Badanie wpływu niemodyfikowanych podłoży grafenowych na podstawowe właściwości mezenchymalnych komórek macierzystych ze sznura pępowinowego in vitro

licenciate
dc.abstract.enDue to increasing number of deaths caused by cardiovascular diseases, new and effective treatments are being quested. Advances in regenerative medicine allow to use biocompatible cellular scaffolds and stem cells (SCs) in treatments of damaged organs and tissues. A lot of consideration has been recently given to umbilical cord-derived mesenchymal stem cells because of their rapid proliferation capacity and ability to differentiate into many cell types in vitro. To increase the biological properties of SCs, the innovative materials are used to enrich culture conditions. The example of such materials is graphene, which exhibits unique physicochemical properties.The main goal of this project was to investigate the impact of unmodified graphene substrates on the morphology, proliferation and viability of human umbilical cord-derived mesenchymal stem cells. We found that the examined graphene substrates reduced proliferation and viability of the cells, when compared to control conditions. The results confirmed that further studies on graphene biofunctionalization have to be performed to increase the graphene biocompatibility and its applications in regeneration.pl
dc.abstract.plZ powodu narastającej liczby zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia poszukuje się nowych oraz skutecznych metod ich leczenia. Postęp w medycynie regeneracyjnej umożliwił nowe podejście w wykorzystaniu biokompatybilnych rusztowań komórkowych oraz komórek macierzystych (KM) w terapiach uszkodzonych narządów i tkanek. Wiele uwagi poświęca się ostatnio ludzkim mezenchymalnym komórkom macierzystym pozyskiwanym ze sznura pępowinowego, ponieważ wykazują szybką proliferację oraz możliwość różnicowania w wiele typów komórek w warunkach in vitro. Aby zwiększyć efektywność biologiczną KM wykorzystuje się innowacyjne materiały wzbogacające podłoża hodowlane. Przykładem takich materiałów może być grafen charakteryzujący się unikalnymi własnościami fizykochemicznymi.Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu niemodyfikowanych podłoży grafenowych na morfologię, proliferację oraz żywotność ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych ze sznura pępowinowego. Wykazano, że badane podłoża grafenowe obniżają proliferację oraz żywotność badanych komórek, w porównaniu z warunkami kontrolnymi. Przeprowadzone badania wskazują na konieczność prowadzenia dalszych badań w celu biofunkcjonalizacji podłoży grafenowych, co zwiększyłoby ich biozgodność względem KM i umożliwiło ich zastosowanie w regeneracji.pl
dc.affiliationWydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorZuba-Surma, Ewapl
dc.contributor.authorMoździerz, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBBBpl
dc.contributor.reviewerZuba-Surma, Ewapl
dc.contributor.reviewerKędracka-Krok, Sylwia - 128739 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T06:58:02Z
dc.date.available2020-07-27T06:58:02Z
dc.date.submitted2017-07-05pl
dc.fieldofstudybiotechnologiapl
dc.identifier.apddiploma-114546-198639pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/219913
dc.languagepolpl
dc.subject.enregenerative medicine, stem cells, umbilical cord, graphenepl
dc.subject.plmedycyna regeneracyjna, komórki macierzyste, sznur pępowinowy, grafenpl
dc.titleBadanie wpływu niemodyfikowanych podłoży grafenowych na podstawowe właściwości mezenchymalnych komórek macierzystych ze sznura pępowinowego in vitropl
dc.title.alternativeImpact of unmodified graphene substrates on basic properties of umbilical cord-derived mesenchymal stem cells in vitropl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Due to increasing number of deaths caused by cardiovascular diseases, new and effective treatments are being quested. Advances in regenerative medicine allow to use biocompatible cellular scaffolds and stem cells (SCs) in treatments of damaged organs and tissues. A lot of consideration has been recently given to umbilical cord-derived mesenchymal stem cells because of their rapid proliferation capacity and ability to differentiate into many cell types in vitro. To increase the biological properties of SCs, the innovative materials are used to enrich culture conditions. The example of such materials is graphene, which exhibits unique physicochemical properties.The main goal of this project was to investigate the impact of unmodified graphene substrates on the morphology, proliferation and viability of human umbilical cord-derived mesenchymal stem cells. We found that the examined graphene substrates reduced proliferation and viability of the cells, when compared to control conditions. The results confirmed that further studies on graphene biofunctionalization have to be performed to increase the graphene biocompatibility and its applications in regeneration.
dc.abstract.plpl
Z powodu narastającej liczby zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia poszukuje się nowych oraz skutecznych metod ich leczenia. Postęp w medycynie regeneracyjnej umożliwił nowe podejście w wykorzystaniu biokompatybilnych rusztowań komórkowych oraz komórek macierzystych (KM) w terapiach uszkodzonych narządów i tkanek. Wiele uwagi poświęca się ostatnio ludzkim mezenchymalnym komórkom macierzystym pozyskiwanym ze sznura pępowinowego, ponieważ wykazują szybką proliferację oraz możliwość różnicowania w wiele typów komórek w warunkach in vitro. Aby zwiększyć efektywność biologiczną KM wykorzystuje się innowacyjne materiały wzbogacające podłoża hodowlane. Przykładem takich materiałów może być grafen charakteryzujący się unikalnymi własnościami fizykochemicznymi.Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu niemodyfikowanych podłoży grafenowych na morfologię, proliferację oraz żywotność ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych ze sznura pępowinowego. Wykazano, że badane podłoża grafenowe obniżają proliferację oraz żywotność badanych komórek, w porównaniu z warunkami kontrolnymi. Przeprowadzone badania wskazują na konieczność prowadzenia dalszych badań w celu biofunkcjonalizacji podłoży grafenowych, co zwiększyłoby ich biozgodność względem KM i umożliwiło ich zastosowanie w regeneracji.
dc.affiliationpl
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Zuba-Surma, Ewa
dc.contributor.authorpl
Moździerz, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBBB
dc.contributor.reviewerpl
Zuba-Surma, Ewa
dc.contributor.reviewerpl
Kędracka-Krok, Sylwia - 128739
dc.date.accessioned
2020-07-27T06:58:02Z
dc.date.available
2020-07-27T06:58:02Z
dc.date.submittedpl
2017-07-05
dc.fieldofstudypl
biotechnologia
dc.identifier.apdpl
diploma-114546-198639
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/219913
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
regenerative medicine, stem cells, umbilical cord, graphene
dc.subject.plpl
medycyna regeneracyjna, komórki macierzyste, sznur pępowinowy, grafen
dc.titlepl
Badanie wpływu niemodyfikowanych podłoży grafenowych na podstawowe właściwości mezenchymalnych komórek macierzystych ze sznura pępowinowego in vitro
dc.title.alternativepl
Impact of unmodified graphene substrates on basic properties of umbilical cord-derived mesenchymal stem cells in vitro
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
14
Views per month
Views per city
Rypin
4
Krakow
3
Wroclaw
2
Dublin
1
Malbork
1
Poznan
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available