Wpływ transportu na krajowy rynek ubezpieczeń w latach 2011-2021

master
dc.abstract.enThis work focuses on the analysis of the impact of macroeconomic conditions on the functioning of the transport insurance market within the selected M.A.T. insurance group. The main purpose of the work is to show the relationship between the selected macroeconomic factor (transport GDP) and the aggregated gross written premium due to domestic insurance companies for providing insurance cover in the event of various, most often adverse, random events and their effects (realization of transport risk), which are usually beyond the influence of legal person covered by insurance. The work uses economic and financial data published by the Central Statistical Office and the Polish Financial Supervision Authority, which ultimately allowed to estimate the significance of the impact of GDP on the amount of premiums due under concluded insurance contracts. The conclusions from the research indicate the existence of a positive relationship between the results of insurance activity (income from premiums collected) and the development of the transport industry.pl
dc.abstract.plPrzedmiotowa praca koncentruje uwagę na analizie wpływu uwarunkowań makroekonomicznych na funkcjonowania rynku ubezpieczeń transportowych w ramach wybranej grupy ubezpieczeń M.A.T. Głównym celem pracy jest wykazanie zależności pomiędzy wybranym czynnikiem makroekonomicznym (PKB transportowym) a zagregowaną składką przypisaną brutto należną krajowym zakładom ubezpieczeń za zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej na wypadek różnych, najczęściej niekorzystnych zdarzeń losowych i ich skutków (realizacji ryzyka transportowego), które z reguły pozostają poza wpływem osoby prawnej objętej ubezpieczeniem. W pracy wykorzystano dane ekonomiczno-finansowe publikowane przez GUS oraz KNF, co docelowo pozwoliło na oszacowanie istotności wpływu PKB na wysokość należnych składek z tytułu zawartych umów ubezpieczenia. Wnioski z badań wskazują na występowanie dodatniej zależności pomiędzy wynikami działalności ubezpieczeniowej (przychodami z tytułu pobranych składek) a rozwojem branży transportowej.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJarzębiński, Marek - 128485 pl
dc.contributor.authorCiężadło, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerŁasak, Piotr - 174451 pl
dc.contributor.reviewerJarzębiński, Marek - 128485 pl
dc.date.accessioned2023-12-11T21:31:30Z
dc.date.available2023-12-11T21:31:30Z
dc.date.submitted2023-10-23pl
dc.fieldofstudyrachunkowość i zarządzanie finansamipl
dc.identifier.apddiploma-140670-265617pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/324287
dc.languagepolpl
dc.subject.enGross Domestic Product – gross premium – risk group – transport insurance – transport riskpl
dc.subject.plgrupa ryzyka – produkt krajowy brutto – ryzyko transportowe – składka brutto – ubezpieczenia transportowepl
dc.titleWpływ transportu na krajowy rynek ubezpieczeń w latach 2011-2021pl
dc.title.alternativeImpact of transport on the national insurance market in the years 2011-2021pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work focuses on the analysis of the impact of macroeconomic conditions on the functioning of the transport insurance market within the selected M.A.T. insurance group. The main purpose of the work is to show the relationship between the selected macroeconomic factor (transport GDP) and the aggregated gross written premium due to domestic insurance companies for providing insurance cover in the event of various, most often adverse, random events and their effects (realization of transport risk), which are usually beyond the influence of legal person covered by insurance. The work uses economic and financial data published by the Central Statistical Office and the Polish Financial Supervision Authority, which ultimately allowed to estimate the significance of the impact of GDP on the amount of premiums due under concluded insurance contracts. The conclusions from the research indicate the existence of a positive relationship between the results of insurance activity (income from premiums collected) and the development of the transport industry.
dc.abstract.plpl
Przedmiotowa praca koncentruje uwagę na analizie wpływu uwarunkowań makroekonomicznych na funkcjonowania rynku ubezpieczeń transportowych w ramach wybranej grupy ubezpieczeń M.A.T. Głównym celem pracy jest wykazanie zależności pomiędzy wybranym czynnikiem makroekonomicznym (PKB transportowym) a zagregowaną składką przypisaną brutto należną krajowym zakładom ubezpieczeń za zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej na wypadek różnych, najczęściej niekorzystnych zdarzeń losowych i ich skutków (realizacji ryzyka transportowego), które z reguły pozostają poza wpływem osoby prawnej objętej ubezpieczeniem. W pracy wykorzystano dane ekonomiczno-finansowe publikowane przez GUS oraz KNF, co docelowo pozwoliło na oszacowanie istotności wpływu PKB na wysokość należnych składek z tytułu zawartych umów ubezpieczenia. Wnioski z badań wskazują na występowanie dodatniej zależności pomiędzy wynikami działalności ubezpieczeniowej (przychodami z tytułu pobranych składek) a rozwojem branży transportowej.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Jarzębiński, Marek - 128485
dc.contributor.authorpl
Ciężadło, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Łasak, Piotr - 174451
dc.contributor.reviewerpl
Jarzębiński, Marek - 128485
dc.date.accessioned
2023-12-11T21:31:30Z
dc.date.available
2023-12-11T21:31:30Z
dc.date.submittedpl
2023-10-23
dc.fieldofstudypl
rachunkowość i zarządzanie finansami
dc.identifier.apdpl
diploma-140670-265617
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/324287
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Gross Domestic Product – gross premium – risk group – transport insurance – transport risk
dc.subject.plpl
grupa ryzyka – produkt krajowy brutto – ryzyko transportowe – składka brutto – ubezpieczenia transportowe
dc.titlepl
Wpływ transportu na krajowy rynek ubezpieczeń w latach 2011-2021
dc.title.alternativepl
Impact of transport on the national insurance market in the years 2011-2021
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
Sosnowiec
1

No access

No Thumbnail Available
Collections