Rodzaj rekomendacji a ocena autorytetu epistemicznego osób duchownych

master
dc.abstract.enThe aim of this study was to achieve the active recommendation bias (ARB) by using active recommendation in 3 variants (positive / negative / none) and to examine the impact of the type of recommendation used on the assessment of epistemic authority (EA) of priest. The aim of the work was also to check to what extent moderators: the needs of cognitive closure (NFC), right-wing authoritarianism (RWA) and social dominance orientation (SDO) moderate the relationship between the type of recommendation used and EA. The participants of the presented study were randomly assigned to one of three recommendations scenario. The analysis of the results did not show the assumed effect of ARB. The study did not show the impact of NFC, SDO and RWA moderators on EA and the type of recommendations.pl
dc.abstract.plCelem pracy było wywołanie efektu aktywnej rekomendacji (ARB) poprzez użycie rekomendacji w 3 wariantach (pozytywna/negatywna/brak) oraz zbadanie, jaki wpływ na ocenę autorytetu epistemicznego (EA) księdza ma rodzaj wykorzystanej rekomendacji. Kolejnym celem było sprawdzenie, jak moderatory: potrzeba domknięcia poznawczego (NFC), prawicowy autorytaryzm (RWA) i orientacja na dominację społeczną (SDO) moderują związek wykorzystanej rekomendacji i EA. EA jest rozumiany jako źródło informacji, uznane za wystarczająco wiarygodne, gdyż stanowi podstawę sądów jednostki (Kruglanski, 1989). W badaniu założono, iż wystąpi ARB a osoby badane, najniżej ocenią EA duchownego w wariancie braku rekomendacji a wysoko, w warunku rekomendacji pozytywnej i negatywnej. ARB polega na ocenie autorytetu jako bardziej kompetentnego, gdy rekomenduje on aktywne działanie (Bar-Tal, Stasiuk, Maksymiuk, 2013). Założono również, iż osoby charakteryzujące się wysokim NFC (zamknięte poznawczo) wyżej ocenią EA duchownego w warunku rekomendacji negatywnej (mniej złożony przekaz). Kolejno założono, iż osoby charakteryzujące się wysokim poziomem RWA (zmotywowane do obrony porządku, przed grupami postrzeganymi jako zagrażające) i wysokim SDO (wspierają grupy na szczycie hierarchii) ocenią wyżej EA osoby duchownej, w warunku rekomendacji negatywnej (przedstawia uchodźców jako potencjalne zagrożenie) niż rekomendacji pozytywnej (nawołuje o aktywną pomoc). Analiza wyników nie wykazała zakładanego ARB. Nie wykazano również wpływu moderatorów NFC, SDO, RWA na EA i rodzaj rekomendacji.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKossowska, Małgorzata - 129191 pl
dc.contributor.authorCieśla, Maciejpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerKossowska, Małgorzata - 129191 pl
dc.contributor.reviewerSekerdej, Maciej - 186235 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T04:11:38Z
dc.date.available2020-07-28T04:11:38Z
dc.date.submitted2019-09-23pl
dc.fieldofstudypsychologiapl
dc.identifier.apddiploma-137063-163845pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/238893
dc.languagepolpl
dc.subject.enactive recommendation bias – epistemic authority – recommendation – need for closure – right-wing authoritarianism – social dominance orientationpl
dc.subject.plefekt aktywnej rekomendacji – autorytet epistemiczny – rodzaj rekomendacji – potrzeba domknięcia poznawczego – prawicowy autorytaryzm – orientacja na dominacje społecznąpl
dc.titleRodzaj rekomendacji a ocena autorytetu epistemicznego osób duchownychpl
dc.title.alternativeType of recommendation and assessment of epistemic authority of priestspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this study was to achieve the active recommendation bias (ARB) by using active recommendation in 3 variants (positive / negative / none) and to examine the impact of the type of recommendation used on the assessment of epistemic authority (EA) of priest. The aim of the work was also to check to what extent moderators: the needs of cognitive closure (NFC), right-wing authoritarianism (RWA) and social dominance orientation (SDO) moderate the relationship between the type of recommendation used and EA. The participants of the presented study were randomly assigned to one of three recommendations scenario. The analysis of the results did not show the assumed effect of ARB. The study did not show the impact of NFC, SDO and RWA moderators on EA and the type of recommendations.
dc.abstract.plpl
Celem pracy było wywołanie efektu aktywnej rekomendacji (ARB) poprzez użycie rekomendacji w 3 wariantach (pozytywna/negatywna/brak) oraz zbadanie, jaki wpływ na ocenę autorytetu epistemicznego (EA) księdza ma rodzaj wykorzystanej rekomendacji. Kolejnym celem było sprawdzenie, jak moderatory: potrzeba domknięcia poznawczego (NFC), prawicowy autorytaryzm (RWA) i orientacja na dominację społeczną (SDO) moderują związek wykorzystanej rekomendacji i EA. EA jest rozumiany jako źródło informacji, uznane za wystarczająco wiarygodne, gdyż stanowi podstawę sądów jednostki (Kruglanski, 1989). W badaniu założono, iż wystąpi ARB a osoby badane, najniżej ocenią EA duchownego w wariancie braku rekomendacji a wysoko, w warunku rekomendacji pozytywnej i negatywnej. ARB polega na ocenie autorytetu jako bardziej kompetentnego, gdy rekomenduje on aktywne działanie (Bar-Tal, Stasiuk, Maksymiuk, 2013). Założono również, iż osoby charakteryzujące się wysokim NFC (zamknięte poznawczo) wyżej ocenią EA duchownego w warunku rekomendacji negatywnej (mniej złożony przekaz). Kolejno założono, iż osoby charakteryzujące się wysokim poziomem RWA (zmotywowane do obrony porządku, przed grupami postrzeganymi jako zagrażające) i wysokim SDO (wspierają grupy na szczycie hierarchii) ocenią wyżej EA osoby duchownej, w warunku rekomendacji negatywnej (przedstawia uchodźców jako potencjalne zagrożenie) niż rekomendacji pozytywnej (nawołuje o aktywną pomoc). Analiza wyników nie wykazała zakładanego ARB. Nie wykazano również wpływu moderatorów NFC, SDO, RWA na EA i rodzaj rekomendacji.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kossowska, Małgorzata - 129191
dc.contributor.authorpl
Cieśla, Maciej
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Kossowska, Małgorzata - 129191
dc.contributor.reviewerpl
Sekerdej, Maciej - 186235
dc.date.accessioned
2020-07-28T04:11:38Z
dc.date.available
2020-07-28T04:11:38Z
dc.date.submittedpl
2019-09-23
dc.fieldofstudypl
psychologia
dc.identifier.apdpl
diploma-137063-163845
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/238893
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
active recommendation bias – epistemic authority – recommendation – need for closure – right-wing authoritarianism – social dominance orientation
dc.subject.plpl
efekt aktywnej rekomendacji – autorytet epistemiczny – rodzaj rekomendacji – potrzeba domknięcia poznawczego – prawicowy autorytaryzm – orientacja na dominacje społeczną
dc.titlepl
Rodzaj rekomendacji a ocena autorytetu epistemicznego osób duchownych
dc.title.alternativepl
Type of recommendation and assessment of epistemic authority of priests
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
19
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Zielona Góra
4
Poznan
3
Wroclaw
3
Dublin
1
Gdynia
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available