Oddziaływanie inwestycji narciarskiej na przekształcanie rzeźby Pogórza Gubałowskiego

master
dc.abstract.enThe development of ski infrastructure lead to severe change in relief of headwater areas. Due to climate change, artificial snowmaking is inevitable. It drives increasing volume of melt water, which account for severe modification of drainage pattern in headwater areas. The main purpose of my study was to determine the effects of ski run construction on the pattern of relief’s evolution in mountainous areas. The research was performed using GIS and LiDAR data. Two multi-temporal DEMs was applied. One was obtained before construction of ski run, the second after development of ski infrastructure. The fieldwork was based on Whiting’s and Bradley’s (1993) approach to mountainous stream channel and yield morphographic and morphometric survey . The data has been incorporated in the purpose of statistical analysis (Pearson’s correlation and PCA). Dendrogeomorphological analysis of wood anatomy was also conducted. The results show qualitative and quantitative changes in relief influenced by the construction of ski runs. and modification of drainage patterns in headwater areas watershed. . Four robust models of headwater area development was constructed. Two of them show functioning of valleys connected with ecological succession and changes in agriculture in mountainous areas. Others two show evolution of valleys which were modified by different water flow pattern from ski runs.pl
dc.abstract.plRozwój turystyki narciarskiej powoduje znaczące przekształcenie rzeźby górnych części zlewni. Zmiany klimatyczne i bezśnieżne zimy wymuszają stosowanie sztucznego naśnieżania. Prowadzi ono do zwiększenia objętości wody, a podczas roztopów powoduje znaczące zmiany w obiegu materii i energii w zlewni. Celem pracy było zbadanie współczesnego przekształcania zlewni w obszarze pogórskim w trakcie budowy i funkcjonowania kompleksu narciarskiego stosującego sztuczne naśnieżanie. W badaniach wykonano analizy GIS z wykorzystaniem dwóch modeli LiDAR; sprzed budowy i po budowie kompleksu narciarskiego. Wykorzystano także dane z TLS i kartowania odbiornikiem GPS RTK. Przeprowadzono kartowanie terenowe w dolinach I i II rzędu z wykorzystaniem specjalnie przygotowanego raptularza opartego o klasyfikację koryt w lejach źródłowych opracowaną przez Whitinga i Bradleya (1993). Wyniki kartowania terenowego wykorzystano w analizach statystycznych (korelacja liniowa Pearsona, PCA). W badaniach wykorzystano także dendrogeomorfologiczne analizy anatomii komórek korzeni świerka (Picea abies L. Karst) pobranych z jednej z badanych dolin. Zastosowane metody pozwoliły na przestawienie ilościowych i jakościowych zmian w rzeźbie terenu w skali całej badanej zlewni oraz wykazanie zmian w funkcjonowaniu dolin badanego obszaru. Opracowano cztery modele funkcjonowania dolin w obszarze pogórskim związane z różnym rodzajem antropopresji. Dwa opisują funkcjonowanie dolin związane z zaprzestaniem rolniczego wykorzystania stoków, pozostałe przedstawiają funkcjonowanie wynikające z różnego sposobu odprowadzania odpływu z nartostrad.pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.areaobszar nauk technicznychpl
dc.contributor.advisorWrońska-Wałach, Dominikapl
dc.contributor.authorPiątek, Dawid - 243841 pl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerWrońska-Wałach, Dominikapl
dc.contributor.reviewerKrzemień, Kazimierz - 129544 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T13:36:24Z
dc.date.available2020-07-27T13:36:24Z
dc.date.submitted2019-07-30pl
dc.fieldofstudyfunkcjonowanie i kształtowanie środowiska przyrodniczegopl
dc.identifier.apddiploma-120900-192540pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/225564
dc.languagepolpl
dc.subject.enevolution of relief, human impact, artificial snowmaking, headwater systems, changes of material and energy cycle, GIS, LiDAR, statistical analysis, Pearson’s correlation, PCA, dendrogeomorphology, wood anatomypl
dc.subject.plprzekształcenia rzeźby, antropopresja, sztuczne naśnieżanie, funkcjonowanie dolin I i II rzędu, zmiany obiegu energii i materii, GIS, LiDAR, analizy statystyczne, korelacja liniowa Pearsona, PCA, dendrogeomorfologia, anatomia komórek drewnapl
dc.titleOddziaływanie inwestycji narciarskiej na przekształcanie rzeźby Pogórza Gubałowskiegopl
dc.title.alternativeImpact of ski run construction on relief changes of the Gubałowskie Foothillpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The development of ski infrastructure lead to severe change in relief of headwater areas. Due to climate change, artificial snowmaking is inevitable. It drives increasing volume of melt water, which account for severe modification of drainage pattern in headwater areas. The main purpose of my study was to determine the effects of ski run construction on the pattern of relief’s evolution in mountainous areas. The research was performed using GIS and LiDAR data. Two multi-temporal DEMs was applied. One was obtained before construction of ski run, the second after development of ski infrastructure. The fieldwork was based on Whiting’s and Bradley’s (1993) approach to mountainous stream channel and yield morphographic and morphometric survey . The data has been incorporated in the purpose of statistical analysis (Pearson’s correlation and PCA). Dendrogeomorphological analysis of wood anatomy was also conducted. The results show qualitative and quantitative changes in relief influenced by the construction of ski runs. and modification of drainage patterns in headwater areas watershed. . Four robust models of headwater area development was constructed. Two of them show functioning of valleys connected with ecological succession and changes in agriculture in mountainous areas. Others two show evolution of valleys which were modified by different water flow pattern from ski runs.
