Teachers' Response to Errors in Written English.

master
dc.abstract.otherIt is obvious that teachers should correct errors in their students’ compositions as this issue has often been investigated. That is why this paper looks at error correction from quite a different perspective and it describes some theories concerning error correction in writing and error feedback. It presents some features and sources of errors in general and gives some recommendations how to respond to student writing properly. Corder’s five steps of Error Analysis are described carefully and some ways of correcting different errors are suggested as well. This thesis also describes problems with error feedback that both teachers and learners may encounter. The study described in this thesis was carried out to ascertain teachers’ perceptions and practices as well as students’ beliefs and preferences concerning error feedback. It investigated the present situation regarding error correction in different types of Polish schools: primary school, lower secondary school and secondary school. Data were gathered in three different ways. Teachers were given the questionnaire and the error correction task to complete and students were given the questionnaire to fill in. The results revealed that the most popular and preferred by both teachers and students is the comprehensive error feedback; however, the strategies used differ from school to school. Teachers usually use marking codes, which do not consist of a wide range of symbols. Moreover, these symbols, in all cases, are in Polish. The study also showed that both in teachers’ and learners’ opinion, the responsibility for error correction lies with teachers.pl
dc.abstract.plTo oczywiste, że nauczyciele powinni poprawiać błędy w wypracowaniach swoich uczniów i wiele badań zostało juz przeprowadzonych w tym obszarze. Dlatego też niniejsza praca podejmuje temat poprawy błędów z trochę innej perspektywy i opisuje teorie dotyczące poprawy błędów i reakcji na nie. W pracy tej przedstawione zostały cechy charakterystyczne i źródła błędów oraz rady dla nauczycieli dotyczące właściwej reakcji na błędy w wypracowaniach. Opisano również pięć kroków Analizy Błędów (Error Analysis) według Cordera i zasugerowano rozmaite sposoby poprawiania różnego typu błędów. W pracy tej opisano też problemy, jakie zarówno nauczyciele, jak i uczniowie mogą napotkać w nauce pisania w języku obcym. W części praktycznej opisano badanie, które zostało przeprowadzone w celu ustalenia, jakie reakcje nauczycieli na błędy są najczęstsze w polskich szkołach oraz jakie są potrzeby i wymagania uczniów w tym zakresie. Zbadano obecną sytuację w różnych typach szkół w Polsce: szkole podstawowej, gimnazjum i szkole średniej. Dane były gromadzone na trzy różne sposoby. Nauczyciele wypełnili ankiety i poprawili błędy w przykładowym wypracowaniu, a wśród uczniów przeprowadzono ankietę. Okazało się, że najbardziej popularną i ulubioną reakcją i dla uczniów i dla nauczycieli jest dokładna poprawa wszystkich błędów w wypracowaniach. Jednakże, techniki poprawy błędów były odmienne w różnych typach szkół. Nauczyciele zazwyczaj używają symboli w poprawie wypracowań swoich uczniów, ale symbole te nie są zbyt zróżnicowane. Co więcej, są one w języku polskim. Badanie również pokazało, że w opinii zarówno nauczycieli, jak i uczniów odpowiedzialność za poprawę błędów leży po stronie nauczycieli.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.contributor.advisorWitalisz, Ewa - 132659 pl
dc.contributor.authorStruzik, Ewelinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerMańczak-Wohlfeld, Elżbieta - 102700 pl
dc.contributor.reviewerWitalisz, Ewa - 132659 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T18:33:11Z
dc.date.available2020-07-14T18:33:11Z
dc.date.submitted2011-06-30pl
dc.fieldofstudyfilologia angielskapl
dc.identifier.apddiploma-55194-121199pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170061
dc.subject.othererrors in writing error feedbackpl
dc.subject.plbłędy w języku pisanym\nreakcja na błędypl
dc.titleTeachers' Response to Errors in Written English.pl
dc.title.alternativeReakcja nauczycieli na błędy w języku angielskim pisanympl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.otherpl
