Analiza słownictwa potocznego stosowanego w opisywaniu wybranych problemów skórnych przez mieszkańców województwa zachodniopomorskiego

master
dc.abstract.enProfessional and correct communication between medical staff and the patient gives the opportunity to increase as well as improve the effectiveness of treatment and to provide appropriate help by a doctor. Unfortunately, inefficiency in communication between medical staff and the patient is observed, which may be caused by cultural differences and specific of a language. Aim: The aim of the study was to analyze a colloquial vocabulary used in describing selected skin problems by the inhabitants of the West Pomeranian Voivodeship. Material and methods: The survey was conducted among high school students of the Upper-Secondary School Complex in Chojna and among people working in the Municipal Office in Stargard. The survey used colloquial vocabulary describing skin lesions. The colloquial vocabulary used by respondents (terms that did not appear in the Great Medical Dictionary and Dermatological Lexicon). Results: 140 high school students aged 16-20 and 100 people working in the Stargard City Hall aged 18-69 took part in the study. According to the declared answers, 51% of high school students and 81% of working people struggled with skin changes or skin problems at any time of their life. The occurrence of acne (open comedones) at the time of completing the questionnaire was reported by 21% of high school students and 10% of working people, and pustules of 24% of high school students and 4% of working people. The occurrence of open comedones, „ever in life”, was reported by 29% of high school students 25% of working people, while the presence of pustules was reported by 51% of high school students and 34% of working people. Examples of colloquial vocabulary used in reference to open comedones by high school students were "wągry", which could be translated into English as "blackheads", "chrostki" ("zits") or "trądzik różyczkowaty" ("rubella-like acne" - possibly a twisted version of "trądzik różowaty", i.e. acne rosacea), while working people used terms like "dziury" ("holes"), "kropki na twarzy" ("dots on the face"), or "zapchane pory" ("clogged pores"). Among colloquial vocabulary used for pustules by high school students were "pryszcz ropny" ("purulent pimple"), "syf" ("syph") and by working people, "bubble" ("wheal"), "wysięk" ("exsudate") or "zgrubienie" ("thickening").Conclusions: The vocabulary used in the description of skin problems by West Pomeranian high school students is dominated by colloquial vocabulary not included in medical dictionaries, most often "pimple". In the vocabulary of working people, technical terms slightly prevail, but the most commonly used word is "pimple". High school students use the Internet more often as a source of information about skin problems, while working people more often choose to talk to a doctor. A study using acne efflorescence photographs shows that the most common acne eruptions in high school students are pustules, which were experienced by 5 out of 10 people, and among the working people inflammatory papules, which were suffered by 4 out of 10 people. Most people with acne lesions cannot name them correctly.pl
dc.abstract.plProfesjonalna i prawidłowa komunikacja pomiędzy osobami związanymi ze środowiskiem medycznym a pacjentem daje możliwość zwiększenia i poprawienia skuteczności leczenia oraz udzielenia odpowiedniej pomocy przez lekarza. Niestety, coraz częściej obserwuje się brak efektywności w porozumieniu między personelem medycznym a pacjentem, co może być spowodowane różnicami kulturowymi, a w szczególności językiem. Celem niniejszej pracy była analiza słownictwa potocznego stosowanego w opisywaniu wybranych problemów skórnych przez mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Materiał i metody: Badania ankietowe zostały przeprowadzone wśród licealistów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie oraz wśród osób pracujących w Urzędzie Miejskim w Stargardzie. Ankieta dotyczyła słownictwa potocznego używanego w celu opisywania zmian skórnych. Przeanalizowano użyte przez respondentów słownictwo potoczne (terminy, które nie wystąpiły w Wielkim Słowniku Medycznym i Leksykonie Dermatologicznym). Wyniki: W badaniu wzięło udział 140 licealistów w wieku od 16–20 lat i 100 osób pracujących w Urzędzie Miasta Stargard w wieku od 18–69 lat. Według deklarowanych odpowiedzi, ze zmianami lub problemami skórnymi kiedykolwiek w życiu zmagało się 51% ankietowanych licealistów i 81% osób pracujących. Występowanie zmiany trądzikowej (zaskórniki otwarte) w chwili wypełniania kwestionariusza ankiety „teraz” zgłosiło 21% licealistów i 10% osób pracujących, a krosty 24% licealistów oraz 4% osób pracujących. Występowanie zaskórników otwartych „kiedykolwiek w życiu” zgłosiło 29% ankietowanych licealistów i 25% osób pracujących, natomiast występowanie krosty zgłosiło 51% licealistów i 34% osób pracujących. Przykładowym słownictwem potocznym używanym do nazewnictwa zaskórników otwartych wśród licealistów były „wągry”, „chrostki” lub „trądzik różyczkowaty”, natomiast wśród osób