Konsument wobec nieuczciwych praktyk rynkowych i tendencji liberalizacyjnych w prawie energetycznym

master
dc.abstract.enThis work describes: the consumer against unfair market practices and trends of liberalization in the energy law. The first chapter is devoted to the definition of the consumer against the background of European law and the development of this law in Poland. The second chapter tells of work on unfair commercial practices against the background of the present ustwy as well as in energy law. The third chapter is devoted to the labor law of energy. In particular, liberalization has tendencies and changes beneficial to the consumer. Chapter is devoted to the free market wprowadzadzeniem changes in the field of energy law as well as the position consumer to these changes.pl
dc.abstract.plW przedmiotowej pracy magisterskiej pragnę odnieść się do tematu nieuczciwych praktyk rynkowych na konsumenckim rynku energii elektrycznej. Temat ten jest zagadnieniem stosunkowo nowym. Zarówno pojęcie nieuczciwych praktyk rynkowych jak również odniesienie tego pojęcia w ramach funkcjonowania rynku energetycznego jest związane z zachodzącymi na tym rynku zmianami liberalizacyjnymi. Zmiany te powodują, że dotychczas silnie scentralizowany rynek energii elektrycznej, poprzez wprowadzane w życie wolnorynkowych, demonopolizacyjnych zasad Unbandingu czy TPA (Third - party Access)- Dostęp Osób Trzecich, zaczyna być otwarty na konkurencję pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi. Istnienie z kolei konkurencji pomiędzy wytwórcami, dystrybutorami i sprzedawcami energii elektrycznej daje w perspektywie możliwość obniżenia cen energii, oraz umożliwia zawarcie korzystniejszych umów dotyczących przyłączenia i dostarczania energii. Zachodzące zmiany, oprócz niewątpliwie wielu pozytywnych aspektów niosą ze sobą również pewne zagrożenia. W szczególności będzie to związane z zagrożeniem zaistnienia nieuczciwych praktyk rynkowych w stosunku do indywidualnych odbiorców, jak również zbiorowych naruszeń, np. poprzez stosowanie sprzecznych z prawem wzorców umów. Nielegalne praktyki rynkowe mogą mieć miejsce zarówno wobec indywidualnych odbiorców będących konsumentami jak również wobec przedsiębiorców. Należy przez to odpowiedzieć na pytanie w jakich przypadkach możemy mówić czynie nieuczciwej praktyki rynkowej, a kiedy jest to czyn nieuczciwej konkurencji? Jak przez to należy rozumieć osobę konsumentana rynku energii elektrycznej? Czy jest nim każdorazowo jedynie konsument w rozumieniu Kodeksu cywilnego?W ramach pierwszego rozdziału pracy odniesiono się do samej definicji konsumenta. W pierwszej kolejności opisano powstanie, rozwój, oraz funkcjonowanie tego pojęcia prawnego obecnie. Poprzez ukazanie rozwoju tego pojęcia w prawodawstwie polskim i europejskim. Pozwoli to na precyzyjniejsze ukazanie tendencji rozwoju tej dziedziny prawa w przyszłości. Następnie zestawiając to z rozumieniem pojęcia konsumenta na gruncie Prawa energetycznego oraz Dyrektywy 2009/72/WE. Szczególnie w ramach wskazanej dyrektywy możliwe jest wskazanie wielości pojęć i definicji mający odniesienie do osoby konsumenta. W drugim rozdziale pracy zawarta jest analiza ustawy o nieuczciwych praktykach rynkowych. Zawarte zostały również poglądy doktryny analizujące brzmienie poszczególnych przepisów, oraz przekładające to na możliwe formy naruszeń praw konsumentów. Analiza ta jest dodatkowo pogłębiona odniesieniem się do opublikowanych decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i orzeczeń Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W rozdziale tym wskazano także możliwe zbiorowe formy naruszeń praw konsumentów. Rozważania dotyczące wskazanej ustawy pozwolą na precyzyjniejsze wskazanie możliwych sytuacji naruszeń praw konsumenta. Będzie to w szczególności pomocne z uwagi na fakt, że uwolnienie