Rola przestrzeni w prewencji przestępczości

master
dc.abstract.enThe subject of "Environment in Crime Prevention" ("Rola przestrzeni w prewencji przestępczości") are the techniques and concepts of crime prevention based on the assumption that a crime as a phenomenon is inextricably linked with the environment in which it is committed. Some places are conducive to crime, while others, due to their characteristics, make committing a crime more difficult. By shaping the space, it is possible to make criminal activity too risky, unprofitable, or excessively costly, and, consequently, prevent it from being committed. Prevention strategies based on the assumptions presented above are called Crime Prevention Through Environmental Design (hereinafter: CPTED).The thesis is divided into three chapters. Chapter I describes crime as a social phenomenon, presents the characteristics and size of crime in Poland, and presents the problem of fear of crime. In addition, the phenomenon of the perceived security both in the country and in the place of residence, as well as the perceived risk of personal victimization among urban and rural residents are discussed.Chapter II covers the basis of considerations on crime prevention through environmental design: the urbanization process in Poland and around the world and the urban properties of Polish cities - the existing types of buildings, the dynamics of new apartments and the dominant forms of construction. The global phenomenon of crime concentration in cities, in specific districts, and even in specific address points within the city, which is extremely important from the point of view of CPTED, has been presented.Chapter III presents the development of the doctrine of crime prevention through environmental design, introducing the concepts of O. Newman, C. R. Jeffery, P. and P. Brantingham, J. Q. Wilson and G. L. Kelling, R. V. Clarke and P. Mayhew and others. The concepts described include, among others, theories focused on crime prevention through architectural and technical solutions (O. Newman's defensible space), concepts based on the preventive role of strong neighborhood communities and informal surveillance (second-generation CPTED by G. Saville and G. Cleveland), as well concepts assuming a negative impact of misdemeanor and incivilities visible in the public space on the number of crimes committed (broken windows theory by J. Q. Wilson and G. L. Kelling). The work ends with a bibliography with over 80 references, most of which are American and British.pl
dc.abstract.plTematem pracy magisterskiej pod tytułem Rola przestrzeni w prewencji przestępczości są techniki i koncepcje prewencji przestępczości opierające się na założeniu, że przestępstwo jako zjawisko nierozłącznie związane jest z przestrzenią, w której jest popełnione. Niektóre miejsca sprzyjają popełnianiu przestępstw, podczas gdy inne, dzięki swoim cechom, popełnienie czynu zabronionego utrudniają. Poprzez odpowiednie kształtowanie przestrzeni uczynić można dokonanie przestępstwa zbyt ryzykownym, nieopłacalnym, bądź okupionym nadmiernym wysiłkiem, w rezultacie zapobiegając jego popełnieniu. Strategie prewencji czerpiące z powyższych założeń nazywa się obecnie Crime Prevention Through Environmental Design (dalej jako: CPTED).Praca podzielona została na trzy rozdziały. W rozdziale I opisano przestępstwo jako zjawisko społeczne, przedstawiono charakterystykę i rozmiar przestępczości w Polsce oraz przybliżono problematykę strachu przed przestępczością. Ponadto, omówiono w zjawisko poczucia bezpieczeństwa kraju oraz w miejscu zamieszkania, a także postrzegane ryzyko osobistej wiktymizacji wśród mieszkańców miast i wsi.Rozdział II obejmuje tło rozważań o prewencji przestępczości przez kształtowanie przestrzeni: przybliżono proces urbanizacji w Polsce i na świecie, scharakteryzowano właściwości urbanistyczne polskich miast — występujące rodzaje zabudowy, dynamikę powstawania nowych mieszkań oraz dominujące formy budownictwa. Przedstawiono niezwykle istotne z punktu widzenia CPTED globalne zjawisko koncentracji przestępczości w miastach oraz w określonych dzielnicach, a nawet w określonych punktach adresowych w obrębie miasta.W rozdziale III przedstawiono rozwój doktryny prewencji przestępczości przez kształtowanie przestrzeni