Obligacje komunalne i Green Bonds jako narzędzie polityki miejskiej do finansowania walki ze smogiem

master
dc.abstract.enThe purpose of this thesis is to present alternative sources of financing for investments related toenvironmental protection by local government units. An attempt has been made to analyze currentlyavailable financial instruments and potential opportunities offered to local governments by thecapital market. The first chapter presents the problem of air pollution in Cracow and the ways inwhich the city is currently trying to solve this problem. The second chapter presents alternativesources of financing local government investments. Municipal bonds, income bonds, and public-private partnership were characterized. In the last section of the second chapter was presented theJESSICA Initiative which consists of return financing of municipal investments within theframework of funds from the European Union budget. The last chapter of work presents a newexternal financing instrument, namely Green Bonds, and opportunities which this financialinstrument offered for local governments.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest przedstawienie alternatywnych źródeł finansowania przez jednostkisamorządu terytorialnego inwestycji związanych z ochroną środowiska. Podjęta została próbaprzeanalizowania dostępnych obecnie instrumentów finansowych oraz potencjalnych możliwościjakie oferuje samorządom rynek kapitałowy. W rozdziale pierwszym został omówiony problemsmogu w Krakowie i sposoby w jakie miasto próbuje aktualnie rozwiązać ten problem. W drugimrozdziale przedstawiono alternatywne źródła finansowania inwestycji samorządowych.Scharakteryzowano obligacje komunalne, obligacje przychodowe oraz partnerstwo publiczno-prywatne. W ostatnim podrozdziale drugiego rozdziału przedstawiono także Inicjatywę JESSICA,która polega na finansowaniu zwrotnym inwestycji miejskich w ramach środków pochodzącychz budżetu Unii Europejskiej. W ostatnim rozdziale pracy przeanalizowany został nowy instrumentfinansowania zewnętrznego jakim jest Green Bonds oraz szanse jakie daje emisja zielonychobligacji dla samorządów.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorTrojak, Mariusz - 132421 pl
dc.contributor.authorCibor, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerTrojak, Mariusz - 132421 pl
dc.contributor.reviewerGancarczyk, Martapl
dc.date.accessioned2020-07-27T20:03:42Z
dc.date.available2020-07-27T20:03:42Z
dc.date.submitted2019-07-09pl
dc.fieldofstudyrachunkowość i zarządzanie finansamipl
dc.identifier.apddiploma-127626-177959pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231493
dc.languagepolpl
dc.subject.enair pollution - Green Bonds - municipal bonds - municipal governmentpl
dc.subject.plGreen Bonds – obligacje komunalne – samorząd miejski - zanieczyszczeniapowietrzapl
dc.titleObligacje komunalne i Green Bonds jako narzędzie polityki miejskiej do finansowania walki ze smogiempl
dc.title.alternativeMunicipal and Green Bonds as an urban policy tool to fight against air pollutionpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this thesis is to present alternative sources of financing for investments related toenvironmental protection by local government units. An attempt has been made to analyze currentlyavailable financial instruments and potential opportunities offered to local governments by thecapital market. The first chapter presents the problem of air pollution in Cracow and the ways inwhich the city is currently trying to solve this problem. The second chapter presents alternativesources of financing local government investments. Municipal bonds, income bonds, and public-private partnership were characterized. In the last section of the second chapter was presented theJESSICA Initiative which consists of return financing of municipal investments within theframework of funds from the European Union budget. The last chapter of work presents a newexternal financing instrument, namely Green Bonds, and opportunities which this financialinstrument offered for local governments.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest przedstawienie alternatywnych źródeł finansowania przez jednostkisamorządu terytorialnego inwestycji związanych z ochroną środowiska. Podjęta została próbaprzeanalizowania dostępnych obecnie instrumentów finansowych oraz potencjalnych możliwościjakie oferuje samorządom rynek kapitałowy. W rozdziale pierwszym został omówiony problemsmogu w Krakowie i sposoby w jakie miasto próbuje aktualnie rozwiązać ten problem. W drugimrozdziale przedstawiono alternatywne źródła finansowania inwestycji samorządowych.Scharakteryzowano obligacje komunalne, obligacje przychodowe oraz partnerstwo publiczno-prywatne. W ostatnim podrozdziale drugiego rozdziału przedstawiono także Inicjatywę JESSICA,która polega na finansowaniu zwrotnym inwestycji miejskich w ramach środków pochodzącychz budżetu Unii Europejskiej. W ostatnim rozdziale pracy przeanalizowany został nowy instrumentfinansowania zewnętrznego jakim jest Green Bonds oraz szanse jakie daje emisja zielonychobligacji dla samorządów.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Trojak, Mariusz - 132421
dc.contributor.authorpl
Cibor, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Trojak, Mariusz - 132421
dc.contributor.reviewerpl
Gancarczyk, Marta
dc.date.accessioned
2020-07-27T20:03:42Z
dc.date.available
2020-07-27T20:03:42Z
dc.date.submittedpl
2019-07-09
dc.fieldofstudypl
rachunkowość i zarządzanie finansami
dc.identifier.apdpl
diploma-127626-177959
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231493
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
air pollution - Green Bonds - municipal bonds - municipal government
dc.subject.plpl
Green Bonds – obligacje komunalne – samorząd miejski - zanieczyszczeniapowietrza
dc.titlepl
Obligacje komunalne i Green Bonds jako narzędzie polityki miejskiej do finansowania walki ze smogiem
dc.title.alternativepl
Municipal and Green Bonds as an urban policy tool to fight against air pollution
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
14
Views per month
Views per city
Kobyłka
3
Poznan
3
Warsaw
3
Wroclaw
2
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available