dc.abstract.plpl
Rozwój turystyki narciarskiej powoduje znaczące przekształcenie rzeźby górnych części zlewni. Zmiany klimatyczne i bezśnieżne zimy wymuszają stosowanie sztucznego naśnieżania. Prowadzi ono do zwiększenia objętości wody, a podczas roztopów powoduje znaczące zmiany w obiegu materii i energii w zlewni. Celem pracy było zbadanie współczesnego przekształcania zlewni w obszarze pogórskim w trakcie budowy i funkcjonowania kompleksu narciarskiego stosującego sztuczne naśnieżanie. W badaniach wykonano analizy GIS z wykorzystaniem dwóch modeli LiDAR; sprzed budowy i po budowie kompleksu narciarskiego. Wykorzystano także dane z TLS i kartowania odbiornikiem GPS RTK. Przeprowadzono kartowanie terenowe w dolinach I i II rzędu z wykorzystaniem specjalnie przygotowanego raptularza opartego o klasyfikację koryt w lejach źródłowych opracowaną przez Whitinga i Bradleya (1993). Wyniki kartowania terenowego wykorzystano w analizach statystycznych (korelacja liniowa Pearsona, PCA). W badaniach wykorzystano także dendrogeomorfologiczne analizy anatomii komórek korzeni świerka (Picea abies L. Karst) pobranych z jednej z badanych dolin. Zastosowane metody pozwoliły na przestawienie ilościowych i jakościowych zmian w rzeźbie terenu w skali całej badanej zlewni oraz wykazanie zmian w funkcjonowaniu dolin badanego obszaru. Opracowano cztery modele funkcjonowania dolin w obszarze pogórskim związane z różnym rodzajem antropopresji. Dwa opisują funkcjonowanie dolin związane z zaprzestaniem rolniczego wykorzystania stoków, pozostałe przedstawiają funkcjonowanie wynikające z różnego sposobu odprowadzania odpływu z nartostrad.
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.areapl
obszar nauk technicznych
dc.contributor.advisorpl
Wrońska-Wałach, Dominika
dc.contributor.authorpl
Piątek, Dawid - 243841
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Wrońska-Wałach, Dominika
dc.contributor.reviewerpl
Krzemień, Kazimierz - 129544
dc.date.accessioned
2020-07-27T13:36:24Z
dc.date.available
2020-07-27T13:36:24Z
dc.date.submittedpl
2019-07-30
dc.fieldofstudypl
funkcjonowanie i kształtowanie środowiska przyrodniczego
dc.identifier.apdpl
diploma-120900-192540
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/225564
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
evolution of relief, human impact, artificial snowmaking, headwater systems, changes of material and energy cycle, GIS, LiDAR, statistical analysis, Pearson’s correlation, PCA, dendrogeomorphology, wood anatomy
dc.subject.plpl
przekształcenia rzeźby, antropopresja, sztuczne naśnieżanie, funkcjonowanie dolin I i II rzędu, zmiany obiegu energii i materii, GIS, LiDAR, analizy statystyczne, korelacja liniowa Pearsona, PCA, dendrogeomorfologia, anatomia komórek drewna
dc.titlepl
Oddziaływanie inwestycji narciarskiej na przekształcanie rzeźby Pogórza Gubałowskiego
dc.title.alternativepl
Impact of ski run construction on relief changes of the Gubałowskie Foothill
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
20
Views per month
Views per city
Krakow
5
Nowy Sącz
2
Wroclaw
2
Amsterdam
1
Dublin
1
Pekowice
1
Poznan
1
Raciechowice
1
Vilnius
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available