przybliżając założenia koncepcji O. Newmana, C. R. Jeffery’ego, P. i P. Brantinghamów, J. Q. Wilsona i G. L. Kellinga, R. V. Clarke’a i P. Mayhew i innych. Opisane koncepcje obejmują m. in. teorie skoncentrowane na zapobieganiu przestępczości poprzez rozwiązania architektoniczne i techniczne (defensible space O. Newmana), koncepcje bazujące na prewencyjnej roli silnych wspólnot sąsiedzkich i nieformalnej kontroli (CPTED drugiej generacji G. Saville’a i G. Cleveland’a), a także zakładające negatywny wpływ widocznych w przestrzeni publicznej przejawów łamania norm społecznych na liczbę popełnianych przestępstw o większym ciężarze gatunkowym (tzw. teoria wybitych szyb J. Q. Wilsona i G. L. Kellinga). Pracę zamyka zawierająca ponad 80 pozycji piśmienniczych bibliografia, spośród których większość stanowią publikacje amerykańskie oraz brytyjskie.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBłachut, Janina - 127357 pl
dc.contributor.authorDudzik, Jakubpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerBłachut, Janina - 127357 pl
dc.contributor.reviewerBocheński, Maciejpl
dc.date.accessioned2021-10-20T21:33:39Z
dc.date.available2021-10-20T21:33:39Z
dc.date.submitted2021-09-27pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-145363-210202pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281147
dc.languagepolpl
dc.subject.encrime prevention, CPTED, defensible space, situational prevention, broken windows theory, cities, urbanization, safe environment, land use zoningpl
dc.subject.plprewencja kryminalna, CPTED, defensible space, prewencja sytuacyjna, teoria wybitych szyb, miasta, urbanizacja, bezpieczna przestrzeń, zagospodarowanie przestrzennepl
dc.titleRola przestrzeni w prewencji przestępczościpl
dc.title.alternativeEnvironment in Crime Preventionpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of "Environment in Crime Prevention" ("Rola przestrzeni w prewencji przestępczości") are the techniques and concepts of crime prevention based on the assumption that a crime as a phenomenon is inextricably linked with the environment in which it is committed. Some places are conducive to crime, while others, due to their characteristics, make committing a crime more difficult. By shaping the space, it is possible to make criminal activity too risky, unprofitable, or excessively costly, and, consequently, prevent it from being committed. Prevention strategies based on the assumptions presented above are called Crime Prevention Through Environmental Design (hereinafter: CPTED).The thesis is divided into three chapters. Chapter I describes crime as a social phenomenon, presents the characteristics and size of crime in Poland, and presents the problem of fear of crime. In addition, the phenomenon of the perceived security both in the country and in the place of residence, as well as the perceived risk of personal victimization among urban and rural residents are discussed.Chapter II covers the basis of considerations on crime prevention through environmental design: the urbanization process in Poland and around the world and the urban properties of Polish cities - the existing types of buildings, the dynamics of new apartments and the dominant forms of construction. The global phenomenon of crime concentration in cities, in specific districts, and even in specific address points within the city, which is extremely important from the point of view of CPTED, has been presented.Chapter III presents the development of the doctrine of crime prevention through environmental design, introducing the concepts of O. Newman, C. R. Jeffery, P. and P. Brantingham, J. Q. Wilson and G. L. Kelling, R. V. Clarke and P. Mayhew and others. The concepts described include, among others, theories focused on crime prevention through architectural and technical solutions (O. Newman's defensible space), concepts based on the preventive role of strong neighborhood communities and informal surveillance (second-generation CPTED by G. Saville and G. Cleveland), as well concepts assuming a negative impact of misdemeanor and incivilities visible in the public space on the number of crimes committed (broken windows theory by J. Q. Wilson and G. L. Kelling). The work ends with a bibliography with over 80 references, most of which are American and British.
