Znaczenie mediów w kształtowaniu myślenia o świecie, w oparciu o koncepcję Modelu Sądu Refleksyjnego P. King i K. Kitchener

master
dc.abstract.enCarried out the following study was to test which strategies cognitive reflective thinking used by adults, people with higher education, while talking to media topics (the list of topics related to social, political and scientific ). The foundation of the research was to build on the Reflective Judgment Model by Patricia King and Karen Kitchener (King and Kitchener , 1994; 2002 ; King , 1990), and the use of semi - structured interview (Reflective Judgment Interview [ RJI ]) (1994 ). Tested 20 people (8 women, 12 men). The result summarizing the group invest for the second stage of quasi- reflective thinking. Unlike expected, the group did not speak in the characteristics for the highest stage.pl
dc.abstract.plPrzeprowadzone poniższe badanie miało na celu sprawdzenie, jakimi strategiami poznawczymi myślenia refleksyjnego posługują się dorośli ludzie z wykształceniem wyższym, podczas rozmów na tematy medialne ( lista tematów dotyczyła spraw społecznych, politycznych i naukowych). Fundamentem badań był Model Sądu Refleksyjnego Patrici King i Karen Kitchener (King, Kitchener, 1994; 2002; King, 1990) i wykorzystanie semiustrukturyzowanego wywiadu (Reflective Judgement Interview [RJI]) (1994). Przebadano 20 osób (8 kobiet, 12 mężczyzn), wykształcenie wyższe i wiek dorosły były kryterium doboru grupy. Wynik podsumowujący całą grupę lokuje badanych w II stadium czyli myślenie quasi refleksyjnego. Inaczej niż zakładano, grupa nie posługuje się cechami charakterystycznymi dla najwyższego stadiumpl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKubicka, Dorota - 129610 pl
dc.contributor.authorOrawiec, Izabelapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerKubicka, Dorota - 129610 pl
dc.contributor.reviewerKołodziejczyk, Anna - 129028 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T03:37:42Z
dc.date.available2020-07-27T03:37:42Z
dc.date.submitted2016-10-20pl
dc.fieldofstudypsychologiapl
dc.identifier.apddiploma-110841-128802pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216804
dc.languagepolpl
dc.subject.enReflective Judgment Model, Reflective Judgement Interview, reflective thinking, stages of thinking, media, media coveragepl
dc.subject.plModel Sądu Refleksyjnego, semiustrukturytzowany wywiad, myślenie refleksyjne, stadia myślenia, media, przekaz medialnypl
dc.titleZnaczenie mediów w kształtowaniu myślenia o świecie, w oparciu o koncepcję Modelu Sądu Refleksyjnego P. King i K. Kitchenerpl
dc.title.alternativeMeaning of media in constructing thinking about the world, based on the concept Reflective Judgment Model by P. King and K. Kitchenerpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Carried out the following study was to test which strategies cognitive reflective thinking used by adults, people with higher education, while talking to media topics (the list of topics related to social, political and scientific ). The foundation of the research was to build on the Reflective Judgment Model by Patricia King and Karen Kitchener (King and Kitchener , 1994; 2002 ; King , 1990), and the use of semi - structured interview (Reflective Judgment Interview [ RJI ]) (1994 ). Tested 20 people (8 women, 12 men). The result summarizing the group invest for the second stage of quasi- reflective thinking. Unlike expected, the group did not speak in the characteristics for the highest stage.
dc.abstract.plpl
Przeprowadzone poniższe badanie miało na celu sprawdzenie, jakimi strategiami poznawczymi myślenia refleksyjnego posługują się dorośli ludzie z wykształceniem wyższym, podczas rozmów na tematy medialne ( lista tematów dotyczyła spraw społecznych, politycznych i naukowych). Fundamentem badań był Model Sądu Refleksyjnego Patrici King i Karen Kitchener (King, Kitchener, 1994; 2002; King, 1990) i wykorzystanie semiustrukturyzowanego wywiadu (Reflective Judgement Interview [RJI]) (1994). Przebadano 20 osób (8 kobiet, 12 mężczyzn), wykształcenie wyższe i wiek dorosły były kryterium doboru grupy. Wynik podsumowujący całą grupę lokuje badanych w II stadium czyli myślenie quasi refleksyjnego. Inaczej niż zakładano, grupa nie posługuje się cechami charakterystycznymi dla najwyższego stadium
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kubicka, Dorota - 129610
dc.contributor.authorpl
Orawiec, Izabela
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Kubicka, Dorota - 129610
dc.contributor.reviewerpl
Kołodziejczyk, Anna - 129028
dc.date.accessioned
2020-07-27T03:37:42Z
dc.date.available
2020-07-27T03:37:42Z
dc.date.submittedpl
2016-10-20
dc.fieldofstudypl
psychologia
dc.identifier.apdpl
diploma-110841-128802
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216804
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Reflective Judgment Model, Reflective Judgement Interview, reflective thinking, stages of thinking, media, media coverage
dc.subject.plpl
Model Sądu Refleksyjnego, semiustrukturytzowany wywiad, myślenie refleksyjne, stadia myślenia, media, przekaz medialny
dc.titlepl
Znaczenie mediów w kształtowaniu myślenia o świecie, w oparciu o koncepcję Modelu Sądu Refleksyjnego P. King i K. Kitchener
dc.title.alternativepl
Meaning of media in constructing thinking about the world, based on the concept Reflective Judgment Model by P. King and K. Kitchener
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2

No access

No Thumbnail Available