Pokolenie stanowią ci, którzy w młodości próbowali razem pisać – o dramaturgii filomackiej w latach 1817-1819 na wybranych przykładach

licenciate
dc.abstract.enIn this thesis paper „Generation are those who tried to write together in their youth – about Philomaths dramaturgy in the years 1817-1819 on selected examples” , I try to characterize the generation of Philomaths on the basis of their dramas, interest in theatre and theoretical papers. I focus on the initial period of the Society's activity in the years 1817-1819, which is often called the golden period. After Alina Kowalczykowa, I paraphrase, Wilhelm Dithley's statement: "generations are those who read the same books in their youth" and formulate a similar conclusion: generations are those, who in their youth, wrote (or tried to write) the same, in the same way, about the same things.The work has a historical-literary character. I focus on the issues in the history and poetics of drama, as well as the sociology of literature, taking into account the categories of the literary generation. The subject of this work is not the evaluation or categorization of the Philomath's works, but, above all, the search for common elements in their playwriting, as well as traces of generational experience.In the analytical part, I focus on individual Philomath works: Tomasz Zan's student crotophile Gryczane pierożki (1817), its continuation Dodatek do Cwibaka by Adam Mickiewicz (1817) and the crotophile Apollo po kolędzie by Jan Czeczot (1819); lyrical scenes: the original Safo by Jan Czeczot (1819) and the translation of Alcyona by Jan Sobolewski (1819), and finally a rehearsal of the opera Małgorzata z Zembocin by Jan Czeczot.Among the theoretical literary texts, I include the Safo’s review written by Józef Jeżowski and the review of Małgorzata z Zembocina written by Adam Mickiewicz, which are an interesting commentary on the dramatic work of the Philomaths.In the above dramatic and theoretical texts, I try to find elements common to the generation of Philomaths: independence tendencies, evidences of the common reading and theatrical experiences, a strong sense of community and expressions of closeness of the Society.pl
dc.abstract.plW niniejszej pracy „Pokolenie stanowią ci, którzy w młodości próbowali razem pisać – o dramaturgii filomackiej w latach 1817-1819 na wybranych przykładach” podejmuję próbę stworzenia charakterystyki pokolenia Filomatów na podstawie ich twórczości dramatycznej, zainteresowań teatrem oraz prac teoretycznych i krytycznych. Skupiam się na początkowym etapie działalności Towarzystwa w latach 1817-1819, który często nazywany jest złotym okresem. Za Aliną Kowalczykową, parafrazuję stwierdzenie Dithley'a: „pokolenia stanowią ci, którzy w młodości przeczytali te same książki” i formułuję podobny wniosek: pokolenia stanowią ci, którzy w młodości pisali (albo pisać próbowali) to samo, tak samo, o tym samym.Praca ma charakter historycznoliteracki. Podejmuję w niej zagadnienia z zakresu historii i poetyki dramatu, a także socjologii literatury, uwzględniając kategorie pokolenia literackiego. Przedmiotem niniejszej pracy nie jest ocena, wartościowanie czy kategoryzacja utworów filomackich, ale przede wszystkim poszukiwanie w ich dramatopisarstwie elementów wspólnych, a także śladów doświadczenia pokoleniowego. W części analitycznej skupiam się na poszczególnych utworach filomackich: studenckich krotofilach Gryczane pierożki Tomasza Zana (1817), jej kontynuacji Dodatek do Cwibaka Adama Mickiewicza (1817) oraz krotofili Apollo po kolędzie Jana Czeczota (1819); scenach lirycznych: oryginalnej Safo Jana Czeczota (1819) oraz przekładzie Alcyony Jana Sobolewskiego (1819), a wreszcie próbie operetki Małgorzata z Zembocina Jana Czeczota; Spośród tekstów teoretycznoliterackich uwzględniam Recenzję Safo napisaną przez Józefa Jeżowskiego oraz Recenzję Małgorzaty z Zembocina napisaną przez Adama Mickiewicza stanowiące ciekawy komentarz do twórczości dramatycznej Filomatów.W powyższych tekstach staram się odnaleźć pierwiastki wspólne dla pokolenia Filomatów: tendencje niepodległościowe, ślady wspólnych lektur i doświadczeń teatralnych, poczucie bliskości, więzi i braterskiej wspólnoty Towarzystwa.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorZiołowicz, Agnieszka - 132927 pl
dc.contributor.authorRej, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerZiołowicz, Agnieszka - 132927 pl
dc.contributor.reviewerDopart, Bogusław - 127748 pl
dc.date.accessioned2023-07-13T22:22:47Z
dc.date.available2023-07-13T22:22:47Z
dc.date.submitted2023-07-10pl
dc.fieldofstudyfilologia polska nauczycielskapl
dc.identifier.apddiploma-168556-292600pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/316337
dc.languagepolpl
dc.subject.enDrama, generation, Philomats, theatre, Vilniuspl
dc.subject.plDramat, Filomaci, pokolenie, teatr, Wilnopl
dc.titlePokolenie stanowią ci, którzy w młodości próbowali razem pisać – o dramaturgii filomackiej w latach 1817-1819 na wybranych przykładachpl
