Analiza morfologii czaszki Metoposaurus krasiejowensis przy użyciu narzędzi GIS

master
dc.abstract.enMetoposaurus krasiejowensis is the species of large labirynthodont amphibian from Late-Triassic deposits from Krasiejów, Upper Silesia, Poland. In this paper, the ornamentation of the skull specimen was examined. Tests were conducted using GIS tools, which proven to be precise method in examination of skull surface. It was possible by treating the skull surface as a kind of surface area. Result analusis shown that the examines skull belonged to the mature specimen living in an area with small periodic water reservoirs with increased temperature and is characterized by dense ornamentation consisting of many polygons.pl
dc.abstract.plMetoposaurus krasiejowensis to gatunek dużego płaza labiryntodonta z poźnotriasowych utworów Krasiejowa na Górnym Śląsku w Polsce. W niniejszej pracy została zbadana ornamentacja okazu czaszki tego gatunku. Badania zostały przeprowadzone przy użyciu narzędzi GIS, które okazały się dokładną metodą przy badaniu powierzchni czaszki. Możliwe to było dziękipotraktowaniu powierzchni czaszki jako swoistej powierzchni terenu. Na podstawie analizy wyników wywnioskowano, że badana czaszka należy do dorosłego osobnika żyjącego w obszarze z małymi okresowymi zbiornikami wody o podwyższonej temperaturze i charakteryzuje się gęstą ornamentacją zbudowaną z licznych poligonów.pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorKędzierski, Mariusz - 100582 pl
dc.contributor.authorKnapik, Wojciechpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerKędzierski, Mariusz - 100582 pl
dc.contributor.reviewerKołodziej, Bogusław - 129014 pl
dc.date.accessioned2022-10-14T21:33:48Z
dc.date.available2022-10-14T21:33:48Z
dc.date.submitted2022-10-14pl
dc.fieldofstudygeologiapl
dc.identifier.apddiploma-151149-226342pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/301637
dc.languagepolpl
dc.subject.enMetoposaurus, GIS, Krasiejów, Carnian, bone-bearing horizons, Labirynthodontia, temnospondylipl
dc.subject.plMetoposaurus, GIS, Krasiejów, karnik, horyzonty kościonośne, labiryntodonty, temnospondylepl
dc.titleAnaliza morfologii czaszki Metoposaurus krasiejowensis przy użyciu narzędzi GISpl
dc.title.alternativeAnalysis of skull morphology of Metoposaurus krasiejowensis using GIS toolspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Metoposaurus krasiejowensis is the species of large labirynthodont amphibian from Late-Triassic deposits from Krasiejów, Upper Silesia, Poland. In this paper, the ornamentation of the skull specimen was examined. Tests were conducted using GIS tools, which proven to be precise method in examination of skull surface. It was possible by treating the skull surface as a kind of surface area. Result analusis shown that the examines skull belonged to the mature specimen living in an area with small periodic water reservoirs with increased temperature and is characterized by dense ornamentation consisting of many polygons.
dc.abstract.plpl
Metoposaurus krasiejowensis to gatunek dużego płaza labiryntodonta z poźnotriasowych utworów Krasiejowa na Górnym Śląsku w Polsce. W niniejszej pracy została zbadana ornamentacja okazu czaszki tego gatunku. Badania zostały przeprowadzone przy użyciu narzędzi GIS, które okazały się dokładną metodą przy badaniu powierzchni czaszki. Możliwe to było dziękipotraktowaniu powierzchni czaszki jako swoistej powierzchni terenu. Na podstawie analizy wyników wywnioskowano, że badana czaszka należy do dorosłego osobnika żyjącego w obszarze z małymi okresowymi zbiornikami wody o podwyższonej temperaturze i charakteryzuje się gęstą ornamentacją zbudowaną z licznych poligonów.
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Kędzierski, Mariusz - 100582
dc.contributor.authorpl
Knapik, Wojciech
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Kędzierski, Mariusz - 100582
dc.contributor.reviewerpl
Kołodziej, Bogusław - 129014
dc.date.accessioned
2022-10-14T21:33:48Z
dc.date.available
2022-10-14T21:33:48Z
dc.date.submittedpl
2022-10-14
dc.fieldofstudypl
geologia
dc.identifier.apdpl
diploma-151149-226342
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/301637
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Metoposaurus, GIS, Krasiejów, Carnian, bone-bearing horizons, Labirynthodontia, temnospondyli
dc.subject.plpl
Metoposaurus, GIS, Krasiejów, karnik, horyzonty kościonośne, labiryntodonty, temnospondyle
dc.titlepl
Analiza morfologii czaszki Metoposaurus krasiejowensis przy użyciu narzędzi GIS
dc.title.alternativepl
Analysis of skull morphology of Metoposaurus krasiejowensis using GIS tools
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Krakow
6
Wroclaw
1

No access

No Thumbnail Available
Collections