Zastosowanie dyskretnych układów dynamicznych do wyboru strategii osłonowej dla instrumentów pochodnych

licenciate
dc.abstract.enIn this work we tested hedging strategies for derivatives in one-- and two--dimensional case focusing on the Black--Scholes strategy. No transaction costs and constant volatility have been assumed. We received a good agreement between analytical and numerical results, obtained by Monte Carlo methods. It has been shown that the result of Black--Scholes strategy is deterministic in the limit of infinitely frequent transactions and independent of market trends and correlations between stocks. Black--Scholes strategy has been compared with ,,stop--loss'' strategy, and also with naked and covered positions.pl
dc.abstract.plW pracy przetestowano strategie osłonowe dla instrumentów pochodnych w przypadku jedno-- i dwuwymiarowym z głównym naciskiem na strategię Blacka--Scholesa. Założono brak kosztów transakcji i stały w czasie parametr zmienności. Uzyskano wysoką zgodność między wynikami analitycznymi i numerycznymi, otrzymanymi metodami Monte Carlo. Pokazano, że wynik strategii Blacka--Scholesa jest deterministyczny w granicy nieskończenie częstych transakcji oraz niezależny od trendów rynkowych i korelacji między akcjami. Strategia Blacka--Scholesa została porównana ze strategiami pokrytą i niepokrytą oraz ze strategią ,,wszystko albo nic''.pl
dc.affiliationWydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanejpl
dc.contributor.advisorBurda, Zdzisław - 127492 pl
dc.contributor.authorStępień, Jacekpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFAISpl
dc.contributor.reviewerNowak, Maciej - 131031 pl
dc.contributor.reviewerBurda, Zdzisław - 127492 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T16:40:19Z
dc.date.available2020-07-24T16:40:19Z
dc.date.submitted2013-06-28pl
dc.fieldofstudyfizyka teoretycznapl
dc.identifier.apddiploma-75302-126132pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/188099
dc.languagepolpl
dc.subject.enBlack-Scholes model, Monte Carlopl
dc.subject.plmodel Blacka-Scholesa, Monte Carlopl
dc.titleZastosowanie dyskretnych układów dynamicznych do wyboru strategii osłonowej dla instrumentów pochodnychpl
dc.title.alternativeThe application od discrete dynamical systems to choose hedging strategy for derivatives.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In this work we tested hedging strategies for derivatives in one-- and two--dimensional case focusing on the Black--Scholes strategy. No transaction costs and constant volatility have been assumed. We received a good agreement between analytical and numerical results, obtained by Monte Carlo methods. It has been shown that the result of Black--Scholes strategy is deterministic in the limit of infinitely frequent transactions and independent of market trends and correlations between stocks. Black--Scholes strategy has been compared with ,,stop--loss'' strategy, and also with naked and covered positions.
dc.abstract.plpl
W pracy przetestowano strategie osłonowe dla instrumentów pochodnych w przypadku jedno-- i dwuwymiarowym z głównym naciskiem na strategię Blacka--Scholesa. Założono brak kosztów transakcji i stały w czasie parametr zmienności. Uzyskano wysoką zgodność między wynikami analitycznymi i numerycznymi, otrzymanymi metodami Monte Carlo. Pokazano, że wynik strategii Blacka--Scholesa jest deterministyczny w granicy nieskończenie częstych transakcji oraz niezależny od trendów rynkowych i korelacji między akcjami. Strategia Blacka--Scholesa została porównana ze strategiami pokrytą i niepokrytą oraz ze strategią ,,wszystko albo nic''.
dc.affiliationpl
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
dc.contributor.advisorpl
Burda, Zdzisław - 127492
dc.contributor.authorpl
Stępień, Jacek
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFAIS
dc.contributor.reviewerpl
Nowak, Maciej - 131031
dc.contributor.reviewerpl
Burda, Zdzisław - 127492
dc.date.accessioned
2020-07-24T16:40:19Z
dc.date.available
2020-07-24T16:40:19Z
dc.date.submittedpl
2013-06-28
dc.fieldofstudypl
fizyka teoretyczna
dc.identifier.apdpl
diploma-75302-126132
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/188099
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Black-Scholes model, Monte Carlo
dc.subject.plpl
model Blacka-Scholesa, Monte Carlo
dc.titlepl
Zastosowanie dyskretnych układów dynamicznych do wyboru strategii osłonowej dla instrumentów pochodnych
dc.title.alternativepl
The application od discrete dynamical systems to choose hedging strategy for derivatives.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Dublin
4
Wroclaw
2

No access

No Thumbnail Available