"Ochrona rodzicielstwa poprzez urlopy macierzyńskie oraz pochodne (zrównane)"

master
dc.abstract.enThe theme of the work is to discuss the implementation of the protection of parenthood through maternity leave and their equivalents (derivatives). This protection is implemented mainly by writing to the Labour Code fundamental rights of workers during pregnancy and raising a child. Also addressed the impact of European directives on the development of national legislation on parental rights of employees related to childbirth and the equality of women and men in the right to raise a child. Discussed the protection of pregnant women and breast-feeding in the field of long-term employment, and the prohibition of certain work provided for in the laws, in times of night or shift work system. Maternity leave and increase its size, discussing the maternity leave as well as additional maternity leave - his entitlement was both employees and employee child's father. The powers foster parents and adoptive leave in terms of the rights of maternity leave and additional leave for maternity leave rights. Employee's Rights father of the child to maternity leave, additional maternity leave, paternity leave and parental leave. Protection of the parents in case of emergencies such as miscarriage, birth to a dead child, hospitalized child or the mother, and giving the child to the care or up for adoption and associated with these facts permissions. Discussion of long-term care implemented using the parental leave - to whom and to what extent is entitled to, which is the protection associated with the leave. The introduction of additional around-parental powers such as dismissal from work to celebrate the birth of a child, two days devoted to the care of the child under the age of 14 and annual leave used in full after parental leave. The work was completed summary of the impact of implementing powers to the equating of powers between women and men and the load which are subject to the employer.pl
dc.abstract.plTematem pracy jest omówienie realizacji ochrony rodzicielstwa poprzez urlopy macierzyńskie i im zrównane (pochodne). Ochrona ta głównie jest realizowana poprzez zapis w Kodeksie Pracy podstawowych praw pracowniczych w czasie ciąży oraz wychowywania dziecka.Poruszono również wpływ dyrektyw europejskich na rozwój ustawodawstwa krajowego w zakresie praw rodziców pracowników związanych z urodzeniem dziecka oraz równouprawnienia kobiety i mężczyzny w prawie do wychowywania dziecka.Omówiono ochronę kobiet w ciąży oraz w czasie karmienia piersią w zakresie trwałości stosunku pracy, oraz zakazu wykonywania niektórych prac przewidzianych w ustawach, w porach nocnych czy w systemie pracy zmianowej.Urlop macierzyński oraz podwyższenie jego wymiaru, omówienie aktualnego wymiaru urlopu macierzyńskiego jak również dodatkowego urlopu macierzyńskiego - jego przysługiwanie zarówno pracownicy jak i pracownikowi ojcu dziecka.Uprawnienia przysługujące rodzicom zastępczym i adopcyjnym w zakresie urlopu na prawach urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu na prawach urlopu macierzyńskiego.Uprawnienia pracownika ojca dziecka do części urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego.Ochrona rodziców w razie sytuacji nadzwyczajnych takich jak poronienie, urodzenie się martwego dziecka, hospitalizacji dziecka lub matki oraz oddania dziecka pod opiekę lub do adopcji i związane z tymi faktami uprawnienia.Omówienie długofalowej opieki realizowanej za pomocą urlopu wychowawczego - komu i w jakim wymiarze przysługuje, jaka jest ochrona związana z tym urlopem.Wprowadzenie dodatkowych około-rodzicielskich uprawnień takich jak zwolnienie od pracy z okazji urodzenia się dziecka, 2 dni przeznaczone na opiekę nad dzieckiem do lat 14 oraz urlop wypoczynkowy wykorzystywany w pełnym wymiarze po urlopie rodzicielskim.Pracę zakończono podsumowaniem wpływu realizacji uprawnień na zrównywanie uprawnień między kobietami i mężczyznami i obciążenie jakim poddawani są pracodawcy.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSobczyk, Arkadiusz - 131963 pl
dc.contributor.authorCalik, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerMitrus, Leszek - 130676 pl
dc.contributor.reviewerSobczyk, Arkadiusz - 131963 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T04:58:19Z
dc.date.available2020-07-25T04:58:19Z
dc.date.submitted2014-10-27pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-91300-42175pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199506
dc.languagepolpl
dc.subject.enprotection of parenting, maternity leave, parental leavepl
dc.subject.plochrona rodzicielstwa, urlopy macierzyńskie, rodzicielskiepl
dc.title"Ochrona rodzicielstwa poprzez urlopy macierzyńskie oraz pochodne (zrównane)"pl