rynku energii elektrycznej jest zagadnieniem stosunkowo nowym, a w związku z tym poglądy doktryny i orzecznictwa nie są jeszcze tak ugruntowane jak ma to miejsce w ramach Ustawy o nieuczciwych praktykach rynkowych.Trzeci rozdział poświęcony jest natomiast w całości analizie wprowadzanych zmian związanych z procesem liberalizacyjnym w ramach dyrektyw unijnych. Uwzględnia przy tym specyfikę rynku energetycznego w Polsce. Starano się w nim wskazać zmiany jakie zaszły po wejściu w życie tzw. III pakietu liberalizacyjnego. Poddana została również propozycja zmian w prawie i polityce energetycznej, które to ewentualnie pozwoliłyby na pełniejszą realizację celów wolnorynkowych zmian w sektorze energii elektrycznej. Zwrócono również uwagę na potrzebę zwiększenia kompetencji Rzecznika Odbiorców Energii. Ostatnia część została poświęcona tematyce tzw. „konsumenta wrażliwego społecznie”. Jest to pojęcie istniejące jedynie w ramach konsumenckiego prawa energetycznego.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWalaszek-Pyzioł, Anna - 132513 pl
dc.contributor.authorObal, Karolpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerDługosz, Tomasz - 127731 pl
dc.contributor.reviewerWalaszek-Pyzioł, Anna - 132513 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T06:31:20Z
dc.date.available2020-07-24T06:31:20Z
dc.date.submitted2012-06-28pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-66000-81733pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179502
dc.languagepolpl
dc.subject.enconsumer, market practice, liberalizationpl
dc.subject.plkonsument, praktyki rynkowe, liberalizacja, energiapl
dc.titleKonsument wobec nieuczciwych praktyk rynkowych i tendencji liberalizacyjnych w prawie energetycznympl
dc.title.alternativeThe consumer against unfair market practices and trends of liberalization in the energy lawpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work describes: the consumer against unfair market practices and trends of liberalization in the energy law. The first chapter is devoted to the definition of the consumer against the background of European law and the development of this law in Poland. The second chapter tells of work on unfair commercial practices against the background of the present ustwy as well as in energy law. The third chapter is devoted to the labor law of energy. In particular, liberalization has tendencies and changes beneficial to the consumer. Chapter is devoted to the free market wprowadzadzeniem changes in the field of energy law as well as the position consumer to these changes.
dc.abstract.plpl
W przedmiotowej pracy magisterskiej pragnę odnieść się do tematu nieuczciwych praktyk rynkowych na konsumenckim rynku energii elektrycznej. Temat ten jest zagadnieniem stosunkowo nowym. Zarówno pojęcie nieuczciwych praktyk rynkowych jak również odniesienie tego pojęcia w ramach funkcjonowania rynku energetycznego jest związane z zachodzącymi na tym rynku zmianami liberalizacyjnymi. Zmiany te powodują, że dotychczas silnie scentralizowany rynek energii elektrycznej, poprzez wprowadzane w życie wolnorynkowych, demonopolizacyjnych zasad Unbandingu czy TPA (Third - party Access)- Dostęp Osób Trzecich, zaczyna być otwarty na konkurencję pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi. Istnienie z kolei konkurencji pomiędzy wytwórcami, dystrybutorami i sprzedawcami energii elektrycznej daje w perspektywie możliwość obniżenia cen energii, oraz umożliwia zawarcie korzystniejszych umów dotyczących przyłączenia i dostarczania energii. Zachodzące zmiany, oprócz niewątpliwie wielu pozytywnych aspektów niosą ze sobą również pewne zagrożenia. W szczególności będzie to związane z zagrożeniem zaistnienia nieuczciwych praktyk rynkowych w stosunku do indywidualnych odbiorców, jak również zbiorowych naruszeń, np. poprzez stosowanie sprzecznych