pracujących „dziury”, „kropki na twarzy” lub „zapchane pory”. Słownictwem potocznym użytym do nazewnictwa krosty przez licealistów było na przykład „pryszcz ropny”, „syf”, a przez osoby pracujące „bąbel”, „wysięk” lub „zgrubienie”. Wnioski: W słownictwie stosowanym w opisie problemów skórnych przez zachodniopomorskich licealistów dominuje słownictwo potoczne nie uwzględnione w słownikach medycznych, najczęściej „pryszcz”. W słownictwie osób pracujących nieznacznie przeważają terminy fachowe, jednak najczęściej używanym słowem także jest „pryszcz”. Licealiści częściej korzystają z Internetu jako źródła informacji na temat problemów skórnych, natomiast osoby pracujące częściej wybierają rozmowę z lekarzem. Badanie z zastosowaniem fotografii wykwitów trądzikowych pokazuje, że dominującymi wykwitami trądzikowymi u licealistów są krosty, których doznało 5 na 10 osób, a wśród osób pracujących grudki zapalne, których doznało 4 na 10 osób. Większość osób ze zmianami trądzikowymi nie potrafi ich prawidłowo nazwać.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorŚpiewak, Radosław - 133637 pl
dc.contributor.authorKlisowska, Alicjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerŚpiewak, Radosław - 133637 pl
dc.contributor.reviewerNiewęgłowska, Magdalenapl
dc.date.accessioned2020-07-27T21:35:10Z
dc.date.available2020-07-27T21:35:10Z
dc.date.submitted2019-10-18pl
dc.fieldofstudykosmetologiapl
dc.identifier.apddiploma-129453-250351pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232901
dc.languagepolpl
dc.subject.enskin problems, colloquial vocabulary, acne lesions, acne, skin lesionspl
dc.subject.plproblemy skórne, słownictwo potoczne, zmiany trądzikowe, trądzik, zmiany skórnepl
dc.titleAnaliza słownictwa potocznego stosowanego w opisywaniu wybranych problemów skórnych przez mieszkańców województwa zachodniopomorskiegopl
dc.title.alternativeAnalysis of colloquial vocabulary used in description of selected skin problems by residents of the West Pomeranian Voivodeshippl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Professional and correct communication between medical staff and the patient gives the opportunity to increase as well as improve the effectiveness of treatment and to provide appropriate help by a doctor. Unfortunately, inefficiency in communication between medical staff and the patient is observed, which may be caused by cultural differences and specific of a language. Aim: The aim of the study was to analyze a colloquial vocabulary used in describing selected skin problems by the inhabitants of the West Pomeranian Voivodeship. Material and methods: The survey was conducted among high school students of the Upper-Secondary School Complex in Chojna and among people working in the Municipal Office in Stargard. The survey used colloquial vocabulary describing skin lesions. The colloquial vocabulary used by respondents (terms that did not appear in the Great Medical Dictionary and Dermatological Lexicon). Results: 140 high school students aged 16-20 and 100 people working in the Stargard City Hall aged 18-69 took part in the study. According to the declared answers, 51% of high school students and 81% of working people struggled with skin changes or skin problems at any time of their life. The occurrence of acne (open comedones) at the time of completing the questionnaire was reported by 21% of high school students and 10% of working people, and pustules of 24% of high school students and 4% of working people. The occurrence of open comedones, „ever in life”, was reported by 29% of high school students 25% of working people, while the presence of pustules was reported by 51% of high school students and 34% of working people. Examples of colloquial vocabulary used in reference to open comedones by high school students were "wągry", which could be translated into English as "blackheads", "chrostki" ("zits") or "trądzik różyczkowaty" ("rubella-like acne" - possibly a twisted version of "trądzik różowaty", i.e. acne rosacea), while working people used terms like "dziury" ("holes"), "kropki na twarzy" ("dots on the face"), or "zapchane pory" ("clogged pores"). Among colloquial vocabulary used for pustules by high school students were "pryszcz ropny" ("purulent pimple"), "syf" ("syph") and by working people, "bubble" ("wheal"), "wysięk" ("exsudate") or "zgrubienie" ("thickening").Conclusions: The vocabulary used in the description of skin problems by West Pomeranian high school students is dominated by colloquial vocabulary not included in medical dictionaries, most often "pimple". In the vocabulary of working people, technical terms slightly prevail, but the most commonly used word is "pimple". High school students use the Internet more often as a source of information about skin problems, while working people more often choose to talk to a doctor. A study using acne efflorescence photographs shows that the most common acne eruptions in high school students are pustules, which were experienced by 5 out of 10 people, and among the working people inflammatory papules, which were suffered by 4 out of 10 people. Most people with acne lesions cannot name them correctly.
