Charakterystyka lipofilowości metodą in vitro nowych inhibitorów melanogenezy w grupie pochodnych kwasu cynamonowego

master
dc.abstract.enWithin this research work, the lipophilicity was estimated with the use of the chromatographic method for 34 derivatives of cinnamic acid. The tested substances are potential melanogenesis inhibitors. Thin layer chromatography was performed on the reversed phase RP-18. The method is based on the separation of substances between the stationary phase (modified silica gel) and the mobile phase (methanol with a phosphate buffer). The parameter describing the lipophilic properties in this method is the RM0 coefficient.As part of the experimental work, the following was prepared:•test substances - samples were weighed and dissolved in methanol;•phosphate buffer;•mobile phases with 5 different methanol concentrations - 65%, 75%, 80%, 90%, 95%;•chromatographic plates by applying the solutions of the tested substances.On the basis of the developed chromatograms, the Rf values and further the values of RM parameter for all experimental conditions were calculated. The next step was to plot the graph of RM dependence on the concentration of methanol in the mobile phases for each tested compound.The experiment was performed in duplicate for each compound to ensure the reliability of the results and to exclude errors of various origins. The obtained functions RM = f (Cmethanol) show linearity and high correlation coefficients. The obtained functions of RM dependencies on the concentration of methanol in the mobile phase were extrapolated to the zero value of methanol, according to which RM0 values were obtained. The determined RM0 values for the tested compounds ranged from 1.06 to 3.82. On the basis of the conducted studies, it can be concluded that the tested compounds can be characterized by good penetration through subsequent layers of the skin after topical administration and successfully reach the place of action, i.e. the living layers of the epidermis.pl
dc.abstract.plW ramach niniejszej pracy o charakterze badawczym oszacowano lipofilowość przy pomocy metody chromatograficznej dla 34 pochodnych kwasu cynamonowego. Badane substancje są potencjalnymi inhibitorami melanogenezy. Chromatografia cienkowarstwowa wykonana została na odwróconych fazach RP-18. Metoda opiera się na rozdziale substancji między fazę stacjonarną (modyfikowany żel krzemionkowy) oraz fazę ruchomą (metanol w połączeniu z buforem fosforanowym). Parametrem opisującym właściwości lipofilowe jest w tej metodzie współczynnik RM0. W ramach prac eksperymentalnych przygotowano:•badane substancje – odważono próbki i rozpuszczono je w metanolu; •bufor fosforanowy;•fazy ruchome o 5 różnych stężeniach metanolu – 65%, 75%, 80%, 90%, 95%;•płytki chromatograficzne poprzez nałożenie na nie roztworów badanych substancji.Kolejno na podstawie rozwiniętych chromatogramów zostały obliczone wartości Rf oraz dalej wartości parametrów RM dla wszystkich warunków eksperymentalnych. Następnym etapem było wykonanie wykresów zależności RM od stężenia metanolu w układach rozwijających dla każdego badanego związku. Eksperyment był wykonywany w dwóch powtórzeniach dla każdego związku, aby zapewnić rzetelność wyników oraz wykluczyć błędy różnego pochodzenia. Uzyskane funkcje RM = f(Cmetanol) wykazują liniowość oraz wysokie współczynniki korelacji. Otrzymane zależności RM od stężenia metanolu w fazie mobilnej zostały ekstrapolowane do zerowej wartości metanolu, dzięki czemu otrzymano wartości RM0. Wyznaczone wartości RM0 dla badanych związków mieściły się w przedziale od 1,06 do 3,82. Na podstawie przeprowadzonych prac można wysunąć wnioski, że badane związki mogą charakteryzować się dobrym przenikaniem przez kolejne warstwy skóry po podaniu zewnętrznym i z powodzeniem docierać do miejsca działania tj. żywych warstw naskórka.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorGunia-Krzyżak, Agnieszka - 200092 pl
dc.contributor.authorKieca, Klaudiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerŻelaszczyk, Dorotapl
dc.contributor.reviewerGunia-Krzyżak, Agnieszka - 200092 pl
dc.date.accessioned2022-03-31T21:32:05Z
dc.date.available2022-03-31T21:32:05Z
dc.date.submitted2022-04-01pl
dc.fieldofstudyfarmacjapl
dc.identifier.apddiploma-146606-227392pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/289685
dc.languagepolpl
dc.subject.enLipophilicity, logP, RM0, melanogenesis inhibitors, cinnamic acid derivativespl
dc.subject.plLipofilowość, logP, RM0, inhibitory melanogenezy, pochodne kwasu cynamonowegopl
dc.titleCharakterystyka lipofilowości metodą in vitro nowych inhibitorów melanogenezy w grupie pochodnych kwasu cynamonowegopl
dc.title.alternativeCharacterization of lipophilicity by in vitro method of new melanogenesis inhibitors in the group of cinnamic acid derivativespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Within this research work, the lipophilicity was estimated with the use of the chromatographic method for 34 derivatives of cinnamic acid. The tested substances are potential melanogenesis inhibitors. Thin layer chromatography was performed on the reversed phase RP-18. The method is based on the separation of substances between the stationary phase (modified silica gel) and the mobile phase (methanol with a phosphate buffer). The parameter describing the lipophilic properties in this method is the RM0 coefficient.As part of the experimental work, the following was prepared:•test substances - samples were weighed and dissolved in methanol;•phosphate buffer;•mobile phases with 5 different methanol concentrations - 65%, 75%, 80%, 90%, 95%;•chromatographic plates by applying the solutions of the tested substances.On the basis of the developed chromatograms, the Rf values and further the values of RM parameter for all experimental conditions were calculated. The next step was to plot the graph of RM dependence on the concentration of methanol in the mobile phases for each tested compound.The experiment was performed in duplicate for each compound to ensure the reliability of the results and to exclude errors of various origins. The obtained functions RM = f (Cmethanol) show linearity and high correlation coefficients. The obtained functions of RM dependencies on the concentration of methanol in the mobile phase were extrapolated to the zero value of methanol, according to which RM0 values were obtained. The determined RM0 values for the tested compounds ranged from 1.06 to 3.82. On the basis of the conducted studies, it can be concluded that the tested compounds can be characterized by good penetration through subsequent layers of the skin after topical administration and successfully reach the place of action, i.e. the living layers of the epidermis.