dc.abstract.plpl
Tematem pracy magisterskiej pod tytułem Rola przestrzeni w prewencji przestępczości są techniki i koncepcje prewencji przestępczości opierające się na założeniu, że przestępstwo jako zjawisko nierozłącznie związane jest z przestrzenią, w której jest popełnione. Niektóre miejsca sprzyjają popełnianiu przestępstw, podczas gdy inne, dzięki swoim cechom, popełnienie czynu zabronionego utrudniają. Poprzez odpowiednie kształtowanie przestrzeni uczynić można dokonanie przestępstwa zbyt ryzykownym, nieopłacalnym, bądź okupionym nadmiernym wysiłkiem, w rezultacie zapobiegając jego popełnieniu. Strategie prewencji czerpiące z powyższych założeń nazywa się obecnie Crime Prevention Through Environmental Design (dalej jako: CPTED).Praca podzielona została na trzy rozdziały. W rozdziale I opisano przestępstwo jako zjawisko społeczne, przedstawiono charakterystykę i rozmiar przestępczości w Polsce oraz przybliżono problematykę strachu przed przestępczością. Ponadto, omówiono w zjawisko poczucia bezpieczeństwa kraju oraz w miejscu zamieszkania, a także postrzegane ryzyko osobistej wiktymizacji wśród mieszkańców miast i wsi.Rozdział II obejmuje tło rozważań o prewencji przestępczości przez kształtowanie przestrzeni: przybliżono proces urbanizacji w Polsce i na świecie, scharakteryzowano właściwości urbanistyczne polskich miast — występujące rodzaje zabudowy, dynamikę powstawania nowych mieszkań oraz dominujące formy budownictwa. Przedstawiono niezwykle istotne z punktu widzenia CPTED globalne zjawisko koncentracji przestępczości w miastach oraz w określonych dzielnicach, a nawet w określonych punktach adresowych w obrębie miasta.W rozdziale III przedstawiono rozwój doktryny prewencji przestępczości przez kształtowanie przestrzeni przybliżając założenia koncepcji O. Newmana, C. R. Jeffery’ego, P. i P. Brantinghamów, J. Q. Wilsona i G. L. Kellinga, R. V. Clarke’a i P. Mayhew i innych. Opisane koncepcje obejmują m. in. teorie skoncentrowane na zapobieganiu przestępczości poprzez rozwiązania architektoniczne i techniczne (defensible space O. Newmana), koncepcje bazujące na prewencyjnej roli silnych wspólnot sąsiedzkich i nieformalnej kontroli (CPTED drugiej generacji G. Saville’a i G. Cleveland’a), a także zakładające negatywny wpływ widocznych w przestrzeni publicznej przejawów łamania norm społecznych na liczbę popełnianych przestępstw o większym ciężarze gatunkowym (tzw. teoria wybitych szyb J. Q. Wilsona i G. L. Kellinga). Pracę zamyka zawierająca ponad 80 pozycji piśmienniczych bibliografia, spośród których większość stanowią publikacje amerykańskie oraz brytyjskie.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Błachut, Janina - 127357
dc.contributor.authorpl
Dudzik, Jakub
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Błachut, Janina - 127357
dc.contributor.reviewerpl
Bocheński, Maciej
dc.date.accessioned
2021-10-20T21:33:39Z
dc.date.available
2021-10-20T21:33:39Z
dc.date.submittedpl
2021-09-27
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-145363-210202
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281147
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
crime prevention, CPTED, defensible space, situational prevention, broken windows theory, cities, urbanization, safe environment, land use zoning
dc.subject.plpl
prewencja kryminalna, CPTED, defensible space, prewencja sytuacyjna, teoria wybitych szyb, miasta, urbanizacja, bezpieczna przestrzeń, zagospodarowanie przestrzenne
dc.titlepl
Rola przestrzeni w prewencji przestępczości
dc.title.alternativepl
Environment in Crime Prevention
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
102
Views per month
Views per city
Wroclaw
10
Poznan
8
Krakow
7
Gdansk
6
Katowice
5
Warsaw
5
Olsztyn
4
Duchnice
3
Rzeszów
3
Amsterdam
1

No access

No Thumbnail Available