieczeństwa państw bałtyckich"
dc.title.alternativepl
Security policy of the Baltic States
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
81
Views per month
Views per city
Warsaw
12
Krakow
7
Oświęcim
6
Olsztyn
5
Paczkow
5
Mińsk Mazowiecki
4
Wroclaw
4
Gdansk
3
Nowogard
3
Dublin
2

No access

No Thumbnail Available