dc.abstract.plpl
W ramach niniejszej pracy o charakterze badawczym oszacowano lipofilowość przy pomocy metody chromatograficznej dla 34 pochodnych kwasu cynamonowego. Badane substancje są potencjalnymi inhibitorami melanogenezy. Chromatografia cienkowarstwowa wykonana została na odwróconych fazach RP-18. Metoda opiera się na rozdziale substancji między fazę stacjonarną (modyfikowany żel krzemionkowy) oraz fazę ruchomą (metanol w połączeniu z buforem fosforanowym). Parametrem opisującym właściwości lipofilowe jest w tej metodzie współczynnik RM0. W ramach prac eksperymentalnych przygotowano:•badane substancje – odważono próbki i rozpuszczono je w metanolu; •bufor fosforanowy;•fazy ruchome o 5 różnych stężeniach metanolu – 65%, 75%, 80%, 90%, 95%;•płytki chromatograficzne poprzez nałożenie na nie roztworów badanych substancji.Kolejno na podstawie rozwiniętych chromatogramów zostały obliczone wartości Rf oraz dalej wartości parametrów RM dla wszystkich warunków eksperymentalnych. Następnym etapem było wykonanie wykresów zależności RM od stężenia metanolu w układach rozwijających dla każdego badanego związku. Eksperyment był wykonywany w dwóch powtórzeniach dla każdego związku, aby zapewnić rzetelność wyników oraz wykluczyć błędy różnego pochodzenia. Uzyskane funkcje RM = f(Cmetanol) wykazują liniowość oraz wysokie współczynniki korelacji. Otrzymane zależności RM od stężenia metanolu w fazie mobilnej zostały ekstrapolowane do zerowej wartości metanolu, dzięki czemu otrzymano wartości RM0. Wyznaczone wartości RM0 dla badanych związków mieściły się w przedziale od 1,06 do 3,82. Na podstawie przeprowadzonych prac można wysunąć wnioski, że badane związki mogą charakteryzować się dobrym przenikaniem przez kolejne warstwy skóry po podaniu zewnętrznym i z powodzeniem docierać do miejsca działania tj. żywych warstw naskórka.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Gunia-Krzyżak, Agnieszka - 200092
dc.contributor.authorpl
Kieca, Klaudia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Żelaszczyk, Dorota
dc.contributor.reviewerpl
Gunia-Krzyżak, Agnieszka - 200092
dc.date.accessioned
2022-03-31T21:32:05Z
dc.date.available
2022-03-31T21:32:05Z
dc.date.submittedpl
2022-04-01
dc.fieldofstudypl
farmacja
dc.identifier.apdpl
diploma-146606-227392
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/289685
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Lipophilicity, logP, RM0, melanogenesis inhibitors, cinnamic acid derivatives
dc.subject.plpl
Lipofilowość, logP, RM0, inhibitory melanogenezy, pochodne kwasu cynamonowego
dc.titlepl
Charakterystyka lipofilowości metodą in vitro nowych inhibitorów melanogenezy w grupie pochodnych kwasu cynamonowego
dc.title.alternativepl
Characterization of lipophilicity by in vitro method of new melanogenesis inhibitors in the group of cinnamic acid derivatives
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
14
Views per month
Views per city
Krakow
2
Skarzysko-Kamienna
2
Wroclaw
2
Bobrek
1
Dublin
1
Gdansk
1
Koszalin
1
Malczyce
1
Szczecin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available
Collections