dc.title.alternativeProtection of parenthood through maternity leave and derivatives (equated)pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The theme of the work is to discuss the implementation of the protection of parenthood through maternity leave and their equivalents (derivatives). This protection is implemented mainly by writing to the Labour Code fundamental rights of workers during pregnancy and raising a child. Also addressed the impact of European directives on the development of national legislation on parental rights of employees related to childbirth and the equality of women and men in the right to raise a child. Discussed the protection of pregnant women and breast-feeding in the field of long-term employment, and the prohibition of certain work provided for in the laws, in times of night or shift work system. Maternity leave and increase its size, discussing the maternity leave as well as additional maternity leave - his entitlement was both employees and employee child's father. The powers foster parents and adoptive leave in terms of the rights of maternity leave and additional leave for maternity leave rights. Employee's Rights father of the child to maternity leave, additional maternity leave, paternity leave and parental leave. Protection of the parents in case of emergencies such as miscarriage, birth to a dead child, hospitalized child or the mother, and giving the child to the care or up for adoption and associated with these facts permissions. Discussion of long-term care implemented using the parental leave - to whom and to what extent is entitled to, which is the protection associated with the leave. The introduction of additional around-parental powers such as dismissal from work to celebrate the birth of a child, two days devoted to the care of the child under the age of 14 and annual leave used in full after parental leave. The work was completed summary of the impact of implementing powers to the equating of powers between women and men and the load which are subject to the employer.
dc.abstract.plpl
Tematem pracy jest omówienie realizacji ochrony rodzicielstwa poprzez urlopy macierzyńskie i im zrównane (pochodne). Ochrona ta głównie jest realizowana poprzez zapis w Kodeksie Pracy podstawowych praw pracowniczych w czasie ciąży oraz wychowywania dziecka.Poruszono również wpływ dyrektyw europejskich na rozwój ustawodawstwa krajowego w zakresie praw rodziców pracowników związanych z urodzeniem dziecka oraz równouprawnienia kobiety i mężczyzny w prawie do wychowywania dziecka.Omówiono ochronę kobiet w ciąży oraz w czasie karmienia piersią w zakresie trwałości stosunku pracy, oraz zakazu wykonywania niektórych prac przewidzianych w ustawach, w porach nocnych czy w systemie pracy zmianowej.Urlop macierzyński oraz podwyższenie jego wymiaru, omówienie aktualnego wymiaru urlopu macierzyńskiego jak również dodatkowego urlopu macierzyńskiego - jego przysługiwanie zarówno pracownicy jak i pracownikowi ojcu dziecka.Uprawnienia przysługujące rodzicom zastępczym i adopcyjnym w zakresie urlopu na prawach urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu na prawach urlopu macierzyńskiego.Uprawnienia pracownika ojca dziecka do części urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego.Ochrona rodziców w razie sytuacji nadzwyczajnych takich jak poronienie, urodzenie się martwego dziecka, hospitalizacji dziecka lub matki oraz oddania dziecka pod opiekę lub do adopcji i związane z tymi faktami uprawnienia.Omówienie długofalowej opieki realizowanej za pomocą urlopu wychowawczego - komu i w jakim wymiarze przysługuje, jaka jest ochrona związana z tym urlopem.Wprowadzenie dodatkowych około-rodzicielskich uprawnień takich jak zwolnienie od pracy z okazji urodzenia się dziecka, 2 dni przeznaczone na opiekę nad dzieckiem do lat 14 oraz urlop wypoczynkowy wykorzystywany w pełnym wymiarze po urlopie rodzicielskim.Pracę zakończono podsumowaniem wpływu realizacji uprawnień na zrównywanie uprawnień między kobietami i mężczyznami i obciążenie jakim poddawani są pracodawcy.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Sobczyk, Arkadiusz - 131963
dc.contributor.authorpl
Calik, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Mitrus, Leszek - 130676
dc.contributor.reviewerpl
Sobczyk, Arkadiusz - 131963
dc.date.accessioned
2020-07-25T04:58:19Z
dc.date.available
2020-07-25T04:58:19Z
dc.date.submittedpl
2014-10-27
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-91300-42175
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199506
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
protection of parenting, maternity leave, parental leave
dc.subject.plpl
ochrona rodzicielstwa, urlopy macierzyńskie, rodzicielskie
dc.titlepl
"Ochrona rodzicielstwa poprzez urlopy macierzyńskie oraz pochodne (zrównane)"
dc.title.alternativepl
Protection of parenthood through maternity leave and derivatives (equated)
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Katowice
1
Krakow
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available