Wybrane aspekty komunikacji interpersonalnej w firmie usługowej (na przykładzie zakładu remontowo-budowlanego)

master
dc.abstract.enThis work was created by an interest in the subject of psychology in everyday life, how knowledge of the most basic aspects of interpersonal communication affects human relations. The focus was on the phenomenon of communication in the work environment, professional contacts and how important it is to communicate correctly - for the sheer improvement of the flow of information, as well as to avoid chaos, to resolve conflicts that arise. The writing of the paper was accompanied by the conviction that in a workplace such as a service, repair and construction plant, the amount of communication occurs to a very small degree. On this basis, the hypothesis was put forward that the ambiguity of the message is the most common cause of misunderstandings and thus the failure to perform the relevant activities. The research in the form of a survey of employees and an interview with one of the co-owners made it possible to confirm this hypothesis, showing that one of the most important elements of the conversation is a good understanding of the message, otherwise there is a risk of making mistakes, performing inappropriate actions. They also indicated that in the work environment studied, there is much more verbal communication than was implied by the belief that during fieldwork it is more of the non-verbal type, rather than verbal messages. The work additionally allowed to show that establishments with such specificity rely on teamwork, mutual respect, and interpersonal communication is key.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca powstała przez zainteresowanie tematyką psychologii w życiu codziennym, tego, jak znajomość najbardziej podstawowych aspektów komunikacji interpersonalnej wpływa na stosunki międzyludzkie. Skupiono się na zjawisku porozumiewania się w środowisku pracy, kontaktach zawodowych i tym, jak istotnym jest poprawne komunikowanie się - dla samego usprawnienia przepływu informacji, jak i dla uniknięcia chaosu, zażegnania pojawiających się konfliktów. Pisaniu pracy towarzyszyło przekonanie, że w miejscu pracy jakim jest zakład usługowy, remontowo-budowlany, ilość komunikowania się występuje w bardzo niewielkim stopniu. Na tej podstawie wysunięto hipotezę, że niejednoznaczność komunikatu jest najczęstszą przyczyną nieporozumień i tym samym niewykonania odpowiednich czynności. Badania w postaci ankietyzacji pracowników oraz przeprowadzonego wywiadu z jednym ze współwłaścicieli pozwoliły potwierdzić tę hipotezę, pokazując, że jednym z najistotniejszych elementów rozmowy jest dobre zrozumienie przekazu, inaczej istnieje ryzyko popełniania błędów, wykonywanie niewłaściwych czynności. Wskazały również, że w badanym środowisku pracy występuje znacznie więcej komunikacji werbalnej niż wynikało to z przekonania, że podczas pracy w terenie jest ona bardziej niewerbalnym typem, aniżeli werbalnymi komunikatami. Praca pozwoliła dodatkowo ukazać, że zakłady o takiej specyfice stawiają na pracę zespołową, wzajemne poszanowanie, a komunikacja interpersonalna jest kluczowa.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorNahotko, Marek - 130864 pl
dc.contributor.authorGąsior, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerDeja, Marekpl
dc.contributor.reviewerNahotko, Marek - 130864 pl
dc.date.accessioned2023-07-10T21:53:46Z
dc.date.available2023-07-10T21:53:46Z
dc.date.submitted2023-07-10pl
dc.fieldofstudyzarządzanie informacjąpl
dc.identifier.apddiploma-166206-306902pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/315207
dc.languagepolpl
dc.subject.enCommunication, verbal communication, nonverbal communication, listening, change.pl
dc.subject.plKomunikowanie się, komunikacja werbalna, komunikacja niewerbalna, słuchanie, zmiana.pl
dc.titleWybrane aspekty komunikacji interpersonalnej w firmie usługowej (na przykładzie zakładu remontowo-budowlanego)pl
dc.title.alternativeSelected aspects of interpersonal communication in a service company (on the example of a repair and construction company)pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work was created by an interest in the subject of psychology in everyday life, how knowledge of the most basic aspects of interpersonal communication affects human relations. The focus was on the phenomenon of communication in the work environment, professional contacts and how important it is to communicate correctly - for the sheer improvement of the flow of information, as well as to avoid chaos, to resolve conflicts that arise. The writing of the paper was accompanied by the conviction that in a workplace such as a service, repair and construction plant, the amount of communication occurs to a very small degree. On this basis, the hypothesis was put forward that the ambiguity of the message is the most common cause of misunderstandings and thus the failure to perform the relevant activities. The research in the form of a survey of employees and an interview with one of the co-owners made it possible to confirm this hypothesis, showing that one of the most important elements of the conversation is a good understanding of the message, otherwise there is a risk of making mistakes, performing inappropriate actions. They also indicated that in the work environment studied, there is much more verbal communication than was implied by the belief that during fieldwork it is more of the non-verbal type, rather than verbal messages. The work additionally allowed to show that establishments with such specificity rely on teamwork, mutual respect, and interpersonal communication is key.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca powstała przez zainteresowanie tematyką psychologii w życiu codziennym, tego, jak znajomość najbardziej podstawowych aspektów komunikacji interpersonalnej wpływa na stosunki międzyludzkie. Skupiono się na zjawisku porozumiewania się w środowisku pracy, kontaktach zawodowych i tym, jak istotnym jest poprawne komunikowanie się - dla samego usprawnienia przepływu informacji, jak i dla uniknięcia chaosu, zażegnania pojawiających się konfliktów. Pisaniu pracy towarzyszyło przekonanie, że w miejscu pracy jakim jest zakład usługowy, remontowo-budowlany, ilość komunikowania się występuje w bardzo niewielkim stopniu. Na tej podstawie wysunięto hipotezę, że niejednoznaczność komunikatu jest najczęstszą przyczyną nieporozumień i tym samym niewykonania odpowiednich czynności. Badania w postaci ankietyzacji pracowników oraz przeprowadzonego wywiadu z jednym ze współwłaścicieli pozwoliły potwierdzić tę hipotezę, pokazując, że jednym z najistotniejszych elementów rozmowy jest dobre zrozumienie przekazu, inaczej istnieje ryzyko popełniania błędów, wykonywanie niewłaściwych czynności. Wskazały również, że w badanym środowisku pracy występuje znacznie więcej komunikacji werbalnej niż wynikało to z przekonania, że podczas pracy w terenie jest ona bardziej niewerbalnym typem, aniżeli werbalnymi komunikatami. Praca pozwoliła dodatkowo ukazać, że zakłady o takiej specyfice stawiają na pracę zespołową, wzajemne poszanowanie, a komunikacja interpersonalna jest kluczowa.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Nahotko, Marek - 130864
dc.contributor.authorpl
Gąsior, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Deja, Marek
dc.contributor.reviewerpl
Nahotko, Marek - 130864
dc.date.accessioned
2023-07-10T21:53:46Z
dc.date.available
2023-07-10T21:53:46Z
dc.date.submittedpl
2023-07-10
dc.fieldofstudypl
zarządzanie informacją
dc.identifier.apdpl
diploma-166206-306902
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/315207
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Communication, verbal communication, nonverbal communication, listening, change.
dc.subject.plpl
Komunikowanie się, komunikacja werbalna, komunikacja niewerbalna, słuchanie, zmiana.
dc.titlepl
Wybrane aspekty komunikacji interpersonalnej w firmie usługowej (na przykładzie zakładu remontowo-budowlanego)
dc.title.alternativepl
Selected aspects of interpersonal communication in a service company (on the example of a repair and construction company)
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Leczyca
2
Radom
2
Krakow
1
Wieluń
1

No access

No Thumbnail Available
Collections