Pozycja i rola Polski w euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa

master
dc.abstract.enThe purpose of this paper is to discuss issues related to the position and role of Poland in the Euro-Atlantic security system. In particular, the analysis has been subjected to Polish activity in the North Atlantic Treaty Organization and the Common Security and Defense Policy of the European Union. The main question refers to the Polish position in the Euro-Atlantic system. What role does Poland play in this system? Is Poland strong enough to occupy a position which allows to set the directions of international policy? Or is it passive and dependent on world powers in its foreign policy? Considerations, supported by a deep analysis of the literature, lead to the conclusion that the position of Poland in the Euro-Atlantic security system has definitely increased, but its role is still not significant.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest omówienie problematyki związanej z pozycją i rolą Polski w systemie euroatlantyckim. W szczególności, analizie poddana została aktywność Polski w Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego oraz we Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej. Podstawowe pytanie odnosi się do pozycji Polski w systemie euroatlantyckim. Jaką Polska pełni rolę w tym systemie? Czy jest na tyle silnym państwem, aby zająć pozycję, umożliwiającą wyznaczanie kierunków polityki międzynarodowej? Czy w swej polityce zagranicznej jest bierna i zależna od światowych mocarstw? Rozważania, poparte głęboka analizą literatury, prowadzą do wniosku, że pozycja Polski w systemie euroatlantyckim zdecydowanie polepszyła się, jednak jej rola wciąż nie jest znacząca.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWęc, Janusz - 132584 pl
dc.contributor.authorDryja, Dagmarapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerNitszke, Agnieszka - 160145 pl
dc.contributor.reviewerWęc, Janusz - 132584 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T03:20:28Z
dc.date.available2020-07-27T03:20:28Z
dc.date.submitted2016-10-04pl
dc.fieldofstudybezpieczeństwo narodowepl
dc.identifier.apddiploma-110546-199908pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216537
dc.languagepolpl
dc.subject.enEuro-Atlantic security system, North Atlantic Treaty Organization, Common Security and Defense Policy of the European Union, Poland, international position of the statepl
dc.subject.plEuroatlantycki system bezpieczeństwa, Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego, Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej, Polska, międzynarodowa pozycja państwapl
dc.titlePozycja i rola Polski w euroatlantyckim systemie bezpieczeństwapl
dc.title.alternativeThe position and role of Poland in the Euro-Atlantic security systempl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this paper is to discuss issues related to the position and role of Poland in the Euro-Atlantic security system. In particular, the analysis has been subjected to Polish activity in the North Atlantic Treaty Organization and the Common Security and Defense Policy of the European Union. The main question refers to the Polish position in the Euro-Atlantic system. What role does Poland play in this system? Is Poland strong enough to occupy a position which allows to set the directions of international policy? Or is it passive and dependent on world powers in its foreign policy? Considerations, supported by a deep analysis of the literature, lead to the conclusion that the position of Poland in the Euro-Atlantic security system has definitely increased, but its role is still not significant.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest omówienie problematyki związanej z pozycją i rolą Polski w systemie euroatlantyckim. W szczególności, analizie poddana została aktywność Polski w Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego oraz we Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej. Podstawowe pytanie odnosi się do pozycji Polski w systemie euroatlantyckim. Jaką Polska pełni rolę w tym systemie? Czy jest na tyle silnym państwem, aby zająć pozycję, umożliwiającą wyznaczanie kierunków polityki międzynarodowej? Czy w swej polityce zagranicznej jest bierna i zależna od światowych mocarstw? Rozważania, poparte głęboka analizą literatury, prowadzą do wniosku, że pozycja Polski w systemie euroatlantyckim zdecydowanie polepszyła się, jednak jej rola wciąż nie jest znacząca.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Węc, Janusz - 132584
dc.contributor.authorpl
Dryja, Dagmara
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Nitszke, Agnieszka - 160145
dc.contributor.reviewerpl
Węc, Janusz - 132584
dc.date.accessioned
2020-07-27T03:20:28Z
dc.date.available
2020-07-27T03:20:28Z
dc.date.submittedpl
2016-10-04
dc.fieldofstudypl
bezpieczeństwo narodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-110546-199908
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216537
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Euro-Atlantic security system, North Atlantic Treaty Organization, Common Security and Defense Policy of the European Union, Poland, international position of the state
dc.subject.plpl
Euroatlantycki system bezpieczeństwa, Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego, Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej, Polska, międzynarodowa pozycja państwa
dc.titlepl
Pozycja i rola Polski w euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa
dc.title.alternativepl
The position and role of Poland in the Euro-Atlantic security system
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Piotrowka
3
Dublin
2
Wroclaw
2
Brussels
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available