dc.abstract.plpl
Profesjonalna i prawidłowa komunikacja pomiędzy osobami związanymi ze środowiskiem medycznym a pacjentem daje możliwość zwiększenia i poprawienia skuteczności leczenia oraz udzielenia odpowiedniej pomocy przez lekarza. Niestety, coraz częściej obserwuje się brak efektywności w porozumieniu między personelem medycznym a pacjentem, co może być spowodowane różnicami kulturowymi, a w szczególności językiem. Celem niniejszej pracy była analiza słownictwa potocznego stosowanego w opisywaniu wybranych problemów skórnych przez mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Materiał i metody: Badania ankietowe zostały przeprowadzone wśród licealistów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie oraz wśród osób pracujących w Urzędzie Miejskim w Stargardzie. Ankieta dotyczyła słownictwa potocznego używanego w celu opisywania zmian skórnych. Przeanalizowano użyte przez respondentów słownictwo potoczne (terminy, które nie wystąpiły w Wielkim Słowniku Medycznym i Leksykonie Dermatologicznym). Wyniki: W badaniu wzięło udział 140 licealistów w wieku od 16–20 lat i 100 osób pracujących w Urzędzie Miasta Stargard w wieku od 18–69 lat. Według deklarowanych odpowiedzi, ze zmianami lub problemami skórnymi kiedykolwiek w życiu zmagało się 51% ankietowanych licealistów i 81% osób pracujących. Występowanie zmiany trądzikowej (zaskórniki otwarte) w chwili wypełniania kwestionariusza ankiety „teraz” zgłosiło 21% licealistów i 10% osób pracujących, a krosty 24% licealistów oraz 4% osób pracujących. Występowanie zaskórników otwartych „kiedykolwiek w życiu” zgłosiło 29% ankietowanych licealistów i 25% osób pracujących, natomiast występowanie krosty zgłosiło 51% licealistów i 34% osób pracujących. Przykładowym słownictwem potocznym używanym do nazewnictwa zaskórników otwartych wśród licealistów były „wągry”, „chrostki” lub „trądzik różyczkowaty”, natomiast wśród osób pracujących „dziury”, „kropki na twarzy” lub „zapchane pory”. Słownictwem potocznym użytym do nazewnictwa krosty przez licealistów było na przykład „pryszcz ropny”, „syf”, a przez osoby pracujące „bąbel”, „wysięk” lub „zgrubienie”. Wnioski: W słownictwie stosowanym w opisie problemów skórnych przez zachodniopomorskich licealistów dominuje słownictwo potoczne nie uwzględnione w słownikach medycznych, najczęściej „pryszcz”. W słownictwie osób pracujących nieznacznie przeważają terminy fachowe, jednak najczęściej używanym słowem także jest „pryszcz”. Licealiści częściej korzystają z Internetu jako źródła informacji na temat problemów skórnych, natomiast osoby pracujące częściej wybierają rozmowę z lekarzem. Badanie z zastosowaniem fotografii wykwitów trądzikowych pokazuje, że dominującymi wykwitami trądzikowymi u licealistów są krosty, których doznało 5 na 10 osób, a wśród osób pracujących grudki zapalne, których doznało 4 na 10 osób. Większość osób ze zmianami trądzikowymi nie potrafi ich prawidłowo nazwać.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Śpiewak, Radosław - 133637
dc.contributor.authorpl
Klisowska, Alicja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Śpiewak, Radosław - 133637
dc.contributor.reviewerpl
Niewęgłowska, Magdalena
dc.date.accessioned
2020-07-27T21:35:10Z
dc.date.available
2020-07-27T21:35:10Z
dc.date.submittedpl
2019-10-18
dc.fieldofstudypl
kosmetologia
dc.identifier.apdpl
diploma-129453-250351
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232901
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
skin problems, colloquial vocabulary, acne lesions, acne, skin lesions
dc.subject.plpl
problemy skórne, słownictwo potoczne, zmiany trądzikowe, trądzik, zmiany skórne
dc.titlepl
Analiza słownictwa potocznego stosowanego w opisywaniu wybranych problemów skórnych przez mieszkańców województwa zachodniopomorskiego
dc.title.alternativepl
Analysis of colloquial vocabulary used in description of selected skin problems by residents of the West Pomeranian Voivodeship
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
Lodz
1

No access

No Thumbnail Available