Metody leczenia jadłowstrętu psychicznego u młodzieży

licenciate
dc.abstract.enAnorexia nervosa in adolescents create an important medical and social problem. Disorder with chronic nature, characterized by frequent relapses, expressing the quantity and quality of food restriction and consequently somatic, endocrine and metabolic complications. The multifactorial etiology, which is a combination of individual differences, biological and environmental conditions, determines the course of the disease. The therapy is long lasting, requiring specialized mental health care and including the nutritional treatment and also family and individual psychotherapy. The aim of the study was analysis of the current state of research on the treatment of adolescent anorexia nervosa, based on a review of available literature. Based on the analysis of literature showed, that the proposed programmes of eating disorders treatment are extremely diverse and to a great extent depend on the approach and ways of understanding predominant in a given therapeutic unit of the mechanisms underlying the difficulties. Conclusions from the available evidence suggests, that earlier diagnosed disorder provides an opportunity to better prognosis and the possibility of the more effective treatment and the therapy requires the intervention of the interdisciplinary team and cooperation with the family.pl
dc.abstract.plJadłowstręt psychiczny u młodzieży stanowi istotny problem medyczny i społeczny. Zaburzenie o przewlekłym charakterze cechujące się wysoką nawrotowością, wyrażające się ilościowym i jakościowym ograniczeniem pokarmów, a w konsekwencji powikłaniami somatycznymi, endokrynnymi i metabolicznymi. Wieloczynnikowa etiologia, będąca kombinacją uwarunkowań osobniczych, biologicznych i środowiskowych, warunkuje przebieg choroby. Terapia jest długotrwała, wymagająca specjalistycznej opieki psychiatrycznej i obejmuje leczenie żywieniowe, a także psychoterapię rodzinną i indywidualną. Celem pracy była analiza aktualnego stanu badań, dotyczących metod leczenia jadłowstrętu psychicznego u młodzieży, w oparciu o przegląd dostępnej literatury. Na podstawie analizy piśmiennictwa naukowego wykazano, że proponowane programy leczenia zaburzeń odżywiania są bardzo zróżnicowane i w dużym stopniu zależą od podejścia i sposobu rozumienia mechanizmów leżących u podstaw trudności dominujących w danej jednostce leczniczej. Wnioski płynące z dostępnych badań wskazują, że wczesne zdiagnozowanie zaburzenia daje pacjentowi szansę na lepsze rokowanie i możliwość skuteczniejszego leczenia, a terapia wymaga interwencji zespołu interdyscyplinarnego oraz współpracy z rodziną.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorWojtas, Katarzyna - 133813 pl
dc.contributor.authorKuta, Martapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerWojtas, Katarzyna - 133813 pl
dc.contributor.reviewerCepuch, Grażyna - 128978 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T15:33:04Z
dc.date.available2020-07-24T15:33:04Z
dc.date.submitted2013-07-09pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-74215-126259pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/187057
dc.languagepolpl
dc.subject.enanorexia nervosa, adolescence, treatmentpl
dc.subject.pljadłowstręt psychiczny, wiek młodzieńczy, leczeniepl
dc.titleMetody leczenia jadłowstrętu psychicznego u młodzieżypl
dc.title.alternativeTreatment methods of anorexia nervosa in adolescentspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Anorexia nervosa in adolescents create an important medical and social problem. Disorder with chronic nature, characterized by frequent relapses, expressing the quantity and quality of food restriction and consequently somatic, endocrine and metabolic complications. The multifactorial etiology, which is a combination of individual differences, biological and environmental conditions, determines the course of the disease. The therapy is long lasting, requiring specialized mental health care and including the nutritional treatment and also family and individual psychotherapy. The aim of the study was analysis of the current state of research on the treatment of adolescent anorexia nervosa, based on a review of available literature. Based on the analysis of literature showed, that the proposed programmes of eating disorders treatment are extremely diverse and to a great extent depend on the approach and ways of understanding predominant in a given therapeutic unit of the mechanisms underlying the difficulties. Conclusions from the available evidence suggests, that earlier diagnosed disorder provides an opportunity to better prognosis and the possibility of the more effective treatment and the therapy requires the intervention of the interdisciplinary team and cooperation with the family.
dc.abstract.plpl
Jadłowstręt psychiczny u młodzieży stanowi istotny problem medyczny i społeczny. Zaburzenie o przewlekłym charakterze cechujące się wysoką nawrotowością, wyrażające się ilościowym i jakościowym ograniczeniem pokarmów, a w konsekwencji powikłaniami somatycznymi, endokrynnymi i metabolicznymi. Wieloczynnikowa etiologia, będąca kombinacją uwarunkowań osobniczych, biologicznych i środowiskowych, warunkuje przebieg choroby. Terapia jest długotrwała, wymagająca specjalistycznej opieki psychiatrycznej i obejmuje leczenie żywieniowe, a także psychoterapię rodzinną i indywidualną. Celem pracy była analiza aktualnego stanu badań, dotyczących metod leczenia jadłowstrętu psychicznego u młodzieży, w oparciu o przegląd dostępnej literatury. Na podstawie analizy piśmiennictwa naukowego wykazano, że proponowane programy leczenia zaburzeń odżywiania są bardzo zróżnicowane i w dużym stopniu zależą od podejścia i sposobu rozumienia mechanizmów leżących u podstaw trudności dominujących w danej jednostce leczniczej. Wnioski płynące z dostępnych badań wskazują, że wczesne zdiagnozowanie zaburzenia daje pacjentowi szansę na lepsze rokowanie i możliwość skuteczniejszego leczenia, a terapia wymaga interwencji zespołu interdyscyplinarnego oraz współpracy z rodziną.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Wojtas, Katarzyna - 133813
dc.contributor.authorpl
Kuta, Marta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Wojtas, Katarzyna - 133813
dc.contributor.reviewerpl
Cepuch, Grażyna - 128978
dc.date.accessioned
2020-07-24T15:33:04Z
dc.date.available
2020-07-24T15:33:04Z
dc.date.submittedpl
2013-07-09
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-74215-126259
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/187057
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
anorexia nervosa, adolescence, treatment
dc.subject.plpl
jadłowstręt psychiczny, wiek młodzieńczy, leczenie
dc.titlepl
Metody leczenia jadłowstrętu psychicznego u młodzieży
dc.title.alternativepl
Treatment methods of anorexia nervosa in adolescents
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
20
Views per month
Views per city
Gora Kalwaria
3
Białogard
2
Krakow
2
Wroclaw
2
Bolszewo
1
Dublin
1
Katowice
1
Kielce
1
Poznan
1
Tehov
1

No access

No Thumbnail Available