Opodatkowanie podatkiem od wartości dodanej transakcji trójstronnych i transakcji łańcuchowych w aspekcie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

master
dc.abstract.enThis dissertation attempts to present issue of value added tax on commercial transactions taking into consideration the division into triangular transactions and chain transactions within intra-community acquisition of goods.Beginning with recall of the history of harmonization of value added tax, then go to presentation of the main principles and then attempt to assess the VAT taxation system, author goes to issues closely related to the topic of work.The following chapters describe the characterization and ways of taxation, also mechanism of triangular and chain transactions, as well as the taxpayers obligations involved in the system.The last chapter presents the essence and mechanism of organized VAT frauds, based on chain transactions also called "missing trader fraud“.pl
dc.abstract.plPraca stanowi próbę przedstawienia kwestii opodatkowania podatkiem od wartości dodanej transakcji handlowych, z uwzględnieniem podziału na transakcje trójstronne oraz transakcje łańcuchowe, w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT).Wychodząc od przywołania historii harmonizacji podatku od wartości dodanej oraz przedstawienia jego głównych zasad, poprzez próbę oceny systemu opodatkowania tym podatkiem , autor przechodzi do zagadnień ściśle związanych z tematem pracy. Kolejne rozdziały przedstawiają charakterystykę, sposoby opodatkowania oraz mechanizmy transakcji trójstronnych i transakcji łańcuchowych, a także obowiązki podatników biorących w nich udział.Ostatni rozdział przedstawia istotę oraz mechanizm działania zorganizowanych oszustw podatkowych w zakresie VAT, opartych na transakcjach łańcuchowych, czyli tzw. „karuzel podatkowych”.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSerwacki, Jerzy - 131833 pl
dc.contributor.authorKolasa, Kamilpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerSerwacki, Jerzy - 131833 pl
dc.contributor.reviewerNita, Adam - 130971 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T06:02:18Z
dc.date.available2020-07-27T06:02:18Z
dc.date.submitted2017-10-25pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-113616-162432pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/219056
dc.languagepolpl
dc.subject.envalue added tax, intra-community delivery of goods, intra-community acquisition of goods, supplier, purchaser, triangular transactions, chain transactions, missing trader fraudpl
dc.subject.plpodatek od wartości dodanej, podatek od towarów i usług, wewnątrz wspólnotowa dostawa towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, dostawca, nabywca, transakcje trójstronne, transakcje łańcuchowe, karuzela podatkowapl
dc.titleOpodatkowanie podatkiem od wartości dodanej transakcji trójstronnych i transakcji łańcuchowych w aspekcie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarówpl
dc.title.alternativeTaxation of value added tax triangular transactions and chain transactions in terms of the intra community acquisition of goodspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This dissertation attempts to present issue of value added tax on commercial transactions taking into consideration the division into triangular transactions and chain transactions within intra-community acquisition of goods.Beginning with recall of the history of harmonization of value added tax, then go to presentation of the main principles and then attempt to assess the VAT taxation system, author goes to issues closely related to the topic of work.The following chapters describe the characterization and ways of taxation, also mechanism of triangular and chain transactions, as well as the taxpayers obligations involved in the system.The last chapter presents the essence and mechanism of organized VAT frauds, based on chain transactions also called "missing trader fraud“.
dc.abstract.plpl
Praca stanowi próbę przedstawienia kwestii opodatkowania podatkiem od wartości dodanej transakcji handlowych, z uwzględnieniem podziału na transakcje trójstronne oraz transakcje łańcuchowe, w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT).Wychodząc od przywołania historii harmonizacji podatku od wartości dodanej oraz przedstawienia jego głównych zasad, poprzez próbę oceny systemu opodatkowania tym podatkiem , autor przechodzi do zagadnień ściśle związanych z tematem pracy. Kolejne rozdziały przedstawiają charakterystykę, sposoby opodatkowania oraz mechanizmy transakcji trójstronnych i transakcji łańcuchowych, a także obowiązki podatników biorących w nich udział.Ostatni rozdział przedstawia istotę oraz mechanizm działania zorganizowanych oszustw podatkowych w zakresie VAT, opartych na transakcjach łańcuchowych, czyli tzw. „karuzel podatkowych”.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Serwacki, Jerzy - 131833
dc.contributor.authorpl
Kolasa, Kamil
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Serwacki, Jerzy - 131833
dc.contributor.reviewerpl
Nita, Adam - 130971
dc.date.accessioned
2020-07-27T06:02:18Z
dc.date.available
2020-07-27T06:02:18Z
dc.date.submittedpl
2017-10-25
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-113616-162432
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/219056
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
value added tax, intra-community delivery of goods, intra-community acquisition of goods, supplier, purchaser, triangular transactions, chain transactions, missing trader fraud
dc.subject.plpl
podatek od wartości dodanej, podatek od towarów i usług, wewnątrz wspólnotowa dostawa towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, dostawca, nabywca, transakcje trójstronne, transakcje łańcuchowe, karuzela podatkowa
dc.titlepl
Opodatkowanie podatkiem od wartości dodanej transakcji trójstronnych i transakcji łańcuchowych w aspekcie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
dc.title.alternativepl
Taxation of value added tax triangular transactions and chain transactions in terms of the intra community acquisition of goods
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Warsaw
2
Wodzisław Śląski
2
Wroclaw
2
Bydgoszcz
1
Gliwice
1
Glogow Malopolski
1
Jawor
1
Legnica
1
Ostrów Wielkopolski
1
Rzeszów
1

No access

No Thumbnail Available