It is obvious that teachers should correct errors in their students’ compositions as this issue has often been investigated. That is why this paper looks at error correction from quite a different perspective and it describes some theories concerning error correction in writing and error feedback. It presents some features and sources of errors in general and gives some recommendations how to respond to student writing properly. Corder’s five steps of Error Analysis are described carefully and some ways of correcting different errors are suggested as well. This thesis also describes problems with error feedback that both teachers and learners may encounter. The study described in this thesis was carried out to ascertain teachers’ perceptions and practices as well as students’ beliefs and preferences concerning error feedback. It investigated the present situation regarding error correction in different types of Polish schools: primary school, lower secondary school and secondary school. Data were gathered in three different ways. Teachers were given the questionnaire and the error correction task to complete and students were given the questionnaire to fill in. The results revealed that the most popular and preferred by both teachers and students is the comprehensive error feedback; however, the strategies used differ from school to school. Teachers usually use marking codes, which do not consist of a wide range of symbols. Moreover, these symbols, in all cases, are in Polish. The study also showed that both in teachers’ and learners’ opinion, the responsibility for error correction lies with teachers.
dc.abstract.plpl
To oczywiste, że nauczyciele powinni poprawiać błędy w wypracowaniach swoich uczniów i wiele badań zostało juz przeprowadzonych w tym obszarze. Dlatego też niniejsza praca podejmuje temat poprawy błędów z trochę innej perspektywy i opisuje teorie dotyczące poprawy błędów i reakcji na nie. W pracy tej przedstawione zostały cechy charakterystyczne i źródła błędów oraz rady dla nauczycieli dotyczące właściwej reakcji na błędy w wypracowaniach. Opisano również pięć kroków Analizy Błędów (Error Analysis) według Cordera i zasugerowano rozmaite sposoby poprawiania różnego typu błędów. W pracy tej opisano też problemy, jakie zarówno nauczyciele, jak i uczniowie mogą napotkać w nauce pisania w języku obcym. W części praktycznej opisano badanie, które zostało przeprowadzone w celu ustalenia, jakie reakcje nauczycieli na błędy są najczęstsze w polskich szkołach oraz jakie są potrzeby i wymagania uczniów w tym zakresie. Zbadano obecną sytuację w różnych typach szkół w Polsce: szkole podstawowej, gimnazjum i szkole średniej. Dane były gromadzone na trzy różne sposoby. Nauczyciele wypełnili ankiety i poprawili błędy w przykładowym wypracowaniu, a wśród uczniów przeprowadzono ankietę. Okazało się, że najbardziej popularną i ulubioną reakcją i dla uczniów i dla nauczycieli jest dokładna poprawa wszystkich błędów w wypracowaniach. Jednakże, techniki poprawy błędów były odmienne w różnych typach szkół. Nauczyciele zazwyczaj używają symboli w poprawie wypracowań swoich uczniów, ale symbole te nie są zbyt zróżnicowane. Co więcej, są one w języku polskim. Badanie również pokazało, że w opinii zarówno nauczycieli, jak i uczniów odpowiedzialność za poprawę błędów leży po stronie nauczycieli.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.contributor.advisorpl
Witalisz, Ewa - 132659
dc.contributor.authorpl
Struzik, Ewelina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Mańczak-Wohlfeld, Elżbieta - 102700
dc.contributor.reviewerpl
Witalisz, Ewa - 132659
dc.date.accessioned
2020-07-14T18:33:11Z
dc.date.available
2020-07-14T18:33:11Z
dc.date.submittedpl
2011-06-30
dc.fieldofstudypl
filologia angielska
dc.identifier.apdpl
diploma-55194-121199
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170061
dc.subject.otherpl
errors in writing error feedback
dc.subject.plpl
błędy w języku pisanym\nreakcja na błędy
dc.titlepl
Teachers' Response to Errors in Written English.
dc.title.alternativepl
Reakcja nauczycieli na błędy w języku angielskim pisanym
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Dublin
2
Gdansk
2
Wroclaw
2
Słupsk
1

No access

No Thumbnail Available