dc.title.alternativeGeneration are those who tried to write together in their youth – about Philomaths dramaturgy in the years 1817-1819 on selected examplespl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In this thesis paper „Generation are those who tried to write together in their youth – about Philomaths dramaturgy in the years 1817-1819 on selected examples” , I try to characterize the generation of Philomaths on the basis of their dramas, interest in theatre and theoretical papers. I focus on the initial period of the Society's activity in the years 1817-1819, which is often called the golden period. After Alina Kowalczykowa, I paraphrase, Wilhelm Dithley's statement: "generations are those who read the same books in their youth" and formulate a similar conclusion: generations are those, who in their youth, wrote (or tried to write) the same, in the same way, about the same things.The work has a historical-literary character. I focus on the issues in the history and poetics of drama, as well as the sociology of literature, taking into account the categories of the literary generation. The subject of this work is not the evaluation or categorization of the Philomath's works, but, above all, the search for common elements in their playwriting, as well as traces of generational experience.In the analytical part, I focus on individual Philomath works: Tomasz Zan's student crotophile Gryczane pierożki (1817), its continuation Dodatek do Cwibaka by Adam Mickiewicz (1817) and the crotophile Apollo po kolędzie by Jan Czeczot (1819); lyrical scenes: the original Safo by Jan Czeczot (1819) and the translation of Alcyona by Jan Sobolewski (1819), and finally a rehearsal of the opera Małgorzata z Zembocin by Jan Czeczot.Among the theoretical literary texts, I include the Safo’s review written by Józef Jeżowski and the review of Małgorzata z Zembocina written by Adam Mickiewicz, which are an interesting commentary on the dramatic work of the Philomaths.In the above dramatic and theoretical texts, I try to find elements common to the generation of Philomaths: independence tendencies, evidences of the common reading and theatrical experiences, a strong sense of community and expressions of closeness of the Society.
dc.abstract.plpl
W niniejszej pracy „Pokolenie stanowią ci, którzy w młodości próbowali razem pisać – o dramaturgii filomackiej w latach 1817-1819 na wybranych przykładach” podejmuję próbę stworzenia charakterystyki pokolenia Filomatów na podstawie ich twórczości dramatycznej, zainteresowań teatrem oraz prac teoretycznych i krytycznych. Skupiam się na początkowym etapie działalności Towarzystwa w latach 1817-1819, który często nazywany jest złotym okresem. Za Aliną Kowalczykową, parafrazuję stwierdzenie Dithley'a: „pokolenia stanowią ci, którzy w młodości przeczytali te same książki” i formułuję podobny wniosek: pokolenia stanowią ci, którzy w młodości pisali (albo pisać próbowali) to samo, tak samo, o tym samym.Praca ma charakter historycznoliteracki. Podejmuję w niej zagadnienia z zakresu historii i poetyki dramatu, a także socjologii literatury, uwzględniając kategorie pokolenia literackiego. Przedmiotem niniejszej pracy nie jest ocena, wartościowanie czy kategoryzacja utworów filomackich, ale przede wszystkim poszukiwanie w ich dramatopisarstwie elementów wspólnych, a także śladów doświadczenia pokoleniowego. W części analitycznej skupiam się na poszczególnych utworach filomackich: studenckich krotofilach Gryczane pierożki Tomasza Zana (1817), jej kontynuacji Dodatek do Cwibaka Adama Mickiewicza (1817) oraz krotofili Apollo po kolędzie Jana Czeczota (1819); scenach lirycznych: oryginalnej Safo Jana Czeczota (1819) oraz przekładzie Alcyony Jana Sobolewskiego (1819), a wreszcie próbie operetki Małgorzata z Zembocina Jana Czeczota; Spośród tekstów teoretycznoliterackich uwzględniam Recenzję Safo napisaną przez Józefa Jeżowskiego oraz Recenzję Małgorzaty z Zembocina napisaną przez Adama Mickiewicza stanowiące ciekawy komentarz do twórczości dramatycznej Filomatów.W powyższych tekstach staram się odnaleźć pierwiastki wspólne dla pokolenia Filomatów: tendencje niepodległościowe, ślady wspólnych lektur i doświadczeń teatralnych, poczucie bliskości, więzi i braterskiej wspólnoty Towarzystwa.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Ziołowicz, Agnieszka - 132927
dc.contributor.authorpl
Rej, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Ziołowicz, Agnieszka - 132927
dc.contributor.reviewerpl
Dopart, Bogusław - 127748
dc.date.accessioned
2023-07-13T22:22:47Z
dc.date.available
2023-07-13T22:22:47Z
dc.date.submittedpl
2023-07-10
dc.fieldofstudypl
filologia polska nauczycielska
dc.identifier.apdpl
diploma-168556-292600
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/316337
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Drama, generation, Philomats, theatre, Vilnius
dc.subject.plpl
Dramat, Filomaci, pokolenie, teatr, Wilno
dc.titlepl
Pokolenie stanowią ci, którzy w młodości próbowali razem pisać – o dramaturgii filomackiej w latach 1817-1819 na wybranych przykładach
dc.title.alternativepl
Generation are those who tried to write together in their youth – about Philomaths dramaturgy in the years 1817-1819 on selected examples
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Opole
2
Bühl
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available