Prawnokarne aspekty odpowiedzialności administratorów danych osobowych w Internecie.

master
dc.abstract.enThe main aim of this paper is analysis of criminal liability of data controllers in the context of the role they play in processing personal data. The paper answers the question in which situations there may be some special obligations, related to providing safety of personal data, placed upon data controllers and to what extent the luck of their fulfilment may result in breaking provisions of criminal law. The analysis of criminal law legislation is presented in the broader normative context, considering relation between criminal law regulations and regulations of other areas of law. The author gives special consideration to the influence of technological advancement, its challenges, as well as new legislative solutions and the way they affect the protection of personal data. Current legal regulations were assessed in terms of their effectiveness, proportionality and purposefulness in protecting privacy of individuals.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest analiza odpowiedzialności prawnokarnej administratorów danych w kontekście ich roli związanej z przetwarzaniem danych osobowych. Ma ona odpowiedzieć na pytanie, w jakich sytuacjach na tych podmiotach, z racji wykonywanych przez nie czynności, mogą ciążyć szczególne obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa danych osobowych oraz w jakim zakresie ich niedopełnienie skutkuje naruszeniem przepisów prawa karnego. Analiza prawnokarnych przepisów została przy tym dokonana w szerszym kontekście normatywnym, przy uwzględnieniu relacji regulacji prawa karnego oraz innych gałęzi prawa. Rozważania zostały przeprowadzone ze szczególnym uwzględnieniem postępującego rozwoju technologicznego, związanych z nim wyzwań oraz nowych rozwiązań legislacyjnych. Przy ocenie adekwatności aktualnych przepisów wzięto pod uwagę ich skuteczność, proporcjonalność oraz celowość w ochronie prywatności jednostek.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKardas, Piotr - 128658 pl
dc.contributor.authorMincewicz-Podrecka, Weronikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerKardas, Piotr - 128658 pl
dc.contributor.reviewerWróbel, Włodzimierz - 132790 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T20:51:11Z
dc.date.available2020-07-27T20:51:11Z
dc.date.submitted2018-10-29pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-128456-176523pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232220
dc.languagepolpl
dc.subject.endata controller, personal data, privacy, GDPR, criminal law, new technologies law, cybercrimepl
dc.subject.pladministrator danych, dane osobowe, prywatność, RODO, prawo karne, prawo nowych technologii, cyberprzestępczośćpl
dc.titlePrawnokarne aspekty odpowiedzialności administratorów danych osobowych w Internecie.pl
dc.title.alternativeCriminal liability of personal data controllers.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main aim of this paper is analysis of criminal liability of data controllers in the context of the role they play in processing personal data. The paper answers the question in which situations there may be some special obligations, related to providing safety of personal data, placed upon data controllers and to what extent the luck of their fulfilment may result in breaking provisions of criminal law. The analysis of criminal law legislation is presented in the broader normative context, considering relation between criminal law regulations and regulations of other areas of law. The author gives special consideration to the influence of technological advancement, its challenges, as well as new legislative solutions and the way they affect the protection of personal data. Current legal regulations were assessed in terms of their effectiveness, proportionality and purposefulness in protecting privacy of individuals.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest analiza odpowiedzialności prawnokarnej administratorów danych w kontekście ich roli związanej z przetwarzaniem danych osobowych. Ma ona odpowiedzieć na pytanie, w jakich sytuacjach na tych podmiotach, z racji wykonywanych przez nie czynności, mogą ciążyć szczególne obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa danych osobowych oraz w jakim zakresie ich niedopełnienie skutkuje naruszeniem przepisów prawa karnego. Analiza prawnokarnych przepisów została przy tym dokonana w szerszym kontekście normatywnym, przy uwzględnieniu relacji regulacji prawa karnego oraz innych gałęzi prawa. Rozważania zostały przeprowadzone ze szczególnym uwzględnieniem postępującego rozwoju technologicznego, związanych z nim wyzwań oraz nowych rozwiązań legislacyjnych. Przy ocenie adekwatności aktualnych przepisów wzięto pod uwagę ich skuteczność, proporcjonalność oraz celowość w ochronie prywatności jednostek.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kardas, Piotr - 128658
dc.contributor.authorpl
Mincewicz-Podrecka, Weronika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Kardas, Piotr - 128658
dc.contributor.reviewerpl
Wróbel, Włodzimierz - 132790
dc.date.accessioned
2020-07-27T20:51:11Z
dc.date.available
2020-07-27T20:51:11Z
dc.date.submittedpl
2018-10-29
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-128456-176523
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232220
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
data controller, personal data, privacy, GDPR, criminal law, new technologies law, cybercrime
dc.subject.plpl
administrator danych, dane osobowe, prywatność, RODO, prawo karne, prawo nowych technologii, cyberprzestępczość
dc.titlepl
Prawnokarne aspekty odpowiedzialności administratorów danych osobowych w Internecie.
dc.title.alternativepl
Criminal liability of personal data controllers.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Wroclaw
3
Ashburn
1
Dublin
1
Kliniska Wielkie
1
Manchester
1
Montreal
1
Radom
1
Tokyo
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available