z prawem wzorców umów. Nielegalne praktyki rynkowe mogą mieć miejsce zarówno wobec indywidualnych odbiorców będących konsumentami jak również wobec przedsiębiorców. Należy przez to odpowiedzieć na pytanie w jakich przypadkach możemy mówić czynie nieuczciwej praktyki rynkowej, a kiedy jest to czyn nieuczciwej konkurencji? Jak przez to należy rozumieć osobę konsumentana rynku energii elektrycznej? Czy jest nim każdorazowo jedynie konsument w rozumieniu Kodeksu cywilnego?W ramach pierwszego rozdziału pracy odniesiono się do samej definicji konsumenta. W pierwszej kolejności opisano powstanie, rozwój, oraz funkcjonowanie tego pojęcia prawnego obecnie. Poprzez ukazanie rozwoju tego pojęcia w prawodawstwie polskim i europejskim. Pozwoli to na precyzyjniejsze ukazanie tendencji rozwoju tej dziedziny prawa w przyszłości. Następnie zestawiając to z rozumieniem pojęcia konsumenta na gruncie Prawa energetycznego oraz Dyrektywy 2009/72/WE. Szczególnie w ramach wskazanej dyrektywy możliwe jest wskazanie wielości pojęć i definicji mający odniesienie do osoby konsumenta. W drugim rozdziale pracy zawarta jest analiza ustawy o nieuczciwych praktykach rynkowych. Zawarte zostały również poglądy doktryny analizujące brzmienie poszczególnych przepisów, oraz przekładające to na możliwe formy naruszeń praw konsumentów. Analiza ta jest dodatkowo pogłębiona odniesieniem się do opublikowanych decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i orzeczeń Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W rozdziale tym wskazano także możliwe zbiorowe formy naruszeń praw konsumentów. Rozważania dotyczące wskazanej ustawy pozwolą na precyzyjniejsze wskazanie możliwych sytuacji naruszeń praw konsumenta. Będzie to w szczególności pomocne z uwagi na fakt, że uwolnienie rynku energii elektrycznej jest zagadnieniem stosunkowo nowym, a w związku z tym poglądy doktryny i orzecznictwa nie są jeszcze tak ugruntowane jak ma to miejsce w ramach Ustawy o nieuczciwych praktykach rynkowych.Trzeci rozdział poświęcony jest natomiast w całości analizie wprowadzanych zmian związanych z procesem liberalizacyjnym w ramach dyrektyw unijnych. Uwzględnia przy tym specyfikę rynku energetycznego w Polsce. Starano się w nim wskazać zmiany jakie zaszły po wejściu w życie tzw. III pakietu liberalizacyjnego. Poddana została również propozycja zmian w prawie i polityce energetycznej, które to ewentualnie pozwoliłyby na pełniejszą realizację celów wolnorynkowych zmian w sektorze energii elektrycznej. Zwrócono również uwagę na potrzebę zwiększenia kompetencji Rzecznika Odbiorców Energii. Ostatnia część została poświęcona tematyce tzw. „konsumenta wrażliwego społecznie”. Jest to pojęcie istniejące jedynie w ramach konsumenckiego prawa energetycznego.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Walaszek-Pyzioł, Anna - 132513
dc.contributor.authorpl
Obal, Karol
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Długosz, Tomasz - 127731
dc.contributor.reviewerpl
Walaszek-Pyzioł, Anna - 132513
dc.date.accessioned
2020-07-24T06:31:20Z
dc.date.available
2020-07-24T06:31:20Z
dc.date.submittedpl
2012-06-28
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-66000-81733
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179502
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
consumer, market practice, liberalization
dc.subject.plpl
konsument, praktyki rynkowe, liberalizacja, energia
dc.titlepl
Konsument wobec nieuczciwych praktyk rynkowych i tendencji liberalizacyjnych w prawie energetycznym
dc.title.alternativepl
The consumer against unfair market practices and trends of liberalization in the energy law
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Katowice
4
Dublin
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Gdansk
1
Opole
1
Poznan
1
Szczecin
1
Ulez
1
Węgrów
1

No access

No Thumbnail Available