Kulturowe uwarunkowania w reklamach. Studium przypadku firmy Heineken.

master
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDorczak, Roman - 127750 pl
dc.contributor.authorOleś, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSzopa, Andrzej - 132249 pl
dc.contributor.reviewerDorczak, Roman - 127750 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T04:27:45Z
dc.date.available2020-07-25T04:27:45Z
dc.date.submitted2014-10-24pl
dc.fieldofstudyzarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimipl
dc.identifier.apddiploma-90784-110898pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199027
dc.titleKulturowe uwarunkowania w reklamach. Studium przypadku firmy Heineken.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Dorczak, Roman - 127750
dc.contributor.authorpl
Oleś, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Szopa, Andrzej - 132249
dc.contributor.reviewerpl
Dorczak, Roman - 127750
dc.date.accessioned
2020-07-25T04:27:45Z
dc.date.available
2020-07-25T04:27:45Z
dc.date.submittedpl
2014-10-24
dc.fieldofstudypl
zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi
dc.identifier.apdpl
diploma-90784-110898
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199027
dc.titlepl
Kulturowe uwarunkowania w reklamach. Studium przypadku firmy Heineken.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
14
Views per month
Views per city
Chandler
2
Des Moines
2
Wroclaw
2
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available